Domenų taisyklės

Prašome perskaityti Nuostatas ir sąlygas ir Registracijos tvarką taikomą .eu, .ею ar .ευ domeno vardams. Taip pat galite susipažinti su EU reglamentais.

Tinkamumo kriterijų pasikeitimai 

2019 m. kovo 29 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas naujas .eu reglamentas. Naujasis reglamentas panaikins ankstesnius reglamentus ir įsigalios 2022 m spalio 13 d., išskyrus 20 straipsnį, kuris pristato tinkamumo kriterijų trečiose šalyse gyvenantiems ES piliečiams, ir kuris bus taikomas nuo 2019 m. spalio 19 d.


Naujo reglamento 20 straipsnyje nustatyti atnaujinti tinkamumo kriterijai. Nuo 2019 m. spalio 19. .eu (ar jo variantais kitais raštais) domeno vardus registruoti gali bet kuris iš šių subjektų:

 • Sąjungos pilietis, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos;
 • fizinis asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, bet kuris yra valstybės narės gyventojas;
 • Sąjungoje įsisteigusi įmonė ir
 • Sąjungoje įsisteigusi organizacija, nedarant poveikio taikomai nacionalinei teisei.
   

Atsižvelkite į šias taisykles, kai rinksitės, kurį domeno vardą norėtumėte užregistruoti.

Tinkami rašmenys ir junginiai

Paprastas (ne IDN) domeno vardas susideda iš:

 • Raidžių nuo a iki z
 • Skaičių nuo 0 iki 9
 • Brūkšnelių (-)
 • Galli būti registruojamas tik su .eu galūne
 • Negali prasidėti ar pasibaigti brūkšneliu (-)
 • Negali turėti brūkšnelių  trečioje (3) ir ketvirtoje (4) vietoje

IDN domeno vardas gali susidėti iš:

 • Skaičių nuo 0 iki 9
 • Brūkšnelių (-)
 • Unicode ženklų iš Kirilicos, Graikų ir Lotynų raštų. Spustelėkite čia norėdami peržiūrėti visą naudojamų rašmenų sąrašą.
 • Domene negalite naudoti ženklų iš skirtingų raštų. Visi ženklai antrame lygyje (domeno vardo dalis prieš galūnę) turi būti to pačio rašto. Domeno vardai susidedantis iš lotyniškų raidžių naudos .eu galūnę, domeno vardai susidedantys iš kirilicos raidžių turės .ею galūnę, o domeno vardai susidedantys iš graikiškų raidžių - .ευ galūnę. Skaičiai nuo 0 iki 9 ir brūkšneliai gali būti naudojami kartu su lotyniškomis, graikiškomis ir kirilicos raidėmis.
 • Negali prasidėti ar pasibaigti brūkšneliu (-)
 • Negali turėti brūkšnelių  trečioje (3) ir ketvirtoje (4) vietoje, nebent brūkšneliai yra prieš ženklus ‘xn’ ir domeno vardas gali būti paverstas į teisingą IDN vardą.

Tik skaitmeniniai domeno vardai:

 • Susideda tik iš skaičių nuo 0 iki 9 ir brūkšnelių.
 • Gali būti registruojami su .eu, .ею ar .ευ galūnėmis

Domeno vardo ilgis ir IDN

Jūsų domeno vardas turi sudėti iš mažiausiai dviejų (2) ženklų (neįskaitant .eu priesagos ar jos variantų kitais raštais) didžiąsias raides pavertus mažosiomis ir suvienodinus. Registruojant IDN ir pakeitus į ACE string. Kai kurie domeno vardai, kurie susideda tik iš dviejų ženklų gali būti per trumpi. Taip yra todėl, kad tam tikrus dviejų rašmenų derinius gali simbolizuoja tik vienas Unicode ženklas.

Jūsų domeno vardas negali būti ilgesni nei 63 ženklai (neįskaitant .eu priesagos ar jos variantų kitais raštais)) didžiąsias raides pavertus mažosiomis ir suvienodinus. IDN vardams šis apribojimas taikomas po to, kai domeno vardas paverčiamas į ACE string.

Domeno vardų galiojimo laikas

Nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. naujai užregistruotų .eu, .ею ar .ευ domeno vardų galiojimo terminas nesibaigia mėnesio pabaigoje, jis baigiasi registracijos termino pabaigoje, skaičiuojant metais nuo registracijos datos ir tęsiasi nuo vieno (1) iki dešimties (10) metų. Domeno vardai užregistruoti vasario 29 d. visada nustoja galioti vasario 28 d.

Pavyzdžiai:

Nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. (galioja naujiems domeno vardams užregistruotiems po 2014 m. rugsėjo 15 d.)
Registracijos data = 2015 m. sausio 15 d.
Galiojimo laikas = 2016 m. sausio 15 d. (= 2015 m. sausio + 1 metai)

Užblokuoti vardai

Kai kurie .eu domeno vardai yra užblokuoti ES valstybių narių arba ES institucijų. Tai reiškia, kad jie neregistruojami.

Daugelis dviejų raidžių kodų, simbolizuojančių šalis, tokių kaip BE (Belgija) arba DE (Vokietija), taip pat yra užblokuoti. Užblokuotų vardų sąrašą galite peržiūrėti čia. Šiame sąraše nėra pateikti dviejų raidžių šalių kodai.

Rezervuoti vardai

Kai kurie .eu domeno vardai yra rezervuoti: Europos Sąjungos institucijų, vienos iš ES valstybių – narių ar EEE šalių, ES šalių kandidačių arba EURid.

Daugiau informacijos rasite mūsų skrajutėje apie rezervuotus vardus ir ES reglamentuose 1654/2005 ir 560/2009. Komisijos Reglamento (EB) pataisą Nr 560/2009, liepos 26 d., 2009 iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr 874/2004 galima rasti čia.

Įvedus IDNA2008 protokolą, valstybių narių rezervuotų domeno vardų sąrašas buvo atnaujintas ir pridėtas prie Reglamento 516/2015.

EURid rezervavo žemiau pateiktus vardus savo naudojimui:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Jei tinkama organizacija arba privatus asmuo norėtų įregistruoti rezervuotą domeno vardą, tai pateikus prašymą, atitinkama nacionalinė registro tarnyba svarstys, esant išskirtinėms aplinkybėms, galimybę aktyvuoti rezervuotą domeno vardą pareiškėjo vardu. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite  rezervuotų vardų aktyvavimo tvarką .