Legal Disclaimer

Deze e-mail en elke bijlage die daar betrekking op heeft is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte informatie bevatten. Als u niet de bedoelde ontvanger bent of deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, gelieve deze dan te verwijderen en de verzender per telefoon of e-mail te contacteren en elke kopie te vernietigen. U mag deze e-mail niet gebruiken of kopiëren noch de inhoud ervan bekendmaken aan een andere persoon. We kunnen niet garanderen dat de informatie in deze e-mail compleet, actueel en/of accuraat is. De standpunten in deze e-mail en haar bijlagen, behoren uitsluitend toe aan de auteur en geven niet noodzakelijk de standpunten van EURid weer. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in virusbestrijding, wordt de ontvanger toch aangeraden om deze e-mail en alle bijlagen te controleren op de aanwezigheid van virussen.