Pravidla pro doménová jména

Přečte si prosím naše Podmínky registrace a Pravidla registrace týkající se doménových jmen s koncovkou .eu, .ею (cyrilice) nebo ευ (řečtina). Můžete si také přečíst více o nařízeních EU.

Změny v kritériích způsobilosti 

Nové Nařízení týkající se .eu (2019/517), které doplňuje a zrušuje Nařízení 733/2002 a zrušuje Nařízení 874/2004, vstoupí v platnost 13. října 2022. Článek 20 ale platí již od 19. října 2019.

Dne 12. června 2020 schválil Smíšený výbor Evropského hospodářského prostoru (EHP) začlenění nového Nařízení týkajícího se .eu do Dohody o EHP.

Všechny země EHP toto začlenění nového Nařízení týkajícího se .eu do Dohody o EHP ratifikovali, což znamená, že kritérium občanství je od 2. srpna 2021 rozšířeno na občany Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Od 2. srpna 2021 může o registraci doménového jména .eu zažádat kdokoli z následujících subjektů:

 • občan jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska bez ohledu na své bydliště;
 • fyzická osoba, která není občanem jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska, ale která má bydliště v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo v Norsku;
 • podnik usazený v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku;
 • organizace usazená v členském státu Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku, aniž je dotčeno použití vnitrostátního práva.

Mějte prosím na paměti tato pravidla při rozhodování, kterou doménu si chcete zaregistrovat:

Povolené znaky a kombinace

Doménová jména, která nejsou IDN, mohou obsahovat:

 • Znaky abecedy a až z
 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Mohou být zaregistrována pouze s koncovkou .eu
 • Nesmí začínat nebo končit spojovníkem (-).
 • Nesmí mít spojovníky na třetím a čtvrtém místě 

Doménová jména IDN mohou obsahovat:

 • Číslice 0 až 9
 • Spojovník (-)
 • Znaky v Unicode z písem cyrilice, řečtina nebo latinka. Klikněte sem  a zobrazí se Vám kompletní seznam znaků.
 • Není povoleno míchat znaky z různých písem. Všechny znaky v doméně druhé úrovně (tj. část před koncovkou) musí být pouze z jednoho písma. Doménová jména se znaky latinky mají koncovku .eu, zatímco doménová jména v cyrilici mají koncovku .ею a doménová jména v řečtině mají koncovku .ευ. Číslice od 0 do 9 a spojovník mohou být použity s latinkou, cyrilicí i řečtinou..
 • Nesmí začínat nebo končit spojovníkem (-).
 • Nesmí mít spojovníky na třetím a čtvrtém místě.

Čistě číselná doménová jména

 • Obsahují pouze číslice 0 až 9 nebo spojovník
 • Mohou být zaregistrována jak pod .eu, tak pod .ею nebo pod .ευ

Délka doménového jména a IDN

Vaše doménové jméno musí být nejméně dva (2) znaky dlouhé (bez koncovky .eu nebo její varianty v jiných písmech) po konverzi velkých písmen na malá a po normalizaci. Pro IDN toto omezení platí před konverzí na řetězec ACE. Pokud chcete zaregistrovat IDN, použijte toto pravidlo po konverzi na řetězec ACE. Některá jména, která mají dva znaky, mohou být stále považována za příliš krátká. Důvodem je, že určité dvouznakové kombinace mohou být zastoupeny jediným znakem Unicode.

Vaše doménové jméno nesmí být delší než 63 znaků (bez koncovky .eu nebo její varianty v jiných písmech) po konverzi velkých písmen na malá a po normalizaci a po konverzi na řetězec ACE.

Datum vypršení platnosti doménových jmen

Od 15. září 2014 již nevyprší nově registrovaná doménová jména na konci příslušného měsíce, ale na konci jejich období registrace, které se počítá na roky a může být v rozmezí od jednoho (1) do deseti (10) let. Platnost doménových jmen zaregistrovaných 29. února vždy vyprší k 28. únoru.

Příklad:

Situace po 15. září 2014 (pro nové domény registrované po 15. září 2014)
Datum registrace = 15. ledna 2015
Datum vypršení = 15. ledna 2016 (= 15. ledna 2015 + 1 rok)

Blokovaná doménová jména

Určitá doménová jména .eu byla zablokována členskými státy EU nebo institucemi Evropské unie. To znamená, že si je nelze registrovat.

Dále bylo také zablokováno mnoho dvoupísmenných označení zemí, například BE pro Belgii nebo DE pro Německo. Seznam zablokovaných jmen je k dispozici zde. Tento seznam není vyčerpávající a nejsou v něm uvedeny zmíněné dvoupísmenné kódy pro označení zemí.

Rezervovaná doménová jména

Řada doménovách jmen .eu byla rezervována k použití buď institucemi Evropské unie, jedním z členských států EU, zeměmi EHP, zeměmi v přístupové fázi k EU nebo sdružením EURid.

Více se můžete dozvědět v našem letáku o rezervovaných doménových jménech a v nařízeních Evropské komise 1654/2005 a 560/2009. Opravy nařízení Evropské komise číslo 560/2009 z 26. června, které doplňuje a mění nařízení Evropské komise číslo 874/2004, lze najít zde.

V návaznosti na zavedení protokolu IDNA2008 byl seznam doménových jmen rezervovaných členskými státy aktualizován a připojen k Nařízení 516/2015.

Sdružení EURid si pro své vlastní využití rezervovalo následující doménová jména:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Pokud si organizace nebo soukromé osoby přejí zaregistrovat rezervované doménové jméno, příslušná Národní Registrační Autorita může za výjimečných okolností zvážit aktivaci rezervovaného doménového jména pro takového uchazeče. Další informace naleznete v postupu  aktivace rezervovaných doménových jmen .