Pereiti prie pagrindinio turinio

Partnerystė

Nuo mūsų veiklos pradžios, dalinamės savo patirtimi ir profesinėmis žiniomis apie domeno vardų sistemą (DNS) su tarptautine interneto bendruomene. Mūsų partneriai:

Europos nacionalinių aukščiausio lygio domenų registrų taryba

CENTR - ne pelno siekianti Europos valstybių kodų aukščiausio lygio domenų (ALD) organizacija, skirta remti valstybių kodų ALD registrus. CENTR tikslai yra skatinti aukštų standartų plėtrą ir dalyvauti praktinėje veikloje tarp geriausių vkALD registrų.

Mes aktyviai dalyvaujame CENTR visuotiniuose susirinkimuose ir seminaruose.

Interneto korporacija paskirtiems vardams ir skaičiams

ICANN koordinuoja interneto priskirtų numerių tarnybos (IANA) funkcijas, kurios yra pagrindinės techninės paslaugos, norint užtikrinti interneto pagrindinės adresų knygos, DNS tęstinumą. ICANN kuria konsensuso principais grįstą stabilios ir saugios interneto plėtros strategiją.

Nuo 2006 m. dalyvaujame ICANN susitikimuose. Registro sutartį su ICANN dėl .eu aukščiausio lygio domeno valdymo pasirašėme 2005 m., .ею ALD 2016 o dėl .ευ ALD 2019m.

2010 m. birželio mėn. Briuselyje surengėme sėkmingą 38-ąjį ICANN posėdį..

Nuo 2009 m. EURid yra šalies kodo „Name Supporting Organisation“ (ccNSO) (Šalies kodo domenų palaikymo organizacijai) narė, aktyviai dalyvavo ccNSO darbo grupėse ccTLD IDN politikos kūrimo procese ir šalies bei teritorijų pavadinimų naudojimo tyrimų grupėje.

2015 m. pirmąjį ketvirtį EURid kartu su ICANN prisidėjo prie MoU (susitarimo memorandumo), remiančio DNS mokymus ir teikiančio žinių apie geriausią praktiką Artimuosiuose Rytuose, todėl reguliariai vedame mokymus Vidurinių Rytų bendruomenės atstovams ir rėmėme seminarus apie registrų verslą Kairo DNS paramos centre.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

UNESCO remia kultūrų įvairovę, mokslinę ir politinę plėtrą bei bendradarbiavimą ir saviraiškos laisvę.

Abi EURid ir UNESCO vykdo bendrus projektus, siekdamos skatinti daugiakalbiškumą kibernetinėje erdvėje, ypatingą dėmesį skiriant internacionalizuotų domenų vardų (IDN) įdiegimo tyrimams ir analizei, bendros pasaulinės ataskaitos (-ų) apie IDN diegimą pasiruošimui, bendradarbiavimui rengiant bendrus renginius, susitikimus ir projektus, pritraukiančius įvairių profesijų ekspertus ir akademines bendruomenes, pramonės bei kitas tarptautines, regionines ir nacionalines organizacijas. 2013 m. pradžioje su UNESCO pasirašėme tarpusavio Supratimo Memorandumą.

Nuo 2017 m. „EURid-UNESCO IDN World Report“ galima rasti puslapyje www.idnworldreport.eu.

Jungtinių tautų Interneto valdymo forumas

IGF jungia žmones iš įvairių suinteresuotų grupių, norinčius aptarti viešosios politikos klausimus, susijusius su internetu. IGF yra atviras forumas ir yra sušaukiamas kartą per metus pagal Jungtinių Tautų mandatą.

2011–2014 m. organizuotų posėdžių metu kartu su UNSECO surengėme praktinius seminarus apie internacionalizuotus domenų vardus.  Mūsų pirmininkavimo laikotarpiu CENTR-IGF darbo grupėje, mes surengėme švietėjiškus seminarus IGF auditorijai vkALD klausimais. 2017 m. Surengėme seminarą „Kaip DNS pramonė gali prisidėti prie aplinkosaugos?

Europos dialogas interneto valdymo klausimais

Europos dialogas Interneto valdymo klausimais (EuroDIG) yra atvira įvairių suinteresuotųjų šalių platforma, skirta keistis nuomonėmis apie internetą ir jo valdymą. Kelios organizacijos, vyriausybės atstovai ir ekspertai 2008 m. susibūrė į organizaciją, kuri skatina dialogą ir bendradarbiavimą su interneto bendruomene viešosios interneto politikos srityje.
EURid 2016 m. surengė EuroDIG susitikimą Briuselyje.

Europos vasaros Interneto valdymo mokykla

Euro-SSIG įdiegtas JT mokslininkų ir ekspertų pastangų dėka, kurie pripažino, kad trūksta akademinių tyrimų ir mokymų apie interneto valdymą.

Euro-SSIG padeda suinteresuotiems studentams ir akademikams, taip pat ir asmenims, dirbantiems privačiame sektoriuje arba vyriausybėje, siekiantiems geriau suprasti pasaulinio interneto valdymą ir įgyti žinių apie įvairius jo aspektus.

Šį projektą remiame nuo jo pradžios 2007 m.

„The Réseaux IP Européens“ tinklo koordinavimo centras

RIPE NCC yra nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, kuri techniškai koordinuoja ir tokiu būdu remia interneto infrastruktūrą. RIPE yra bendradarbiavimo forumas, atviras visoms suinteresuotoms šalims plačiuose interneto protokolo (IP) tinkluose Europoje ir už jos ribų.

EURid techninės komandos atstovai nuolat dalyvauja RIPE susirinkimuose visoje Europoje ir priklauso darbo grupėms, kurios aptarinėja pagrindinę interneto techninę infrastruktūrą,  pristato EURid techninius ir infrastruktūros pokyčius.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės biuras

EUIPO yra Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės biuras, atsakingas už ES prekės ženklo ir registruoto Bendrijos dizaino valdymą. EUIPO siekia pasiūlyti kūrėjams ir novatoriams lengvą, visuotinę ir saugią registracijas nacionaliniu ir ES lygiais

2016 m. birželio 23 d., EUIPO ir EURid pasirašė bendradarbiavimo gal sutartį, įpareigojančiąabi institucijas suvienyti jėgas skleidžiant informaciją apie prekių ženklus ir domenų vardus. 2019 m. gegužės mėn. EURid ir EUIPO išplėtė savo paslaugas Europos Sąjungos prekių ženklų (EUTM) turėtojams. EUTM turėtojai ir pareiškėjai gali pasirinkti gauti perspėjimus, kai  tik .eu domeno vardas įregistruotas, identiškas jų EUTM ar EUTM. Gavę šį perspėjimą, EUTM turėtojai informuojami daug greičiau ir gali imtis atitinkamų veiksmų anksčiau.