Pereiti prie pagrindinio turinio

Aplinkosaugos veikla

EMAS logo

Mes tikime, jog netgi kibernetinėje erdvėje veikiančios įmonės gali naudoti savo išteklius taupiai.

Mes esame pirmasis Europos ALD registras, 2012 m. gavęs ES Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) registraciją.

Aplinkosaugos atsakomybė

Mes jau daugelį metų, taikydami ekologiškus principus, vadovaujame ALD.

EMAS registracija suteikia oficialų statusą mūsų vykdomai veiklai ir parodo viešą įsipareigojimą toliau mažinti poveikį aplinkai. Šią veiklą sudaro, bet neapriboja:

 • Išteklių efektyvumas: Vienas iš būdų sumažinti išmetamų teršalų kiekį yra  įsigyti ekologiškesnius įmonės automobilius ir taip sumažinti transporto poveikį aplinkai.
 • Įmonės dalyvavimas: Mes tikime, kad informuodami darbuotojus apie įmonės tvarumo programą, skatiname darbuotojų dalyvavimą aplinkosaugos veikloje ir projektuose. 
 • Atsakingi renginiai: Organizuodami registratoriams konferencijas ir renginius arba dalyvaudami pramonės mugėse ir susitikimuose, taikome Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) susitikimų gairių kriterijus, siekiant užtikrinti, kad šie renginiai bei susijusios kelionės būtų kiek įmanoma ekologiškesni.

Politika ir tikslai

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) nustato EURid aplinkos politiką, tikslus ir veiklos programą kitiems trejiems metams.

Apie EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – tai savanoriška vadybos priemonė, skirta padėti įmonėms ir kitoms organizacijoms įvertinti, parengti ataskaitas ir mažinti savo poveikį aplinkai. Ši sistema padeda įmonėms optimizuoti gamybos procesus, mažinti poveikį aplinkai ir efektyviau naudoti išteklius.

EURid 2012 m. gegužės  mėn. gavo EMAS registraciją ir atnaujino EMAS registraciją 2018–2020 m. laikotarpiui. Mūsų registracijos numeris yra BE-VL-000016.

CO2 kompensacija

Nuo 2014 m. mes įvertiname ankstesnių metų išmetamą CO2 kiekį ir įsigijome patikrintus CO2 kreditus:

 • 2014 m. vėjo turbinų statybai ir biodyzelino gamybai iš braivėlio (lot. Jatropha) sėklų Gujarate, Indijoje.
 • 2015 m. sujungę pajėgas su Ispanijos aplinkosaugos ne pelno siekiančia organizacija FAPAS pasodinome vaismedžius Astūrijos vietovėje, Ispanijoje, kur gyvena beišnykstantys rudieji lokiai. Taip parėmėme programą „+BEARS – mCO2“ .
 • 2015 m.  įsijungėme į „Ecomapua“ projektą, kuris, be kitų dalykų dar siekia išsaugoti turtingą biologinę įvairovę Amazonėje.
 • 2016 m. prisidėjome prie Dak Rung hidroelektrinės projekto Vietname. Šis atsinaujinančios energijos projektas buvo pagrįstas 8MW hidroelektrinės statyba prie Dak Rung upės, kuri gamins atsinaujinančią elektros energiją tiek vietos gyventojams, tiek Vietnamo elektros tinklui.
 • 2017-2018 parėmėme Ugandos gręžinių rekonstrukcijos projektą. Gręžinių rekonstrukcijos projekto tikslas -–  pagerinti padėtį, dirbant su Ugandos bendruomenėmis, siekiant atkurti sugadintus gręžinius ir suteikti priėjimą prie švaraus ir saugaus geriamojo vandens. 2018 m. atnaujinome savo paramą Ugandos gręžinių rekonstrukcijos projektui, šį kartą mūsų dėmesys buvo skiriamas Ugandos Dokolo, Otuke ir Alebtong rajonams.
 • 2019 m. toliau rėmėme Ugandos gręžinių, taip pat  miško Portugalijoje, Monchique, kurį nuniokojo laukiniai gaisrai 2018 m. vasarą,  atkūrimą.
 • 2020 m. parėmėme  projektą „Vanduo yra gyvenimas“ Madagaskare.
 • 2021 m. parėmėme  projektą „Vanduo yra gyvenimas“ Madagaskare. Skaitykite daugiau iš mūsų  „2020 Carbon Footprint report“.