Juridisks paziņojums

Vispārīga informācija

Šie lietošanas noteikumi („Noteikumi”) attiecas uz „EURid” tīmekļa vietņu („Tīmekļa vietnes”) apmeklētājiem. Lūdzam tos rūpīgi izlasīt pirms Tīmekļa vietņu lietošanas. Piekļūstot šīm Tīmekļa vietnēm un lietojot tās, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši un saprotat šos Noteikumus un piekrītat ievērot šos Noteikumus un visus piemērojamos likumus un noteikumus. „EURid” patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma pēc saviem ieskatiem grozīt šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat lietot Tīmekļa vietnes.

Šīs Tīmekļa vietnes pārvalda saskaņā ar Beļģijas likumiem nodibinātā bezpeļņas apvienība EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Beļģija, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405 un kas ir šīs tīmekļa vietnes īpašniece.

Tīmekļa vietņu lietošana

Jūs drīkstat lietot Tīmekļa vietnes tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat lietot Tīmekļa vietnes:

  • nekādā veidā, kas pārkāpj piemērojamos valsts vai starptautiskos likumus vai noteikumus;
  • nekādā veidā, kas ir pretlikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir pretlikumīgi vai krāpnieciski mērķi vai sekas;
  • nekādā veidā, kas var sabojāt, atspējot, pārslogot jebkuru „EURid” nosaukuma serveri vai pie tā pievienotus tīklus vai pasliktināt to darbību;
  • nekādā veidā, kas ceļ neslavu vai ļaunprātīgi izmanto vai pārkāpj citu personu tiesības;
  • izmantot jebkādus materiālus vai informāciju, ieskaitot attēlus vai fotogrāfijas, kas pieejami Tīmekļa vietnēs, jebkādā veidā, kas pārkāpj jebkādu citu personu autortiesības, prečzīmju vai patentu tiesības, komercnoslēpumus vai citas īpašuma tiesības;
  • apzināti pārsūtīt vai augšupielādēt jebkādus tehniski kaitīgus materiālus (tajā skaitā, bet ne tikai datorvīrusus, „Trojas zirgus”, „tārpus”, „loģiskās bumbas”, bojātus datus vai citu kaitīgu programmatūru vai datus).

Informācija Tīmekļa vietnēs

„EURid” uztur Tīmekļa vietnes, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par „EURid” darbību. Jebkāda informācija Tīmekļa vietnēs ir sniegta „esošajā stāvoklī”. Neskatoties uz „EURid” pūlēm un centieniem, „EURid” nevar garantēt, ka Tīmekļa vietnēs esošā informācija ir pilnīga, precīza un aktuāla. Tīmekļa vietnēs izliktā informācija vai materiāli nav paredzēti kā padomi, uz kuriem varētu paļauties. „EURid” skaidri atsakās no jebkādas atbildības, kas var rasties no Tīmekļa vietņu lietošanas vai Tīmekļa vietnēs izliktās informācijas lietošanas vai paļaušanās uz to. Ja Tīmekļa vietnēs ir ietverta informācija par valsts iestāžu pieņemtiem likumiem, noteikumiem vai lēmumiem, tie var būt grozīti, atcelti vai aizstāti kopš brīža, kad tie tika publicēti Tīmekļa vietnēs. Tāpēc jūs varat paļauties tikai uz šo iestāžu publicētajām jaunākajām oficiālajām versijām.

Tīmekļa vietnēs esošās saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnēs sniegtā informācija var ietvert trešo pušu informāciju un saites uz trešajām pusēm vai trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šāda trešo pušu informācija nepārstāv „EURid” viedokli, un saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ir sniegtas tikai ērtībai. „EURid” nepauž nekādu viedokli par šādu trešo pušu informācijas vai tīmekļa vietņu saturu, un tā nav atbildīga par šādu saturu.

Personas dati

„EURid” ievēro jūsu privātumu. Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visus Tīmekļa vietnēs ietvertos materiālus aizsargā autortiesības vai jebkādas citas intelektuālā īpašuma tiesības, un tie pieder vai ir licencēti „EURid”. Jūs nedrīkstat lietot, glabāt (izņemot tad, ja tas ir nepieciešams Tīmekļa vietņu satura aplūkošanai), reproducēt, pārveidot, izplatīt, pārdot vai citādi pārsūtīt šos materiālus bez iepriekšējas „EURid” rakstveida atļaujas.

Piemērojamie likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus un Tīmekļa vietnes regulē tikai Beļģijas likumi, un tie ir jāiztulko saskaņā ar Beļģijas likumiem, izņemot likumu kolīziju principus. Strīdu risināšana ir Briseles tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.