Transakciju maksas un maksājumi

Priekšapmaksa

Akreditācijas procesā Jums ir nepieciešams veikt priekšapmaksu - minimālā summa ir 2500 eiro. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir jāsaglabā vismaz 2500 eiro Jūsu kontā, lai varētu reģistrēt un pārvaldīt .eu domēna vārdus vai to variantus no citiem alfabētiem.


Kad sāksiet reģistrēt domēna vārdus, mēs Jums nosūtīsim ikmēneša rēķinus, kuros tiks atspoguļotas visas iepriekšējā mēneša transakcijas. Rēķina apmaksa papildinās Jūsu konta naudas līdzekļus līdz sākotnējās priekšapmaksas līmenim.

Pēcapmaksa

Ja Jūs:

  • vairāk kā 2 gadus esat EURid akreditēta reģistratūra;
  • esat bankas konta Eiropas bankā īpašnieks un
  • esat pakļauts vienotai eiro maksājumu telpai  (SEPA),

Jums ir iespēja izvētēties un pāriet no konta uzstādījuma ar priekšapmaksas statusu  uz konta uzstādījumu ar pēcapmaksas statusu. Izmantojot pēcapmaksas konta uzstādījumu statusu, Jums vairāk nevajadzēs manuāli apmaksāt ikmēneša rēķinus vai papildināt savu kontu, lai uzturētu minimālo priekšapmaksas līmeni, jo naudas līdzekļi tiks debitēti no Jūsu bankas konta.  

Ja Jūs atbilstat minētajām prasībām, pāreju  uz pēcapmaksu var veikt iesniedzot mandāta veidlapu, kuru atradīsiet registry.eu  Mandāta veidlapā  ir jānorāda IBAN un BIC informācija, kas saistīta ar vēlamo bankas kontu, kā arī personīga informācija.

Transakciju maksas

Zemāk norādītās maksas attiecas tikai uz EURid akreditētām reģistratūrām. Ja vēlaties reģistrēt .eu, .ею vai .ευ domēna vārdu vai, ja esat domēna vārda reģistrētājs, lūdzu, uzziniet no savas reģistratūras, kādu maksu tā pieprasa par reģistrācijām un citām transakcijām.

Reģistrācija

€4 gadā par reģistrācijas termiņu

Atjaunošana (iekasē reizi gadā)

€3.75 gadā par reģistrācijas termiņu

Termiņa pagarināšana

€3.75 par katru pagarināšanu uz gadu

Domēna vārda nodošana

€4

Domēsna vārda, kas atrodas karantīnā, nodošana

€4

Juridiskā nodošana

€4

Domēna vārdu portfeļu nodošana citai reģistratūrai vairumā (minimālā maksa €500)*

€0.25 par katru domēnu

”Reģistra slēdža” pakalpojums

€10 gadā par domēna vārdu

*Pilnīga portfeļa pārnešana ir bezmaksas