Přeskočit na hlavní obsah

Spory o doménová jména

Chcete-li uplatnit nárok na doménové jméno .eu, .ею nebo .ευ  nebo chcete-li zpochybnit jeho stávající registraci, můžete postupovat následovně:

Kontaktujte držitele doménového jména

Týká-li se problém konkrétního doménového jména .eu a chcete-li kontaktovat jeho držitele, naleznete kontaktní údaje v naší internetové databázi WHOIS.

Výsledky vyhledávání internetové databáze WHOIS: společnosti a fyzické osoby

Pokud je držitelem doménového jména právnická osoba, zobrazí se vám její název, adresa (město, stát), e-mailová adresa a preferovaný jazyk pro účely korespondence.

 

Pokud je držitelem doménového jména fyzická osoba, zobrazí se vám pouze e-mailová adresa a preferovaný jazyk pro účely korespondence. Ostatní osobní údaje jsou skryty z důvodu ochrany soukromí.

 

Více informací naleznete v našich Pravidlech WHOIS.

 

Požadavek na poskytnutí osobních údajů

 

Máte-li legitimní důvod k žádosti o více kontaktních údajů držitele doménového jména, než těch, které jsou uvedeny v internetové databázi WHOIS, vyplňte formulář a pošlete ho na adresu [email protected]. Žádost musí obsahovat vysvětlení, proč kontaktní údaje držitele doménového jména potřebujete a jak s nimi hodláte naložit.

 

Poskytování osobních údajů probíhá na základě Zásad ochrany osobních údajů.

Napadení registrace doménového jména

V případě, že chcete registraci doménového jména zpochybnit, můžete takovou registraci napadnout v rámci alternativního řešení sporů (ADR) nebo soudního řízení.

 

Chcete-li napadnout registraci doménového jména v řízení ADR, je třeba mít k doménovému jménu přednostní právo (např. ochrannou známku, obchodní název, jméno společnosti, příjmení atd.) a prokázat, že současný držitel doménového jména jej zaregistroval nebo jej užívá ke spekulativním nebo zneužívajícím účelům.

Co znamená řízení ADR?

Řízení ADR je alternativním způsobem urovnání sporů týkajících se doménových jmen. Většina lidí volí tento způsob z důvodu zpravidla rychlejšího průběhu a většího komfortu ve srovnání s běžným soudním řízením.

Řízení ADR pro doménová jména .eu (nebo jeho varianty v jiných znakových sadách) může probíhat u následujících subjektů, u kterých je také lze zahájit:

 

 

 

český Rozhodčí soud (CAC)

nebo

 Arbitrážní a mediační centrum WIPO (WIPO centrum)

Jak probíhá řízení ADR?

K zahájení řízení alternativního řešení sporů (ADR) stačí pouze tři kroky:

 

1. Výběr poskytovatele řízení ADR

Pro zahájení je nutné zvolit poskytovatele řízení ADR, jímž může být buďto CAC nebo WIPO centrum.

 

2. Podání žaloby

Poté, co jste zvolili poskytovatele řízení ADR, podáte žalobu, a to prostřednictvím příslušné internetové stránky tohoto poskytovatele. V této fázi řízení jste povinni poskytnout podrobnosti k vaší žalobě a argumenty na podporu vašich tvrzení. Budete mít rovněž možnost doložit jakékoli relevantní důkazy.

 

3. Vyčkání na rozhodnutí

Rozhodnutí rozhodců ADR je vyhotoveno písemně a bude Vám sděleno během pěti (5) dnů od okamžiku, kdy bylo přijato.

 

4. Provedení rozhodnutí

EURid provede rozhodnutí v řízení ADR tak, že buďto ponechá doménové jméno registrované na současného držitele doménového jména, nebo převede doménové jméno na žalující stranu, nebo zpřístupní doménové jméno k běžné registraci podle pořadí příchozích.

Náklady řízení ADR

Náklady řízení ADR se liší v závislosti na zvoleném počtu rozhodců a počtu registrací, které byly žalobou napadeny. Úplný a aktuální ceník všech poplatků spojených s řízením ADR je uveden na stránkách poskytovatelů ADR:

Pro CAC: https://eu.adr.eu/fees

Pro WIPO centrum: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

 

Co se stane po ukončení řízení ADR?

Pokud ve sporu uspějete:

  • Uspějete-li ve sporu a jste-li oprávněn(a) si doménové jméno .eu nebo jeho variantu v jiné znakové sadě registrovat, bude registrace převedena na vás.  Registr vás bude ohledně kroků spojených s převodem kontaktovat e-mailem, a to po uplynutí 30denní lhůty pro odvolání.
  • Nejste-li oprávněn doménové jméno .eu nebo jeho variantu v jiné znakové sadě registrovat, bude doménové jméno po uplynutí 30 kalendářních dnů opět uvolněno k registraci.

Pokud ve sporu neuspějete:

  • Rozhodnutí ADR jsou právně závazná a EURid rozhodnutí provede, ledaže se z pozice strany, která ve sporu neuspěla, rozhodnete rozhodnutí napadnout u obecného soudu ve lhůtě 30 dnů.
  • Pokud se pro odvolání rozhodnete, informujte o tom prosím EURid, a to během 30denní lhůty pro odvolání.

Hlavní výhody řízení ADR

  • Řízení ADR je dostupné a není nákladné. Lze je zahájit a v celém rozsahu vést on-line, takže nemusíte cestovat.
  • Řízení ADR představuje levnější variantu ve srovnání s běžným soudním řízením.
  • V řízení ADR rozhodují nezávislí rozhodci, kteří jsou odborníky v oblasti práv duševního vlastnictví.
  • Řízení ADR probíhají v jazyce držitele doménového jména (zobrazeném v internetové databázi WHOIS); jakožto žalující strana můžete ale požádat, aby řízení probíhalo v jiném z úředních jazyků EU.
  • Průměrně trvají řízení ADR tři měsíce.