Pereiti prie pagrindinio turinio

Teisinis pranešimas

Bendroji informacija

Toliau pateikiamos naudojimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) taikomos EURid internetinių svetainių (toliau – „Svetainės“) lankytojams. Atidžiai jas perskaitykite prieš naudodami Svetaines. Naudodamiesi prieiga prie šių internetinių Svetainių ir jose naršydami, patvirtinate, kad perskaitėte bei supratote šias Sąlygas ir sutinkate jų laikytis, taip pat įsipareigojate laikytis visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. EURid gali šias Sąlygas keisti nepranešusi, vien tik savo nuožiūra. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, neturėtumėte naudoti šių internetių Svetainių.

Šias Svetaines valdo EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgija, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, pelno nesiekianti asociacija, įsteigta pagal Belgijos įstatymus.

Svetainių naudojimas

Svetaines galite naudoti tik teisėtais tikslais. Svetainių negalite naudoti:

  • tokiu būdu, kuris pažeistų taikomus nacionalinius arba tarptautinius įstatymus ar kitus teisės aktus;
  • tokiu būdu, kuris yra neteisėtas arba apgavikiškas ar kurio tikslas arba pasekmės būtų neteisėtos arba apgavikiškos;
  • tokiu būdu, kuris galėtų padaryti žalą, sugadinti, perkrauti EURid vardų serverį ar bet kurį (-iuos) jo tinklą (-us) arba jam (jiems) pakenkti;
  • tokiu būdu, kuris būtų laikomas garbės ir orumo įžeidimu, piktnaudžiavimu arba trečiosios šalies teisių pažeidimu;
  • jokios medžiagos ar informacijos, įskaitant atvaizdus ar nuotraukas, kurie prieinami naudojantis Svetainėmis, nenaudoti tokiu būdu, kuris pažeistų bet kurią autoriaus teisę, prekės ženklą, patentą, prekybos paslaptį ar kitą bet kurios šalies nuosavybės teisę;
  • tyčia neperduoti, nesiųsti ir neįkelti medžiagos, kuri padarytų techninės žalos (be apribojimų įskaitant kompiuterinius virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas, iškraipytus duomenis ar kitą kenksmingą programinę įrangą arba duomenis).

Informacija Svetainėse

EURid Svetainėmis siekia, kad visuomenė turėtų geresnę prieigą prie informacijos apie EURid veiklą. Svetainėse pateikta informacija yra tokia, kokia yra. Nepaisant mūsų priežiūros ir pastangų, EURid negali užtikrinti, kad informacija Svetainėse yra išsami, tiksli ir atnaujinta. Jokios Svetainėse pateiktos informacijos ar medžiagos tikslas nėra suteikti patikimą konsultaciją. EURid aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ir įsipareigojimo, kylančio iš Svetainių naudojimo ir iš Svetainėse skelbiamos informacijos naudojimo. Jeigu Svetainėse pateikiama informacija apie įstatymus, kitus teisės aktus arba valdžios institucijų priimtus sprendimus, gali būti, kad nuo paskelbimo Svetainėse dienos buvo priimtos pataisos, jie buvo atšaukti arba pakeisti. Todėl turėtumėte pasikliauti tik šių institucijų skelbiama naujausia oficialia versija.

Svetainėse esančios nuorodos į kitas svetaines

Svetainėse gali būti pateikiama trečių šalių informacija ir nuorodos į trečiąsias šalis arba trečiųjų šalių svetaines. Tokia informacija apie trečiąsias šalis neparodo EURid nuomonės, o nuorodos į trečiųjų šalių svetaines pateikiamos tik dėl patogumo. EURid neišreiškia jokios nuomonės dėl tokios trečiųjų šalių informacijos ar svetainių ir ji negali būti laikoma atsakinga už jų turinį.

Asmeniniai duomenys

EURid yra įsipareigojusi gerbti jūsų privatumą. Prašome perskaityti mūsų privatumo politiką

Intelektinės nuosavybės teisės

Visą Svetainių medžiagą saugo autoriaus teisės ir bet kuri (-ios) kita (-os) intelektinės nuosavybės teisė (-ės). Ji yra EURid nuosavybė arba naudojama turint EURid licenciją. Negalite naudoti, saugoti (išskyrus atvejus, kai tai būtina norint peržiūrėti Svetainių turinį), perkurti, keisti, platinti, parduoti ar kitaip perduoti šios medžiagos be išankstinio rašytinio EURid leidimo.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šias Sąlygas ir Svetaines išimtinai reguliuoja, ir jos yra sudarytos, remiantis Belgijos teise, išskyrus jos įstatymų prieštaravimų principus. Kilus ginčui, išimtinė jurisdikcija priklauso Briuselio teismams.