Spori, povezani z domenskimi imeni

Stopite v stik z imetnikom domenskega imena

Če želite stopiti v stik z imetnikom določenega domenskega imena, lahko njegove kontaktne podatke poiščete v spletnem WHOIS-u.

Rezultati iskanja med podjetji in fizičnimi osebami

Če je imetnik domene podjetje ali organizacija, boste našli ime podjetja/organizacije, mesto, državo, naslov elektronske pošte in želen jezik za korespondenco.

Če je imetnik fizična oseba, bo prikazan samo njegov/njen naslov elektronske pošte in želen jezik za korespondenco. Vsi ostali podatki bodo zaradi varovanja osebnih podatkov ostali skriti.

Za več informacij si preberite našo Politiko WHOIS.

Prošnja za osebne podatke

Če imate legitimen razlog, da zaprosite za dodatne kontaktne podatke od tistih, ki so na voljo v spletnem WHOIS-u, izpolnite obrazec za prošnjo in ga pošljite na elektronski naslov [email protected]. V prošnji morate pojasniti, zakaj potrebujete kontaktne podatke imetnika in kako jih nameravate uporabiti.

Z razkrivanjem osebnih podatkov upravljamo na podlagi Politike o zasebnosti.

 

Spori, povezani z domenskimi imeni

Če želite oporekati registraciji domenskega imena (pod .eu ali njegovimi različicami v drugih pisavah) in menite, da:

 • imate prednostno pravico do domenskega imena (npr. če ste lastnik blagovne znamke, trgovskega imena, imena podjetja, priimka itd.) in
 • je trenutni imetnik registriral ali uporablja domensko ime in špekulativnih ali zlorabnih namenov,

lahko izpodbijate njegovo registracijo s postopkom alternativnega reševanja sporov (Alternative Dispute Resolution – ADR) oziroma na tradicionalnem sodišču.

Kaj je postopek ADR?

ADR je alternativna pot reševanja sporov v zvezi z domenskimi imeni. Za reševanje sporov večina izbere pot preko ADR-ja, saj je po navadi hitrejša in cenejša od postopkov tradicionalnega sodišča.

ADR za domenska imena .eu (ali njegove različice v drugih pisavah) je v pristojnosti in ga lahko sprožite preko spodnjih ADR ponudnikov:

 

Češko arbitražno sodišče (CAC)

Arbitražno in mediacijsko središče WIPO (Arbitration and Mediation Center - WIPO Center)

 

Primeri ADR

 • Sprožite jih lahko brez pomoči pravnega zastopnika.
 • Izvajajo se preko spleta in elektronske pošte, tako da vam ni potrebno potovati.
 • Odločitve sprejemajo razsodniki in ne sodniki. Razsodniki so pogosto strokovnjaki s področja intelektualne lastnine.
 • Navadno potekajo v jeziku imetnika domenskega imena (kot je prikazano v WHOIS), razen če ni dogovorjeno drugače. Če se pritožite, lahko zahtevate postopek v drugem uradnem jeziku EU. Po presoji razsodnikov lahko tej zahtevi ugodijo, vendar obstaja možnost dodatnih stroškov.
 • Povprečno se postopki razrešijo v štirih mesecih.
 • Predstavlja finančno ugodnejšo možnost od rednega sodnega postopka.

Stroški ADR

Stroški se razlikujejo glede na število razsodnikov in število registracij spora.

Popoln seznam pristojbin si lahko ogledate na spletnih straneh ponudnikov ADR:

Za CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

Za WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Kako začeti postopek ADR?

Za sprožitev postopka alternativnega reševanja sporov (ADR) je potrebnih le nekaj korakov:

1. Izberite ponudnika

Za začetek primera ali postopka izberite svojega ponudnika ADR.

2. Vložite pritožbo

Ko izberete ponudnika ADR, lahko vložite pritožbo preko njihove spletne strani. Med postopkom morate predložiti podrobnosti v zvezi s pritožbo in argumente, ki dokazujejo vaš primer. Vse pomembne dokaze boste lahko priložili v elektronski obliki.

3. Čakanje na sklep

Razsodnikovo odločitev boste pisno prejeli v treh delovnih dneh od dneva, ko je razsodišče sklenilo svojo odločitev.

Kaj se zgodi po koncu postopka ADR?

Če se spor razreši v vašo korist:

 • Če ste upravičeni do registracije domenskega imena pod .eu ali njegovimi različicami v drugih pisavah, bo prenos na vaše ime opravljen po 30-ih dneh poskusnega obdobja.
 • Če niste upravičeni do registracije domenskega imena pod .eu ali njegovimi različicami v drugih pisavah, bo domensko ime po 30-ih koledarskih dneh na voljo za splošno registracijo.

Če izgubite spor:

 • Odločitve ADR so pravno zavezujoče, razen če se v roku 30 koledarskih dni na odločitev pritožite preko tradicionalnega sodišča.