Pereiti prie pagrindinio turinio

Privatumo Politika

EURid didelį dėmesį skiria jūsų privatumo apsaugai. Šios Privatumo Politikos tikslas – informuoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, kodėl, kaip ilgai ir kaip jūs galite įgyvendinti savo teises juos valdyti.

EURid atsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Raginame atidžiai susipažinti su mūsų Privatumo Politika bei  Nuostatas ir Sąlygas, kad gerai suprastumėte, kaip saugome jūsų asmens duomenis.

.

Ar ši privatumo politika jums taikoma?

Ši privatumo politika jums taikoma, jeigu kreipėtės į mus kaip domeno vardo savininkas užregistruoto tiesiogiai .eu aukščiausio lygio domene ar galimuose .eu variantuose skirtingais raštais vardo (toliau Domeno vardas)  savininkas, dirbate šaliai, su kuria mus sieja sutartiniai santykiai, lankotės mūsų patalpose ar interneto svetainėse ar pan. (kreipėtės el. paštu, telefonu, dalyvaujate viename iš mūsų renginių ir kt.).

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami šiais būdais: per mūsų akredituotų registratorių tinklą vykdant Domeno vardo registracijos procesus, per jūsų prisijungimą prie my.eurid.eu ir jūsų registracijos galiojimo tikrinimą, el. paštu, telefonu, dalyvaujant renginyje, naudojant slapukus ar kitas technologijas, skirtas mūsų interneto svetainių lankytojams nustatyti, gaunant pranešimus iš tiekėjų ar partnerių, atsiliepimus, naudojant prieigos kontrolės priemones, užpildžius formą mūsų interneto svetainėse arba kitais būdais. Retkarčiais jūsų asmens duomenys gali būti renkami, jeigu užregistravote domeno vardą (ne Domeno Vardą) kitame registre, kurio registratorius jūsų asmens duomenis perduoda mūsų registracijos sistemai.

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys – tai informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, , i) kurią jūs savanoriškai mums suteikiate (pvz., užpildydami formas mūsų interneto svetainėje, palikdami atsiliepimus ir kt.), ii) kurią renkame jums lankantis mūsų patalpose, renginiuose ar interneto svetainėje (-ėse) arba jums naudojantis mūsų produktais ir paslaugomis

Vykdydami savo veiklą bei siekdami jus gerai aptarnauti ir, jeigu įmanoma, tobulinti savo paslaugas, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, apimančius šią informaciją: jūsų Domeno vardą (-us), jūsų unikalų identifikacinį slapyvardį, jūsų vardą, vidurinį vardą ir pavardę, jūsų (registruota) adresą, jūsų telefono numerį (-ius), jūsų el. pašto adresą (-us), kalbos nustatymus, organizaciją, kurioje dirbate, jūsų pilietybės šalį, asmens dokumento registracijos numerį, asmens tapatybės dokumento galiojimo laiką, savivaldybę, išduodavusią jūsų asmens dokumentą, jūsų banko sąskaitos numerį, [jūsų gimimo datą], [jūsų lytį], [jūsų ypatinga statusą], jūsų IP adresą ir visus kitus asmens duomenys, kuriuos galite pateikti mums.

jūsų vardą ir pavardę, jūsų gyvenamąjį adresą, telefono numerį (-ius), el. pašto adresą (-us), organizaciją, kurioje dirbate.

Jūsų asmens duomenis gauname iš įmonės, per kurią įregistravote savo .Domeno vardą. Ši įmonė gali būti viena iš mūsų akredituotų registratorių1 ar jų perpardavėjų, kurie renka jūsų asmens duomenis EURid vardu.

Kokiu tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome įvairiais tikslais.

Kad galėtume jūsų Domeno vardui pasiūlyti kuo geresnes paslaugas, mums reikalingi kai kurie jūsų asmens duomenys, susiję su jūsų Domeno vardo registracija. Pagal juos galime nustatyti jūsų tapatybę ir tiesiogiai susisiekti dėl jūsų Domeno vardo registracijos, jeigu ir kai to reikia.

