Pereiti prie pagrindinio turinio

Domenų taisyklės

Perskaitykite Nuostatas ir sąlygas, taikomas .eu, .ею (kirilica) arba .ευ (graikiškais rašmenimis) domeno vardams ir naujuojį .eu Reglamentą (2019/517), kuris iš dalies keičia ir panaikina Reglamentą 733/2002 ir panaikinamą Reglamentas 874/2004.

Tinkamumo kriterijai

Registruoti .eu domeno vardą gali bet kuris iš šių subjektų:

 • vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis, nepriklausomas nuo jų gyvenamosios vietos;
 • fizinis asmuo, kuris nėra vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis, bet kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos gyventojas;
 • įmonė, įsteigta Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje;
 • organizacija, įsteigta Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje, nepažeidžiant nacionalinės teisės taikymo.

Domeno vardo prieinamumas

Prieš registruodami domeno vardą, mūsų internetinėje WHOIS sistemoje galite patikrinti, ar jūsų norimas domeno vardas yra laisvas. Domeno vardą galima užregistruoti, jei:

- jis dar nėra užregistruotas;

- jis nėra rezervuotas, užblokuotas arba Registrui žinomas kaip "neregistruotinas" pagal Taisykles;

- jis nėra operacinio homoglifų paketo dalis.

Išsamūs ir tikslūs registracijos duomenys

Jūsų domeno vardą registruoti arba atnaujinti galima tik pas akredituotą registratorių.

Jūsų domeno vardo registracija bus laikoma baigta tik tada, kai registruojant bus pateikta toliau nurodyta informacija:

- Jūsų vardas ir pavardė arba organizacijos, kuriai atstovaujate, pavadinimas. Jei organizacijos pavadinimas nenurodytas, domeno vardo savininkas esate jūs, kaip fizinis asmuo. Jei nurodytas organizacijos pavadinimas, domeno vardo savininkas yra organizacija, kaip juridinis asmuo;

- Visas jūsų adresas (arba organizacijos, kuriai atstovaujate, adresas)

- Jūsų pilietybės šalies nuoroda, jei esate Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis, bet negyvenate Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje;

- Jūsų el. pašto adresas;

- Jūsų telefono numerį, kuriuo su jumis galima susisiekti;

- Jūsų prašomas domeno vardas;

- Jūsų pageidaujama bendravimo kalba

Norėdami gauti pranešimus iš mūsų ir (arba) ADR paslaugų teikėjo, turite nurodyti veikiantį el. pašto adresą. Jei pateiktas adresas neveikia, turime teisę panaikinti jūsų domeno vardą.

Jei pasikeičia jūsų kontaktinė informacija, turite susisiekti su registratoriumi ir nedelsdami atnaujinti informaciją. Tiesiogiai su mumis atnaujinti registracijos duomenų neįmanoma.

Bet kuriuo metu galite patikrinti savo registracijos duomenis prisijungę prie svetainės my.eurid.eu.

Piktnaudžiavimo prevencija

Jūsų domeno vardo registracijos duomenys gali būti tikrinami ir atliekami tam tikri papildomi saugumo patikrinimai bet kuriuo metu, prieš įtraukiant jūsų domeno vardą į .eu, .eю arba .ευ zoną ir jam pradėjus veikti. Plačiau skaitykite specialiame puslapyje, Duomenų kokybė ir apie projektą "Know Your Customer".

Atsižvelkite į šias taisykles, kai rinksitės, kurį domeno vardą norėtumėte užregistruoti.

