Spory o doménová jména

Kontakt na držitele doménového jména

Pokud chcete kontaktovat držitele určitého doménového jména, můžete jeho kontaktní údaje získat z webového WHOIS.

Výsledky vyhledávání pro společnosti vs. fyzické osoby

Pokud je držitelem společnost nebo organizace, uvidíte ¨název společnosti/organizace, město, zemi, emailovou adresu a vybraný jazyk pro účely korespondence.

Pokud je držitelem fyzická osoba, uvidíte pouze emailovou adresu a jazyk zvolený pro korespondenci. Ostatní osobní údaje jsou skryty z důvodu jejich ochrany.

Více informací naleznete v našich Pravidlech WHOIS.

Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Pokud máte legitimní důvod, abyste požádali o více kontaktních údajů, než které jsou uvedeny ve webovém WHOIS, vyplňte formulář a pošlete ho emailem na adresu [email protected]. Požadavek musí vysvětlovat, proč potřebujete kontaktní údaje držitele a jak s nimi naložíte.

Poskytování osobních údajů probíhá na základě Zásad ochrany osobních údajů.

Registraci lze napadnout

Pokud chcete právně napadnout registraci doménového jména (pod .eu nebo pod variantou v jiném písmu) a jste přesvědčeni, že:

 • máte přednostní právo k doménovému jménu (např. ochrannou známku, obchodní název, jméno firmy, příjmení atd.) a
 • současný držitel zaregistroval nebo užívá doménové jméno za účelem spekulace nebo zneužití,

můžete tak učinit prostřednictvím rozhodčího řízení (ADR, Alternative Dispute Resolution) nebo u obecného soudu,

Co znamená řízení ADR?

ADR je alternativním způsobem urovnání sporů týkajících se doménových jmen. Většina lidí volí tento způsob z důvodu zpravidla rychlejšího průběhu a většího komfortu v porovnání s řízením u obecného soudu.

Řízení ADR pro doménová jména .eu (nebo jeho varianty v jiných písmech) je nabízeno následujícími subjekty, u kterých ho také můžete zahájit:

 

Český rozhodčí soud (CAC)

Arbitrážní a mediační centrum WIPO (WIPO centrum)

 

Případy ADR:

 • Mohou být zahájeny bez právního zástupce
 • Jsou prováděny online a prostřednictvím emailu, takže nemusíte cestovat.
 • Jsou rozhodovány nezávislými členy panelu, nikoli soudci. Členové panelu bývají odborníky v oblasti práva duševního vlastnictví.
 • Obvykle probíhají v jazyce držitele doménového jména (zobrazeném ve WHOIS), pokud není dohodnuto jinak. Jako stěžovatel můžete požádat o změnu do jiného oficiálního jazyka EU. Tomuto požadavku panelisté vyhoví dle vlastního uvážení, může být předmětem určitých poplatků.
 • V průměru trvá vyřízení případu čtyři měsíce.
 • Z hlediska nákladů představuje příznivější variantu než standardní řízení u soudu. Náklady se liší podle zvoleného počtu členů panelu a počtu napadených registrací. Úplný ceník je uveden na oficiálních stránkách ADR, eu.adr.eu.

Náklady ADR

Náklady se liší podle zvoleného počtu členů panelu a počtu napadených registrací.

Úplný ceník je uveden na stránkách poskytovatelů ADR:

Pro CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

Pro WIPO centrum: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Jak zahájit proceduru ADR

Stačí pouze tři kroky k zahájení rozhodčího řízení  - Alternative Dispute Resolution (ADR).

1. Výběr poskytovatele

Abyste mohli zahájit řízení, vyberte si poskytovatele ADR.

2. Podání žaloby

Jakmile si vyberete poskytovatele ADR, můžete podat žalobu prostřednictvím příslušné webové stránky. Během tohoto procesu musíte zadat údaje o žalobě a tvrzení, které podpoří Váš nárok. Také budete mít možnost přiložit elektronicky jakýkoli relevantní důkaz.

3. Vyčkejte na rozhodnutí

Rozhodnutí člena panelu je vyhotoveno písemně a bude Vám sděleno do tří dnů od rozhodnutí panelu.

Co se stane po ukončení řízení ADR?

Pokud ve sporu uspějete:

 • Pokud jste oprávněn si doménové jméno .eu nebo variantu v jiném písmu registrovat, registrace na Vás bude převedena po uplynutí 30-ti denní lhůty pro odvolání.
 • Pokud nejste oprávněn registrovat doménové jméno .eu nebo variantu v jiném písmu, bude opět uvolněno k registraci po uplynutí 30 kalendářních dnů.

Pokud ve sporu neuspějete:

 • Rozhodnutí ADR je právně závazné, pokud se, jako strana, která ve sporu neuspěla, nerozhodnete rozhodnutí napadnout prostřednictvím obecného soudu ve lhůtě 30 dnů.