Akreditacijos kriterijai

Įmonė norinti tapti akredituotu registratoriumi:

Norėdami tapti akredituotu registratoriumi, turite atitikti šiuos kriterijus:

Jūs turite veikiančia svetainę.

Jei siūlote domeno vardų registravimo paslaugas, jūsų svetainė turi būti pateikta bent viena oficialia Europos Sąjungos kaba ir joje turėtų būti:

  • Išsami įmonės informacija (pvz., oficialus įmonės pavadinimas, teisinė forma, registracijos numeris, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir svetainė);
  • Klientų aptarnavimas bent viena oficialia Europos Sąjungos kalba;
  • Aiški informaciją apie teikiamas paslaugas ir kainas;
  • Galimybė patikrinti domeno vardo prieinamumą arba nuoroda į whoid.eurid.eu.

Jei jūsų domeno vardo registravimo paslaugos yra administruojamos per trečiąją šalį, jūs ir toliau atsakote už bet kokios trečiosios šalies pasiūlymus.

Jūs turite techninę kompetenciją domeno vardų registravimo paslaugų diegimui ir palaikymui profesionaliai ir sumaniai.

Jūs patvirtinate, kad esate finansiškai stabilus (mes pasiliekame teisę paprašytijūsų finansinio stabilumo įrodymų).