Mes privalome turėti išsamią ir tikslią visų registruotų Domeno vardų duomenų bazę. WHOIS paieškos priemonės (https://whois.eurid.eu/lt/) paskirtis yra suteikti tikslią, atnaujintą informaciją apie techninius ir administracijos kontaktinius asmenis, administruojančius Domeno vardus2. Tai mums padeda sukurti ir palaikyti patikimą ir saugesnę interneto aplinką. Be to, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi identifikavimo tikslais, siekiant patikrinti jūsų registracijos galiojimą.

Jūsų asmens duomenis naudojame, kad palaikytume ir kurtume ilgalaikius ir tvarius santykius bei vykdytume sudarytą sutartį (-is). Jūsų asmens duomenis naudojame, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausas, išpildyti prašymus ir (arba) nusiųsti administracinę informaciją.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami siekiant įgyvendinti taikomų reglamentų reikalavimus, įvykdyti valdžios ir vyriausybinių institucijų, įskaitant ne jūsų gyvenamosios šalies valdžios ir vyriausybines institucijas, prašymus ar reikalavimus arba apsaugoti savo ir (arba) mūsų subjektų teises, privatumą, saugumą ar turtą.

Jūsų asmens duomenis galime naudoti norėdami jums nusiųsti reklaminius, rinkodaros pranešimus, reklamą ir kitą informaciją, kuri jus gali dominti.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remiantis įvairiais teisiniais pagrindais:

 • Tvarkyti duomenis gali būti būtina siekiant įvykdyti mūsų teisinius registro arba duomenų valdytojo įsipareigojimus.
 • Tvarkyti duomenis gali būti būtina siekiant vykdyti mūsų tarpusavio sutartį.
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, visų pirma ekonominius, komercinius ir finansinius interesus, veiklos tęstinumą, užtikrinti klientų duomenų bei produktų saugumą ir konfidencialumą, skaitmeninės ir fizinės infrastruktūros saugumą.
 • Išimtiniais atvejais duomenų tvarkymo veikla gali būti vykdoma remiantis jūsų sutikimu.

Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Mes niekada niekam nepardavinėjame jūsų asmens duomenų. Kiek leidžia galiojantys įstatymai, jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami šioms šalims:

EURid subjektams. Vykdant duomenų tvarkymo veiklą pirmiau nurodytais tikslais, asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitiems EURid subjektams.

Europos Komisijai ir susijusioms institucijoms ar agentūroms. Europos Komisija paskyrė EURid .eu ccTLD ir jo variantų skirtingais raštais registro tvarkytoju. Jūsų asmens duomenimis mes galime dalytis su Europos Komisija ar bet kuria susijusia institucija ar agentūra.

Deponavimo ir saugojimo paslaugų teikėjams. Siekdami užtikrinti savo veiklos tęstinumą, mes turime saugoti visus registracijos duomenis, įskaitant jūsų asmens duomenis, ir sukurti atsargines jų kopijas. Tokias visų asmens duomenų deponavimo, saugojimo ir atsarginių kopijų kūrimo paslaugas mes gauname iš paslaugų teikėjų Europos Sąjungoje.

Trečiosioms šalims. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, tokioms kaip valdžios institucijos, dėl teisėtų priežasčių.

Mokslinių tyrimų institucijoms. Mes galime jūsų asmens duomenimis dalytis su institucijomis tyrimų (statistinių ar mokslinių) tikslais. Mes dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės jūsų asmens duomenims apsaugoti.

Identifikacijos patikrinimo ar piktnaudžiavimo prevencijos paslaugų teikėjams. Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui Domeno vardų registracija pateikiant nenustatytus, netikslius ar pasenusius registracijos duomenis, mes galime naudotis trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, kad patikrintume jūsų pateiktus registracijos duomenis.

Auditoriams. Auditoriams gali būti suteikta galimybė susipažinti su jūsų asmens duomenimis, kad jie įsitikintų mūsų veiklos vertinimo teisingumu.

Pagalbos tarnybos paslaugų teikėjams. Kad pagalba jums būtų teikiama nuolat, mes galime pasitelkti trečiąsias šalis teikti pagalbos tarnybos paslaugas. Tokiems paslaugų teikėjams gali būti suteikta galimybė susipažinti su jūsų asmens duomenimis, kad jums būtų suteikta tinkama pagalba.

