Ga naar hoofdpagina

Geschillen met domeinnamen

Indien u aanspraak heeft op een .eu, .ею or .ευ -domeinnaam of als u een bestaande registratie wilt aanvechten, is dit wat u kan doen:

Neem contact op met de domeinnaamhouder

Als u een probleem oploopt met een bepaalde .eu-domeinnaam en daarbij contact wilt opnemen met de domeinnaamhouder, kan u de contactgegevens terugvinden op de webgebaseerde WHOIS.

 

Webgebaseerde WHOIS zoekresultaten voor bedrijven versus particulieren 

Indien de domeinnaamhouder een rechtspersoon is, wordt de naam, het adres, eveneens het emailadres en de voorkeurtaal voor correspondentie ter beschikking gesteld.  

Indien de domeinnaamhouder een natuurlijke persoon is, ziet u enkel het emailadres en de voorkeurtaal voor correspondentie. Alle persoonlijke gegevens worden om privacy redenen verborgen. 

Voor meer informatie, gelieve ons WHOIS-beleid te raadplegen.

 

Bekendmaking van persoonlijke gegevens

Indien u legitieme redenen heeft om bijkomende gegevens te verkrijgen (dan deze die verstrekt worden op WHOIS), vragen wij om ons aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar [email protected]. Wij vragen om in uw aanvraag duidelijk te verklaren waarom u de contactgegevens nodig heeft en hoe u deze wilt gebruiken. 

De openbaarmaking van persoonlijke gegevens wordt beheerd op basis van ons Privacybeleid.

 

Een domeinregistratie betwisten

Indien u een domeinregistratie wenst aan te vechten, kan u dat doen via een Alternative Dispute Resolution (ADR) procedure of via een gerechtelijke procedure.

Om een domeinnaamregistratie via een ADR aan te vechten, moet u een ouder recht hebben op de domeinnaam (bv. een handelsmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, familienaam, enz.) en moet u eveneens aantonen dat de huidige houder van de domeinnaam deze geregistreerd heeft of deze gebruikt voor speculatieve of onrechtmatige doeleinden.

Wat is een ADR-procedure?

Een ADR-procedure is een alternatieve manier om geschillen over domeinnamen te beslechten. De meeste mensen kiezen ervoor hun geschillen via ADR te beslechten omdat die procedure in het algemeen sneller en handiger is dan een gewone gerechtelijke procedure.

ADR voor .eu-domeinnamen (of varianten ervan in andere schriften) wordt aangeboden door en kan worden ingeleid via: 

Het Tsjechische arbitragehof (CAC)

Of 

Het WIPO Arbitrage –en bemiddelingscentrum (WIPO Center)

 

Het Tsjechische Arbitragehof (CAC)

Het WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center)

 

Hoe verloopt een ADR procedure?

Er zijn slechts enkele stappen nodig om een alternatieve geschillenbeslechting (ADR)-procedure te starten:

1. Kiezen van een ADR-aanbieder
Om een zaak of procedure te starten, kiest u uw ADR-aanbieder, die het CAC of het WIPO Centrum kan zijn.

2. De klacht indienen
Zodra u uw ADR-aanbieder heeft gekozen, kan u uw klacht indienen via hun respectieve website. Tijdens dit proces moet u de details van uw klacht en de argumenten die uw zaak ondersteunen, verstrekken. U krijgt ook de kans om eventueel relevant bewijsmateriaal toe te voegen.

3. Het besluit afwachten
Het besluit van de ADR-panelleden wordt schriftelijk genomen en wordt u binnen 5 dagen na het besluit meegedeeld.

4. Implementatie van de beslissing 
EURid zal de ADR-beslissing ten uitvoer leggen door ofwel:
-    de domeinnaam geregistreerd te houden bij de huidige domeinnaamhouder
-    Of de domeinnaam over te dragen aan de klager
-    of de domeinnaam beschikbaar te stellen voor algemene registratie op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt".

ADR- vergoedingen

De tarieven van een ADR-procedure variëren naargelang het aantal panelleden en het aantal domeinnamen dat bij uw geschil betrokken is. Voor een volledige en bijgewerkte lijst van alle ADR-kosten kunt u terecht op de website van de desbetreffende aanbieder: 

Voor CAC: https://eu.adr.eu/feesp

Voor WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

 

Wat gebeurt er na afloop van een ADR-procedure?

Als u uw zaak wint:
•    Als u de zaak wint en u in aanmerking komt voor registratie van .eu- domeinnamen (of de varianten ervan in andere schriften), wordt de domeinnaam aan u overgedragen. De Registry zal na de beroepstermijn van 30 dagen per e-mail contact met u opnemen in verband met de overdrachtsprocedure.

•    Indien u niet in aanmerking komt voor de registratie van .eu- domeinnamen (of de varianten ervan in andere schriften), wordt de domeinnaam na 30 dagen ingetrokken.

Als u uw zaak verliest:

• ADR-uitspraken zijn juridisch bindend, en EURid zal de beslissing uitvoeren tenzij u ervoor kiest om binnen 30 dagen tegen de beslissing in beroep te gaan via een conventionele rechtbank. 
•    Als u toch in beroep wilt gaan, moet u EURid daarvan in kennis stellen binnen de beroepstermijn van 30 dagen.

Belangrijkste voordelen van een ADR-procedure

•    Een ADR-procedure is toegankelijk. Zij kan volledig online worden ingeleid en gevoerd, u hoeft zich niet te verplaatsen; 
•    Een ADR-procedure is een minder dure optie dan een gewone gerechtelijke procedure;
•    Onafhankelijke panelleden, die deskundig zijn op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, beslechten ADR-geschillen; 
•    ADR-procedures worden gehouden in de taal van de domeinnaamhouder (zoals aangegeven in de webgebaseerde WHOIS). Niettemin kan u als klager ook verzoeken om over stappen naar een andere officiële EU-taal; 
•    ADR-procedures worden afgerond in gemiddeld drie maanden.