Akreditační kritéria

Abyste se mohli akreditovat jako registrátor, je potřeba, abyste splnili následující kritéria:

Máte vlastní funkční webové stránky.

Pokud nabízíte registrační služby doménových jmen, musí být Vaše webové stránky dostupné alespoň v jednom oficiálním jazyce Evropské unie a obsahovat:

  • kompletní údaje o společnosti (jako oficiální název firmy, právní formu, registrační číslo, adresu, telefon, emailovou adresu a webové stránky);
  • zákaznickou podporu alespoň v jednom oficiálním jazyce Evropské unie;
  • srozumitelné informace o službách a cenách, které nabízíte;
  • ověření dostupnosti nebo odkaz na whois.eurid.eu.

Pokud jsou Vaše služby registrace doménového jména zajištěny prostřednictvím třetí strany, jste odpovědni za nabídky takové třetí strany.       

Máte technické kompetence k implementaci a podpoře registračních služeb pro doménová jména profesionálním a odborným způsobem.

Potvrzujete, že jste v dobrém finančním stavu (vyhrazujeme si právo požadovat další důkaz Vaší finanční stability).