Tinkami rašmenys ir junginiai

Paprastas (ne IDN) domeno vardas susideda iš:

 • Raidžių nuo a iki z
 • Skaičių nuo 0 iki 9
 • Brūkšnelių (-)
 • Galli būti registruojamas tik su .eu galūne
 • Negali prasidėti ar pasibaigti brūkšneliu (-)
 • Negali turėti brūkšnelių  trečioje (3) ir ketvirtoje (4) vietoje

IDN domeno vardas gali susidėti iš:

 • Skaičių nuo 0 iki 9
 • Brūkšnelių (-)
 • Unicode ženklų iš Kirilicos, Graikų ir Lotynų raštų. Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti visą naudojamų rašmenų sąrašą.
 • Domene negalite naudoti ženklų iš skirtingų raštų. Visi ženklai antrame lygyje (domeno vardo dalis prieš galūnę) turi būti to pačio rašto. Domeno vardai susidedantis iš lotyniškų raidžių naudos .eu galūnę, domeno vardai susidedantys iš kirilicos raidžių turės .ею galūnę, o domeno vardai susidedantys iš graikiškų raidžių , turės .ευ galūnę. Skaičiai nuo 0 iki 9 ir brūkšneliai gali būti naudojami kartu su lotyniškomis, graikiškomis ir kirilicos raidėmis.
 • Negali prasidėti ar pasibaigti brūkšneliu (-).
 • Negali turėti brūkšnelių  trečioje (3) ir ketvirtoje (4) vietoje, nebent brūkšneliai yra prieš ženklus ‘xn’ ir domeno vardas gali būti paverstas į teisingą IDN vardą.

Tik skaitmeniniai domeno vardai:

 • Susideda tik iš skaičių nuo 0 iki 9 ir brūkšnelių.
 • Gali būti registruojami su .eu, .ею ar .ευ galūnėmis

Domeno vardo ilgis ir IDN

Jūsų domeno vardas turi  būti sudarytas iš mažiausiai dviejų (2) ženklų (neįskaitant .eu priesagos ar jos variantų kitais raštais) didžiąsias raides  reikia pakeisti mažosiomis ir suvienodinti. Registruojant IDN ir pakeitus į ACE string. Kai kurie domeno vardai, kurie susideda tik iš dviejų ženklų gali būti per trumpi. Taip yra todėl, kad tam tikrus dviejų rašmenų derinius gali simbolizuoti tik vienas Unicode ženklas.

Jūsų domeno vardas negali būti ilgesni nei 63 ženklai (neįskaitant .eu priesagos ar jos variantų kitais raštais)) didžiąsias raides pavertus mažosiomis ir suvienodinus. IDN vardams šis apribojimas taikomas po to, kai domeno vardas paverčiamas į ACE string.

Jūsų domeno vardo registracijos terminas (atnaujinamas)

Terminas prasideda nuo jūsų domeno vardo registracijos datos ir trunka nuo vienerių (1) iki dešimties (10) metų, jei nesusitarta kitaip. Terminas tyliai pratęsiamas vienerių (1) metų laikotarpiui iš eilės. Domeno vardai užregistruoti vasario 29 d. visada nustoja galioti vasario 28 d.

Užblokuotas

Pagal Reglamentą (ES) 2019/517 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1862 ES valstybės narės arba Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas užblokavo tam tikrus .eu, .eю ir .ευ domenų vardus. Jie taip pat galėjo būti užblokuoti dėl to, kad sudaro ISO alfa-2 kodus, kurie yra tarptautiniu mastu pripažinti dviejų raidžių kodai, skirti šalims ir teritorijoms žymėti.

Tai reiškia, kad šie domenų vardai negali būti registruojami. Užblokuotų vardų sąrašą galite peržiūrėti čia.

Rezervuotas

Pagal Reglamentą (ES) 2019/517 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1862 tam tikri .eu, .eю ir .ευ domenų vardai buvo rezervuoti ES valstybėms narėms, Islandijai, Norvegijai ir Lichtenšteinui, EURid arba ES Komisijai.

Jei organizacijos ar asmenys pageidauja užregistruoti rezervuotą domeno vardą, atitinkama nacionalinė registravimo institucija išskirtinėmis aplinkybėmis gali apsvarstyti galimybę aktyvuoti rezervuotą vardą pareiškėjo vardu. Daugiau informacijos rasite rezervuotų vardų aktyvavimo procedūroje.