Ga naar hoofdpagina

Partnerschappen

Sinds onze oprichting hebben we samengewerkt met de internationale internetgemeenschap om best practices en expertise op het gebied van het Domain Name System (DNS) te delen. Onze partnerschappen omvatten:

CENTR logo The Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR is de non-profit organisatie die de belangen van de Europese landencode-topniveaudomeinbeheerders (ccTLD-managers) ondersteunt. CENTR neemt deel aan de ontwikkeling van hoge normen en best practices en promoot deze onder ccTLD-registers.

We nemen actief deel aan de algemene vergaderingen en workshops van CENTR.

ICANN logo The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN coördineert de functies van de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Dit zijn de belangrijkste technische diensten, essentieel voor de verdere werking van het onderliggende adresboek van het internet, het DNS. ICANN ontwikkelt een op consensus gebaseerde protocollen ter bevordering van een stabiel en veilig internet.

Sinds 2006 nemen we actief deel aan de ICANN-vergaderingen.  een registerWe sloten drie overeenkomsten met ICANN voor het beheer van onze drie TLD's: voor .eu (2005), voor .ею (2016) en voor .ευ (2019).

Wij organiseerden de 38ste ICANN-bijeenkomst in juni 2010 in Brussel.  Een enorm succes.

Sinds 2009 is EURid lid van de country code Name Supporting Organisation (ccNSO) en neemt het actief deel aan de werkgroepen voor de beleidsontwikkeling van het ccTLD Internationalised Domain Name (IDN) en de Studiegroep voor het gebruik van land- en gebiedsnamen.

In het eerste kwartaal van 2015 sloot EURid een Memorandum of Understanding (MoU) met ICANN ter ondersteuning van DNS-trainingen en best practices in het Midden-Oosten. Hierdoor konden we regelmatig trainingen geven aan vertegenwoordigers van de Midden-Oosterse gemeenschap. Ook ondersteunden wij seminars over de registrybranche in het DNS Support Center in Caïro.

UNESCO logo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNESCO ondersteunt de culturele diversiteit, de wetenschappelijke en politieke ontwikkeling en samenwerking, en de vrijheid van meningsuiting.

Zowel EURid als UNESCO voeren gemeenschappelijke projecten uit die bijdragen aan de bevordering van meertaligheid op het internet. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar onderzoek en analyse van de invoering van internationale domeinnamen (IDN's), het opstellen van het (de) gezamenlijke wereldrapport(en) over de invoering van IDN's, de samenwerking bij de voorbereiding van gezamenlijke evenementen, bijeenkomsten en projecten waarbij deskundigen van verschillende professionele en academische gemeenschappen, het bedrijfsleven en andere internationale, regionale en nationale organisaties betrokken zijn. Begin 2013 ondertekenden we een Memorandum of Understanding met UNESCO.

Sinds 2017 is het globale IDN-rapport (IDN World Report) van EURid en UNESCO online beschikbaar op www.idnworldreport.eu.

IGF logo The United Nations Internet Governance Forum

Het IGF brengt mensen uit verschillende stakeholdergroepen bij elkaar om te discussiëren over het overheidsbeleid met betrekking tot het internet. Het IGF is een open forum en wordt jaarlijks bijeengeroepen onder een mandaat van de Verenigde Naties.

Sinds 2011 organiseren we we in samenwerking met UNESCO workshops over geïnternationaliseerde domeinnamen. In 2017 organiseerden we een workshop over hoe de DNS-industrie kan bijdragen tot een beter milieu.

EuroDig logo The European Dialogue on Internet Governance

De Europese dialoog over internetgovernance (EuroDIG) is een open multi-stakeholderplatform om van gedachten te wisselen over het internet en de manier waarop het wordt bestuurd. Het is in 2008 door verschillende organisaties, regeringsvertegenwoordigers en deskundigen opgericht en bevordert de dialoog en de samenwerking met de internetgemeenschap op het gebied van het overheidsbeleid voor het internet.

EURid trad op als gastheer voor de EuroDIG-bijeenkomst in Brussel in 2016.

EUROSSIG logo The European Summer School on Internet Governance

De Euro-SSIG werd gelanceerd als resultaat van de inspanningen van academici en deskundigen van de VN. Zij constat die een gebrek aan academisch onderzoek en onderwijs op het gebied van internet governance constateerden. De Euro-SSIG helpt geïnteresseerde studenten en academici, evenals personen die in de particuliere sector of bij de overheid werken, om een beter inzicht te krijgen in het wereldwijde internetbeheer en om een uitgebreide en gestructureerde kennis te verwerven over de verschillende aspecten ervan.

We hebben het schoolproject sinds de start in 2007 ondersteund.

 

RIPE logo The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC is een onafhankelijke non-profit lidmaatschap-organisatie die de infrastructuur van het internet ondersteunt door middel van technische coördinatie. RIPE biedt een samenwerkingsforum dat openstaat voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in wide area Internet Protocol (IP)-netwerken in Europa en daarbuiten.

Vertegenwoordigers van ons technische team wonen regelmatig de vergaderingen van RIPE in heel Europa bij en nemen deel aan werkgroepen die de technische kerninfrastructuur van het internet bespreken en onze technische en infrastructurele ontwikkelingen presenteren.

EUIPO logo The European Union Intellectual Property Office

EUIPO is het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het beheer van het EU-merk en het ingeschreven Gemeenschapsmodel. EUIPO streeft ernaar ontwerpers en innovatoren een gemakkelijke, universele en veilige registratie-ervaring op nationaal en EU-niveau te bieden.

Op 23 juni 2016 ondertekenden we een samenwerkingsbrief en bundelden we onze krachten om de bekendheid van merken en domeinnamen te vergroten. Als onderdeel van onze samenwerking hebben we in mei 2019 onze diensten uitgebreid naar de houders van een merk van de Europese Unie (EUTM). Houders en aanvragers van een EUTM kunnen ervoor kiezen om waarschuwingen te ontvangen zodra een .eu-domeinnaam is geregistreerd die identiek is aan hun EUTM- of EUTM-aanvraag. Door deze waarschuwing te ontvangen, worden de houders van EUTM's veel sneller op de hoogte gebracht en kunnen zij veel sneller passende maatregelen treffen.