Přeskočit na hlavní obsah

Partnerství

V mezinárodní internetové komunitě jsme aktivní od začátku s cílem sdílet zkušenosti a znalosti v oblasti systému doménových jmen (Domain Name System, DNS). Naše partnerství zahrnuje:

CENTR logo The Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR je neziskovou organizací pro evropské národní TLD zaměřenou na podporu zájmů správců národních domén nevyšší úrovně. CENTR se účastní tvorby vysokých standard a sdílení zkušeností mezi správci národních domén.

Aktivně se účastníme valných hromad a pracovních skupin v rámci organizace CENTR.

ICANN logo The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordinuje funkce autority IANA (Internet Assigned Numbers Authority), kterými jsou klíčové technické služby s kritickým významem pro fungování základního adresáře Internetu, kterým je DNS. ICANN připravuje politiky pro rozvoj stabilního a bezpečného Internetu na principu konsensu.

Zasedání organizace ICANN se aktivně účastníme od roku 2006. Vstoupili jsme do smluvního vztahu s ICANNem na spravování našich tří TLDs: .eu (2005), .ею (2016) a pro .ευ (2019).

Také jsme pořádali velmi úspěšné 38. setkání ICANNu v Bruselu v červnu 2010.

EURid je členem skupiny správců národních domén nejvyšší úrovně (the country code Name Supporting Organisation - ccNSO) od roku 2009 a aktivně spolupracuje v rámci pracovních skupin ccNSO na procesu vývoje politik ccTLD v oblasti IDN a ve studijní skupině pro využití názvů zemí a území.

V 1. čtvrtletí 2015 EURid uzavřel Memorandum o porozumění s ICANN na podporu školení a sdílení zkušeností ohledně DNS na středním východě. Na tomto základě pravidelně provádíme školení pro zástupce z komunity středního východu a podpořili jsme semináře týkající se provozu správce Domény nejvyšší úrovně v Centru na podporu DNS v Káhiře.

UNESCO logo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNESCO podporuje kulturní diverzitu, vědecký a politický rozvoj a spolupráci, a také svobodu projevu.

EURid a UNESCO spolupracují na projektech podporujících jazykovou různorodost kybernetického prostoru se zvláštním zaměřením na výzkum a analýzu rozvoje IDN (doménových jmen v národních abecedách), na přípravě společné  zprávy World Report o rozvoji IDN, na spolupráci při přípravě společných akcí, jednání a projektů zapojujících experty z různých profesních a akademických komunit, průmyslu a rovněž dalších mezinárodních, regionálních a národních organizací. Na začátku roku 2013 jsme podepsali s UNESCO Memorandum o porozumění.

Od roku 2017 je společná zpráva EURid-UNESCO World Report o rozvoji IDN k dispozici online na: www.idnworldreport.eu.

The United Nations Internet Governance Forum

IGF spojuje lidi z různých skupin stakeholderů, kteří diskutují záležitosti veřejných pravidel souvisejících s Internetem. IGF je otevřeným fórem, které se schází každoročně na základě mandátu Spojených národů.

Od roku 2011 jsme pořádali workshopy na téma doménových jmen v národních abecedách (Internationalised Domain Names) ve spolupráci s UNESCO. V roce 2017 jsme pořádali workshop na téma jak může odvětví DNS přispět k lepšímu životnímu prostředí.

The European Dialogue on Internet Governance

European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) je otevřenou platformou pro různé zájmové skupiny pro výměnu názorů na Internet a jeho řízení. V roce 2008 ho vytvořilo několik organizací, zástupců vlád a expertů. Prosazuje dialog a spolupráci s internetovou komunitou týkající se politik Internetu.

EURid organizoval setkání EuroDIG v Bruselu v roce 2016.

EUROSSIG logo The European Summer School on Internet Governance

Euro-SSIG vznikl jako výsledek snahy akademických pracovníků a expertů ze Spojených národů, kteří zjistili nedostatek akademického výzkumu a výuky v oblasti řízení Internetu (Internet governance). Euro-SSIG pomáhá studentům, zástupcům akademické obce i jednotlivcům pracujícím v soukromém nebo veřejném sektoru lépe porozumět globálnímu řízení Internetu a získat rozsáhlé a strukturované znalosti jeho rozličných aspektů.

Tento vzdělávací projekt podporujeme od jeho začátku v roce 2007.

RIPE logo The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC je nezávislou neziskovou členskou organizací, která podporuje internetovou infrastrukturu prostřednictvím technické koordinace. RIPE jako takový je fórem pro spolupráci otevřeným všem, kdo se zajímají o problematiku sítí tzv. Internet protokolu (IP) v Evropě i mimo ni.

Zástupci EURidu z řad techniků pravidelně navštěvují jednání RIPE po celé Evropě a účastní se pracovních skupin, které diskutují základní technickou infrastrukturu Internetu a prezentují rozvoj našeho technického řešení a infrastruktury.

EUIPO logo The European Union Intellectual Property Office

EUIPO je úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zodpovědný za správu ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. EUIPO poskytuje tvůrcům a inovátorům snadnou, univerzální a bezpečnou registraci na národní a evropské úrovni.

23. června 2016 jsme podepsali dohodu o spolupráci v oblasti propagace ochranných známek a doménových jmen. Jako součást své spolupráce EURid a EUIPO rozšířili v květnu 2019 své služby na držitele ochranných známek Evropské unie (OZEU). Držitelé a žadatelé o OZEU si mohou zvolit, že budou dostávat upozornění jakmile bude zaregistrováno doménové jméno .eu, které je identické jako jejich OZEU nebo přihláška OZEU. Tím, že obdrží toto upozornění, jsou držitelé OZEU informováni mnohem rychleji a mohou podniknout příslušné kroky mnohem dříve.