Přeskočit na hlavní obsah

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

EMAS logoVěříme, že i společnosti, které pracují v kyberprostoru, mohou svoji činnost vykonávat udržitelným způsobem.

Jsme prvním evropským správcem TLD, který je zaregistrovaný v programu EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) od roku 2012.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Již mnoho let se snažíme o odpovědný přístup k životnímu prostředí při spravování našich TLD.

Registrace EMAS je stvrzením probíhajících aktivit a důkazem našeho veřejného závazku k dalšímu zlepšování naší ekologické stopy. K těmto činnostem mimo jiné patří:

 • Efektivní využití zdrojů: Snížení dopadů dopravy na životní prostředí prostřednictvím pořízení „zelenějších“ aut do firemního vozového parku je pouze jedním ze způsobů, kterým zamýšlíme snížit emise.
 • Firemní angažovanost: Aktivně propagujeme náš program environmentální odpovědnosti interně vůči zaměstnancům, abychom podpořili jejich zapojení do ekologických aktivit a projektů.
 • Ekologicky zodpovědné akce: Při organizaci konferencí a akcí pro registrátory nebo při účasti na veletrzích a setkáních dbáme na dodržování ekologických pravidel z manuálu pro organizaci setkáních vydaného v rámci ekologického programu Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP). Cílem je zajistit, aby tyto akce a s nimi spojené cestování, byly tak šetrné k životnímu prostředí, jak je možné.

Politika a cíle

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) popisuje environmentální politiku, cíle a program činnosti EURidu na příští tři roky.

Co je to EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) je dobrovolný nástroj řízení pro společnosti a jiné organizace, jenž slouží k hodnocení, vykazování a zlepšování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Tento systém napomáhá podnikům optimalizovat výrobní procesy, snižovat dopady na životní prostředí a účinněji využívat zdroje.

Sdružení EURid získalo registraci EMAS v květnu 2012 a od té doby ji obnovilo pro roky 2018-2020. Jsme registrováni pod číslem BE-VL-000016.

Kompenzace CO2

Od roku 2014 vyhodnocujeme naše emise CO2 z předchozího roku a nakupujeme ověřené kredity pro projekty:

 • 2014 – stavba větrných turbín a výroba bionafty ze semen rostliny Jatropha v Gujaratu v Indii.
 • 2015 – sázení ovocných stromů v Asturias, ve Španělsku, v oblasti obydlené ohroženým evropským hnědým medvědem, ve spolupráci se španělskou organizací FAPAS v rámci programu „+BEARS –CO2“.
 • 2015 – podpora projektu Ecomapuà, který má mj. za cíl chránit bohatou biodiverzitu Amazonie.
 • 2016 – podpora projektu využití vodní energie Dak Rung ve Vietnamu. Tento projekt obnovitelné energie byl založen na stavbě vodní elektrárny o výkonu 8MW na řece Dak Rung, která dodává elektřinu z obnovitelných zdrojů jak místní populaci, tak do vietnamské energetické soustavy.
 • 2017-2018 – podpora projektu obnovy vrtaných studní v Ugandě. Cílem projektu je zlepšit situaci spoluprací s ugandskou komunitou na opravě rozbitých vrtů a obnově přístupu k čisté a bezpečné pitné vodě. V roce 2018 jsme tento projekt podpořili již druhým rokem, tentokrát se zaměřením na ugandské oblasti Dokolo, Otuke a Alebtong.
 • 2019 – podpora projektu obnovy vrtaných studní v Ugandě a také podpora projektu na obnovu lesa v Monchique v Portugalsku, v oblasti, která byla postižena ničivými požáry v létě roku 2018.
 • 2020 – podpora projektu „Voda je život“ na Madagaskaru.
 • 2021 - podpora projektu „Voda je život“ na Madagaskaru. Více se dočtete v naší zprávě 2020 Carbon Footprint report.