Datu piekļuves pieprasījumu veidlapa

Lūdzu, ievērojiet, ka, ja vairs neesat .eu domēna vārda vai tā variantu no citiem alfabētiem īpašnieks, šī veidlapa uz jums neattiecas.

Pirms veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politiku.

Noklikšķinot uz pogas “iesniegt”, varat izmantot tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā izklāstīts mūsu Privātuma politikā. Aizpildītā veidlapa tiks iesniegta BO EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Beļģijā.

Lūdzu, ievērojiet, ka jūsu pieprasījumu varēsim izpildīt tikai tādā gadījumā, ja mums būs pietiekami pierādījumi par jūsu identitāti. Atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā pēc aizpildītas veidlapas saņemšanas.

DEKLARĀCIJA

Noklikšķinot uz pogas “iesniegt”, es apstiprinu, ka esmu šeit minētā persona un ka iesniedzu šo veidlapu saistībā ar maniem personiskajiem datiem.Es apstiprinu, ka visa veidlapā sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga. Es apzinos, ka manis sniegto informāciju EURid var izmantot, lai pārbaudītu manu identitāti un palīdzētu atrast informāciju, kas attiecas uz manu pieprasījumu.

Lūdzu, ievērojiet, ka, ja esat .eu domēna vārda vai tā variantu no citiem alfabētiem īpašnieks, šī veidlapa uz jums neattiecas.

Pirms veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Privātuma politiku.

Noklikšķinot uz pogas “iesniegt”, varat izmantot tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā izklāstīts mūsu Privātuma politikā. Aizpildītā veidlapa tiks iesniegta BO EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Beļģijā.

Lūdzu, ievērojiet, ka jūsu pieprasījumu varēsim izpildīt tikai tādā gadījumā, ja mums būs pietiekami pierādījumi par jūsu identitāti. Atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā pēc aizpildītas veidlapas saņemšanas.

Lai varētu pārliecināties par jūsu identitāti un lai novērstu jūsu personas datu neatļautu izpaušanu, varam pieprasīt pierādīt jūsu identitāti.

DEKLARĀCIJA

Noklikšķinot uz pogas “iesniegt”, es apstiprinu, ka esmu šeit minētā persona un ka iesniedzu šo veidlapu saistībā ar maniem personiskajiem datiem.Es apstiprinu, ka visa veidlapā sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga. Es apzinos, ka manis sniegto informāciju EURid var izmantot, lai pārbaudītu manu identitāti un palīdzētu atrast informāciju, kas attiecas uz manu pieprasījumu.