Legal Disclaimer

Tato emailová zpráva a její případné přílohy jsou určeny pouze pro adresáta a mohou obsahovat důvěrné a/nebo tajné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem nebo pokud jste tento email obdrželi omylem, smažte ho prosím, neprodleně kontaktujte telefonem nebo emailem odesílatele a zničte kopie obsahující tyto informace. Nepoužívejte nebo nekopírujte ho, nezpřístupňujte obsah jiné osobě ani na tyto informace nespoléhejte. Berte prosím na vědomí, že veškeré názory uvedené v emailu a v případných přílohách jsou pouze autora a nemusí vyjadřovat názory EURidu. Ačkoli se pečlivě snažíme zabraňovat šíření známých virů, žádáme příjemce, aby tento email a případné přílohy na přítomnost virů zkontroloval.