Domēna vārdu noteikumi

Lūdzu izlasiet domēnu reģistrācijas noteikumus un nosacījumus un reģistrācijas politiku attiecībā uz domēnu vārdiem ar .eu .ею (kirilicas alfabēts) vai .ευ (grieķu alfabēts) paplašinājumiem. Varat arī uzzināt vairāk par ES regulām.

Izmaiņas atbilstības kritērijos

Jaunie .eu Noteikumi tika publicēti 2019.gada 29. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Jaunie Noteikumi atceļ iepriekšējos Noteikumu un stājas spēkā no 2022. gada 13. oktobra. Izņēmums ir  20 pants, kas  piešķir reģistrācijas tiesības ES pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas un stājas spēkā no 2019. gada 19.oktobra.


Jauno Noteikumu 20.pants ievieš jaunus atbilstības kritērijus. No 2019. gada 19.oktobra .eu domēna vārdu (vai tā variantu citos alfabētos) reģistrāciju var pieprasīt:

 • Savienības pilsonis neatkarīgi no viņa dzīvesvietas;
 • fiziska persona, kura nav Savienības pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents; 
 • Savienībā izveidots uzņēmums; vai 
 • Savienībā izveidota organizācija, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu.

Šos noteikumus paturiet prātā, izlemjot, kādu domēna vārdu vēlaties reģistrēt.

Atļautās rakstzīmes un kombinācijas

Klasiskie (ne internacionalizētie IDN) domēnu vārdi sastāv no:

 • Alfabēta burtiem no a līdz z
 • Cipariem no 0 līdz 9
 • Defises (-)
 • Var būt reģistrēti tikai .eu paplašinājumā (vai tā variantu citos alfabētos)
 • Nedrīks sākties vai beigties ar defisi (-)
 • Domēna vārdā defise (-) nedrīkst vienlaicīgi atrasties trešajā un ceturtajā pozīcijā.

IDN domēna vārdi sastāv no:

 • Cipariem no 0 līdz 9
 • Defises (-)
 • Unikoda zīmēm no kirilicas, grieķu un latīņu alfabētiem. Klikšķiniet  šeit,   lai iepazītos ar pieļaujamo rakstzīmju sarakstu.
 • Kombinēt rakstzīmes no dažādiem alfabētiem nav atļauts. Visām otrā līmeņa rakstzīmēm (daļa pirms paplašinājuma) ir jābūt no viena alfabēta. Domēna vārdiem, kuru rakstzīmes ir latīņu alfabētā, būs .eu paplašinājums, bet domēnu vārdiem, kuru rakstzīmes ir kirilicā, būs .ею paplašinājums, domēnu vārdiem, kuru rakstzīmes ir grieķu alfabētā, būs .ευ paplašinājums. Ciparus no 0-9 un defisi (-) drīkst izmantot ar visām latīņu, kirilicas un grieķu rakstzīmēm.
 • Domēna vārdi nedrīkst sākties vai beigties ar defisi (-).
 • Domēna vārdā defise (-) nedrīkst vienlaicīgi atrasties trešajā (3) un ceturtajā (4) pozīcijā, izņemot, ja pirmās divas rakstzīmes ir “xn” un domēna vārds var tikt pārvērsts par derīgu IDN.

Domēna vārdi, kuri sastāv tikai no cipariem:

 • Sastāv tikai no cipariem no 0-9 un defises (-).
 • Var būt reģistrēti .eu paplašinājumā, kā arī .ею vai .ευ paplašinājumos.

Domēna vārda garums un internacionalizētie domēna vārdi (IDNs)

Domēna vārdiem jāsastāv no vismaz divām (2) rakstzīmēm (neieskaitot .eu paplašinājumu vai tā variantu no cita alfabēta) pēc pārvēršanas no lielajiem uz mazajiem burtiem un normalizācijas. Ja vēlaties reģistrēt IDN, šis nosacījums jāņem vērā pirms domēna vārda pārveidošanas uz ACE formātu. Noteikti domēna vārdi, kuri satur divas rakstu zīmes, tiek uzskatīti par īsu, jo dažas 2 - rakstu zīmju kombinācijas var tikt atspoguļotas kā viena unikoda zīme.

Domēna vārdi nedrīkst sastāvēt no vairāk kā 63 rakstzīmēm (neieskaitot .eu paplašinājumu vai tā variantu no cita alfabēta) pēc pārvēršanas no lielajiem uz mazajiem burtiem un normalizācijas un pēc pārveidošanas uz ACE formātu.

domēna vārdu reģistrācijas termiņš

Kopš 2014. gada 15. septembra tikko reģistrētu domēna vārdu reģistrācijas termiņš nebeidzas mēneša beigās, bet gan reģistrācijas termiņa beigās. To aprēķina gados, sākot no reģistrācijas datuma. Tas var ilgt no viena (1) gada līdz desmit (10) gadiem. Domēna vārdi, kas reģistrēti 29. februārī, vienmēr tiek atjaunoti 28. februārī.

Piemērs:

Situācija pēc 2014. gada 15. septembra (jauniem domēna vārdiem, kuri reģistrēti pēc 2014. gada 15. septembra)
Reģistrācijas datums = 2015. gada 15. janvāris
Reģistrācijas beigu datums = 2016. gada 15. janvāris ( = 2015. gada 15. janvāris + 1 gads)

Bloķētie vārdi

Noteiktus .eu domēna vārdus ES dalībvalstis vai ES iestādes ir bloķējušas. Tas nozīmē to, ka tos nav iespējams reģistrēt.

Daudzi divu-burtu valstu kodi, kā BE Beļģijai vai DE Vācijai arī ir bloķēti. Visu bloķēto vārdu sarakstu var apskatīt šeit. Sarakts nav pilnīgs un tajā nav iekļauti bloķētie divu-burtu valstu kodi.

Rezervētie vārdi

Vairāki .eu domēna vārdi ir rezervēti vai nu Eiropas Savienības institūciju, kādas ES dalībvalsts, EEZ valstu, valstu ES pievienošanās posmā vai EURid lietošanai.

Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu brošūru par rezervētajiem vārdiem un ar  EK regulām 1654/2005 un 560/2009. Ar 2009. gada 26. jūnija labojumiem Komisijas regulai 560/2009, ar kuru groza EK regulu 874/2004 varat iepazīties šeit.

Pēc IDNA2008 protokola ieviešanas dalībvalstu rezervēto domēnu vārdu saraksts tika atjaunināts un pievienots Regulai 516/2015.

EURid ir rezervējusi šādus domēna vārdus savām vajadzībām:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Ja kādas organizācijas vai privātas personas vēlas reģistrēt rezervētu domēna vārdu, attiecīgā Valsts Reģistrācijas Iestāde var izlemt, izņēmuma kārtā, aktivizēt rezervēto domēna vārdu prasītāja vārdā. Sīkāku informāciju  par rezervēto vārdu aktivizācijas procedūru atradīsiet šeit .