Ekoloģiska darbība

EMAS logo

Mēs uzskatām, ka pat tie uzņēmumi, kuri strādā kibertelpā, var to darīt ilgtspējīgi.

Mēs esam pirmais Eiropas TLD reģistrs, ko reģistrējusi ES Eko-vadības un audita shēma (EMAS) kopš 2012.gada.

Vides aizsardzības pasākumi

Jau pirms vairākiem gadiem EURid uzņēmās ekoloģiski aktīvu pieeju domēna pārvaldīšanā.

EMAS reģistrācija piešķir oficiālu statusu mūsu pašreiz notiekošajiem pasākumiem un parāda mūsu publiskās saistības, lai tālāk pilnveidotu ekoloģisko ietekmes zonu. Pie šiem pasākumiem pieder:

 • Resursu efektivitāte: Īstenojot plānu par videi draudzīgāku uzņēmuma automašīnu ieviešanu, lai mazinātu transporta nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ir tikai viens no veidiem kā EURid plāno samazināt emisijas.
 • Uzņēmuma iesaistīšanās: Ar ilgtspējas programmas veicināšanu darbinieku vidū, EURid cer panākt darbinieku iesaistīšanos vides pasākumos un projektos. Ir izstrādāta saziņas stratēģija, lai efektīvi informētu iesaistītās personas par dažādajiem mērķiem.
 • Pasākumu organizēšana: Organizējot konferences un pasākumus akreditētajām reģistratūrām vai piedaloties nozares izstādēs un sanāksmēs, EURid piemēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Aizsardzības Programmas (UNEP) sanāksmju norādījumus vides kritērijiem, nodrošinot, ka šie pasākumi un ar tiem saistītie ceļojumi ir pēc iespējas videi draudzīgi.

Politika un mērķi

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) galvenajos vilcienos apraksta EURid ekoloģisko politiku, mērķus un darbības programmu nākamajiem trim gadiem.

Par EMAS

EU Eko-vadības un audita shēma (EMAS) ir brīvprātīgs pārvaldes instruments uzņēmumiem un citām organizācijām, lai novērtētu, sniegtu pārskatu un pilnveidotu vides aizsardzības rezultātus. Šī shēma palīdz uzņēmumiem optimizēt ražošanas procesu, samazināt ietekmi uz vidi un efektīvāk izmantot resursus.

EURid panāca EMAS reģistrāciju 2012. gada maijā un to atjaunoja uz periodu no 2015.-2017. gadam. Mūsu reģistrācijas numurs ir BE-VL-000016.

CO2 kompensācija

Kopš 2014. gada esam novērtējuši mūsu iepriekšējo gadu CO2 emisijas un iegādājušies apstiprinātas CO2 kvotas:

 • 2014.gads – tika veikta vēja turbīnu būvniecība un biodīzeļdegvielas ražošana no jatrofas sēklām Gudžarātā, Indijā.
 • 2015.gads – sadarbībā ar Spānijas organizāciju FAPAS, programmas “+BEARS –CO2” (LĀČI –CO2) ietvaros, tika iestādīti augļu koki Astūrijas apgabalā Spānijā, kur dzīvo apdraudētais Eiropas brūnais lācis.
 • 2015.gads – tika veicināts Ecomapuà projekts, kura mērķis ir arī saglabāt bagātīgu Amazones bioloģisko dažādību.
 • 2016.gads – tika atbalstīts Dak Rung hidroenerģijas projekts Vjetnamā. Šis atjaunojamās enerģijas projekts tika izveidots  ap 8MW hidroelektrostaciju uz Dak Rung straumes . Atjaunojamās elektroenerģijas ražošana nodrošina vietējos iedzīvotājus, kā arī Vjetnamas elektriskos tīklus, ar enerģiju samazinot siltumnīcas efekta gāzu emisijas reģionā un sniedzot atbalstu vietējās sabiedrības attīstībai.
 • 2017.-2018.gads - tika atbalstīts Ugandas dziļurbumu atjaunošanas projekts. Dziļurbuma atjaunošanas projekta mērķis ir uzlabot vietējo situāciju strādājot kopā ar Ugandas kopienām, lai salabotu sabojātos dziļurbumus un atjaunotu piekļuvi tīram un drošam dzeramajam ūdenim. Arī 2018.gadā mēs atkārtoti atbalstījām Ugandas urbuma rehabilitācijas projektu un šoreiz mūsu uzmanības centrā bija Ugandas Dokolo, Otuke un Alebtongas rajoni.
 • 2019.gads – sniedzām atbalstu mežu atjaunošanas centieniem Mončikā (Monchigue) Portugālē. Apgabalā, kur 2018. gada vasarā plosījās postoši savvaļas ugunsgrēki.
 • 2020.gads – atbalsta projektu “Water is Life” Madagaskarā.
 • 2021.gads - atbalsta projektu “Water is Life” Madagaskarā. Lasīt vairāk 2020 Carbon Footprint report (tikai angļu valodā).