Αποποίηση

Αυτό το email και όποιο συνημμένο του παρόντος προορίζονται αποκλειστικά για το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και μπορεί περιλαμβάνει πληροφορίες εμπιστευτικές ή/και προνομιακές. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, ή αν λάβατε το email κατά λάθος, παρακαλούμε διαγράψτε το και επικοινωνήστε άμεσα με τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου ή email και διαγράψτε όλα τα αντίγραφα των ληφθέντων πληροφοριών. Απαγορεύεται η χρήση ή αντιγραφή του παρόντος, η αποκάλυψη ή προβολή του περιεχομένου σε τρίτους, ή το να βασιστείτε στις πληροφορίες που περιέχει. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όποια άποψη που περιέχεται στο email και όποιο συνημμένο του παρόντος, προέρχονται αποκλειστικά από τον αποστολέα και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα το EURid. Ενώ έχει ληφθεί κάθε μέτρο για την αποφυγή γνωστών ηλεκτρονικών ιών, ο παραλήπτης παρακαλείται να ελέγξει αυτό το email και όποιο συνημμένο για την παρουσία ιών.