Regels voor domeinnamen

Lees aandachtig de Bepalingen & Voorwaarden en het Registratiebeleid met betrekking tot .eu en .ею (Cyrillisch script) domeinnamen. U kunt ook meer lezen over de EU verorderingen.

Neem ook volgende regels in acht wanneer u beslist welke domeinnaam u wenst te registreren.

Toegestane tekens en combinaties

Klassieke domeinnamen (geen IDNs) bestaan uit:

 • Lettertekens a tot z
 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Kunnen enkel geregistreerd worden met de .eu-extensie.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken.
 • Kunnnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde plaats tegelijkertijd, tenzij de eerste twee lettertekens ‘xn’ zijn en de domeinnaam omzetbaar is naar een geldige IDN.

IDN-domeinnamen bestaan uit:

 • Cijfers 0 tot 9
 • Koppeltekens (-)
 • Unicode karakters uit het Cyrillisch, Grieks of Latijns script. Klik hier voor een volledige lijst van alle toegestane karakters.
 • Het gebruik van verschillende scripts in éénzelfde domeinnaam is niet toegestaan. Alle lettertekens in het tweede niveau (met name het gedeelte voor de extensie) dienen uit hetzelfde script te komen. Domeinnamen met Latijnse of Griekse lettertekens krijgen de .eu-extensie en domeinnamen met Cyrillische lettertekens krijgen de .ею-extensie. De cijfers 0 tot 9 en het koppelteken maken deel uit van elk script.
 • Kunnen niet beginnen noch eindigen met een koppelteken (-).
 • Kunnen geen koppelteken bevatten op de derde en vierde plaats tegelijkertijd.

Domeinnamen die exclusief uit cijfers bestaan:

 • Bestaan enkel uit de cijfers 0 tot 9 en het koppelteken.
 • Kunnen geregistreerd worden met de .eu-extensie en de .ею-extensie.

Lengte van de naam en IDNs

Uw domeinnaam moet minimaal twee (2) tekens lang zijn (het voorvoegsels .eu of zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing voordat de domeinnaam omgezet werd naar een ACE-string. Bepaalde domeinnamen die twee tekens lang zijn, worden als te kort beschouwd. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat bepaalde combinaties met twee lettertekens eigenlijk één enkel Unicode-teken voorstellen.

Domeinnamen mogen maximaal 63 tekens lang zijn (de extensie .eu en zijn varianten in andere scripts niet meegerekend) na omzetting van hoofdletters naar kleine letters en na normalisatie. Voor een IDN is deze beperking van toepassing nadat de naam omgezet werd naar een ACE-string.

Vervaldatum .eu-domeinnamen

Sinds 15 september 2014 vervallen nieuw geregistreerde domeinnamen niet meer aan het einde van de maand, maar aan het einde van de registratieperiode. De registratieperiode wordt gerekend in jaren beginnend op de datum van registratie en heeft een duur van één (1) tot tien (10) jaar. Domeinnamen die op 29 februari geregistreerd worden, vervallen altijd op 28 februari.

Voor domeinnamen geregistreerd vòòr 15 september 2014, hadden registrars de mogelijkheid te kiezen voor een nieuwe vervaldatum volgens het nieuwe systeem zoals hierboven beschreven of de bestaande regeling, waarbij de domeinnaam aan het einde van de maand vervalt. Voor Registrars die vòòr 1 september 2014 geen voorkeur aangaven, wordt voor de door hen geregistreerde domeinnamen de standaardoptie aangehouden, met andere woorden: deze domeinnamen vervallen aan het einde van de maand.

Zoals reeds het geval is, leiden transfers niet tot wijziging van de vervaldatum, maar tot verlenging van de registratieperiode van de domeinnaam met één jaar.

Voorbeeld:

Nieuwe situatie na 15 september 2014 (voor bestaande domeinnamen, geregistreerd voor 15 september 2014)
Registratiedatum = 15 januari 2014
Indien de registrar geen keuze gemaakt heeft (standaard wordt dan het oude systeem gehanteerd)
Vervaldatum = 31 januari 2015 (= 15 januari 2014 + de dagen tot het einde van de maand (31 januari) + 1 jaar)
Indien de registrar voor de nieuwe vervaldatum gekozen heeft:
Vervaldatum = 15 januari 2015 (= 15 januari 2014 + 1 jaar)

Nieuwe situatie na 15 september 2014 (voor nieuwe domeinnamen geregistreerd na 15 september 2014)
Registratiedatum = 15 januari 2015
Vervaldatum = 15 januari 2016 (= 15 januari 2015 + 1 jaar)

Geblokkeerde namen

Sommige .eu-namen werden geblokkeerd door de EU-lidstaten of de instellingen van de EU. Dit betekent dat deze domeinnamen niet geregistreerd kunnen worden.

Verschillende landencodes met 2 letters, zoals BE voor België of DE voor Duitsland, werden eveneens geblokkeerd. De lijst van geblokkeerde domeinnamen vindt u hier. Deze lijst is niet volledig en bevat geen geblokkeerde landencodes.

Gereserveerde namen

Een aantal .eu-domeinnamen werden gereserveerd voor gebruik door een instelling van de EU, een EU-lidstaat, landen van de EER, landen in de EU toetredingsfase of door EURid.

Voor meer informatie over gereserveerde namen kan u onze brochure raadplegen alsook de Europese verordeningen 1654/2005 en 560/2009 te raadplegen voor meer informatie. Het corrigendum op de Europese verordening (EG) 560/2009 van 26 Juni 2009, als amendement op EU verordening (EG) 874/2004 kan u hier raadplegen.

EURid heeft de volgende domeinnamen gereserveerd voor eigen gebruik:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Indien een organisatie of particulier een gereserveerde domeinnaam wenst te registreren, dan kan de bevoegde National Registration Authority overwegen om de domeinnaam, bij wijze van uitzondering, te activeren voor rekening van de aanvrager. Voor meer informatie kunt u de activatieprocedure voor gereserveerde namen raadplegen.