Dalydamiesi jūsų asmens duomenimis, kai įmanoma, duomenų gavėjams nurodome, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal mūsų nurodymus.

Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

Jeigu jūsų prašymas nėra laikomas perdėtu ar nepagrįstu, jūs galite įgyvendinti šias su jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

 • turite teisę prašyti pateikti informaciją apie jūsų asmens duomenis,
 • turite teisę prašyti visų jūsų duomenų standartinio formato kopijos,
 • turite teisę keisti arba taisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi,
 • turite teisę prašyti tam tikromis aplinkybėmis apriboti tam tikrą duomenų tvarkymo veiklą,
 • turite teisę prieštarauti dėl tam tikros duomenų tvarkymo veiklos,
 • turite teisę atsiimti savo sutikimą,
 • turite teisę reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
 • Bet kurią savo teisę galite lengvai įgyvendinti internete užpildę ir pateikę mūsų formą internete.

Mes pasiliekame teisę taikyti pagrįsto dydžio mokestį, jeigu manytume, kad jūsų prašymas yra perteklinis.

Be to, turite teisę pateikti skundą vietos priežiūros institucijai, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ne pagal galiojančius teisės aktus.

Jeigu jums priklauso  Domeno vardas, padėkite mums pasirūpinti interneto saugumu užtikrindami, kad jūsų asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs ir visada atnaujinti. Mes suteikiame jums galimybę valdyti savo asmens duomenis ir juos patikrinti adresu my.eurid.eu/lt/.

Visada galite dėl savo asmens duomenų į mus kreiptis el. paštu [email protected].

Kur ir kaip ilgai laikomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys, kuriuos mūsų įmonė ir trečiosios šalys saugo elektroniniu ir rankiniu būdu Europos Sąjungoje esančiuose mūsų duomenų centruose, yra pasiekiami mūsų biuruose prisijungus prie specialių tinklų arba nuotoliniu būdu prisijungus prie virtualaus privačiojo tinklo (VPN), kurio autentiškumas yra patvirtintas.

Jūsų asmens duomenis saugome tokia forma, kad juos būtų galima identifikuoti, ir ne ilgiau, nei būtina jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais. Šio saugojimo laikotarpio trukmė priklauso nuo tvarkomų asmens duomenų rūšies, paskirties ir kitų veiksnių.

Jūsų, kaip  Domeno vardo savininko, asmens duomenys saugomi dešimčiai (10) metų3 po sutartinių santykių pabaigos.

Jeigu domeno vardą (ne Domeno vardas) įregistravote kitame registre, kurio registratorius jūsų asmens duomenis perduoda mūsų registracijos sistemai, jūsų asmens duomenys  mūsų sistemoje saugomi  vienerius (1) metus po registracijos.

Asmenų asmens duomenys, kurie surenkami vykdant mūsų veiklą ne pagal sutartį, pašalinami po to, kai jie tampa nebeaktualūs, iš esmės po vienų (1) metų.

Kokių saugumo priemonių imamasi jūsų asmens duomenims apsaugoti?

Mes nuolat diegiame ir atnaujiname saugumo priemones, kad padėtume apsaugoti jūsų asmens duomenis ir kitą informaciją nuo neteisėtos prieigos, praradimo, sunaikinimo ar pakeitimo. Mes dedame visas pastangas, kad visa informacija būtų patikimai saugoma, todėl prašome savo paslaugų teikėjų taikyti tinkamas saugumo priemones.

Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Kai lankotės mūsų interneto svetainėse, tam tikra informacija gali būti įrašoma mūsų įrenginiuose kaip slapukai. Raginame jus atidžiai susipažinti su mūsų slapukų politika, kad gerai suprastumėte, kaip slapukai taikomi ir naudojami.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite klausimų dėl šios privatumo politikos arba ja vadovaudamiesi norite įgyvendinti bet kurias savo teises, kreipkitės į mūsų duomenų privatumo tarnybą el. paštu [email protected].
 


1 Visų .eu akredituotų registratorių sąrašas skelbiamas https://eurid.eu/lt/registruokite-eu-domena/raskite-registratoriu/.
2 12 straipsnis, EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/517 2019 m. kovo 19 d.
3 Belgijos civilinio kodekso 2262 straipsnis.