Přeskočit na hlavní obsah

Právní upozornění

Následující podmínky používání (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro návštěvníky webových stránek sdružení EURid (dále jen „Webové stránky“). Prostudujte si prosím tyto Podmínky pečlivě před používáním těchto Webových stránek. Přístupem na tyto Webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky, že jim rozumíte, a souhlasíte, že jimi budete vázáni a že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy. EURid si vyhrazuje právo podle potřeby upravovat tyto Podmínky bez předchozího oznámení o svém vlastním a absolutním uvážení. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, neměli byste tyto Webové stránky používat.

Tyto Webové stránky jsou provozovány společností EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgie, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, neziskové sdružení založené podle belgických zákonů.

Používání Webových stránek

Webové stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Nesmíte Webové stránky používat:

  • žádným způsobem, který porušuje příslušné vnitrostátní nebo mezinárodní zákonné normy či předpisy;
  • žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo který má nezákonný či podvodný účel nebo důsledek;
  • žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit, přetížit nebo narušit jakýkoli jmenný server EURid nebo síť (sítě) k němu připojené;
  • žádným způsobem, který představuje pomluvu nebo zneužití nebo porušení práv třetích stran;
  • pro žádný materiál nebo informace včetně obrazů či fotografií, jež jsou zpřístupněny prostřednictvím Webových stránek, způsobem, který zasahuje do jakéhokoli autorského práva, obchodní značky, patentu, obchodního tajemství či jiného vlastnického práva kterékoli strany;
  • za účelem vědomého přenášení, zasílání nebo nahrávání jakéhokoliv materiálu, který je technicky škodlivý (včetně zejména počítačových virů, Trojských koňů, červů, logických bomb, narušených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat).

Informace na Webových stránkách

Společnost EURid provozuje tyto Webové stránky, aby umožnila veřejný přístup k informacím o své činnosti. Veškeré informace na Webových stránkách se poskytují „tak, jak jsou“. I přes naši péči a maximální úsilí nemůže společnost EURid zaručit, že informace na Webových stránkách jsou úplné, přesné a aktuální. Žádné informace nebo materiály zveřejněné na těchto Webových stránkách nemají za cíl vytvářet rady, na které se lze spolehnout. Společnost EURid se výslovně zříká veškeré odpovědnosti a povinnosti vznikající z použití Webových stránek nebo z jakéhokoli spoléhání kterékoli osoby na informace zveřejněné na těchto Webových stránkách nebo jejich použití. Jestliže budou Webové stránky obsahovat nějaké informace o zákonech nebo předpisech či rozhodnutích přijatých veřejnými orgány, je možné, že tyto zákony, předpisy či rozhodnutí již byly pozměněny, zrušeny nebo nahrazeny od doby, kdy byly zpřístupněny na Webových stránkách. Z tohoto důvodu byste se měli spoléhat pouze na nejnovější oficiální verzi, jak je zveřejněná uvedenými orgány.

Odkazy na těchto Webových stránkách na jiné webové stránky

Informace poskytnuté na těchto Webových stránkách mohou obsahovat informace třetích stran a odkazy na třetí strany nebo webové stránky třetích stran. Takovéto informace třetích stran nepředstavují názor společnosti EURid a odkazy na webové stránky třetích stran se uvádějí pouze pro usnadnění. Společnost EURid nevyjadřuje žádný názor na obsah takovýchto informací nebo webových stránek třetích stran, a nemůže za ně nést odpovědnost.

Osobní údaje

Společnost EURid se zavazuje chránit Vaše soukromí. Prosím přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

Práva duševního vlastnictví

Všechny materiály obsažené na těchto Webových stránkách jsou chráněné autorským právem nebo jakýmkoli jiným právem (právy) duševního vlastnictví a jsou majetkem společnosti EURid nebo jsou společnosti EURid licencovány.
Žádné z těchto materiálů nesmíte používat, ukládat (kromě případů, kdy je nutné prohlédnout si obsah Webových stránek), reprodukovat, modifikovat, rozšiřovat, prodávat či jinak přenášet bez předchozího písemného povolení společnosti EURid.

Právní a soudní příslušnost

Tyto Podmínky a tyto Webové stránky se řídí a vykládají výhradně podle belgických zákonů s vyloučením jejich zásad kolize právních norem. V případě sporu mají výlučnou soudní pravomoc soudy v Bruselu.