Preskoči na glavno vsebino

Pravno obvestilo

Uporabniki EURid-ovih spletnih strani (»Spletne strani«) se strinjajo z naslednji pogoji (v nadaljevanju: »Pogoji«). Pred uporabo Spletnih strani jih pozorno preberite. Z dostopom do Spletnih strani in njihove uporabe potrjujete, da ste prebrali in razumeli zavezujoče Pogoje, in se z njimi strinjate, ter ste pripravljeni spoštovati vse veljavne zakone in predpise. EURid si pridržuje pravico, da jih lahko brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, občasno spreminja. Če se z njimi ne strinjate, teh Spletnih strani ne uporabljajte.

S temi Spletnimi stranmi upravlja EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgija, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, neprofitno združenje, ustranovljeno na podlagi belgijskega prava.

Uporaba Spletnih strani

Te Spletne strani lahko uporabljate le v zakonite namene. Spletnih strani ne smete uporabljati:

  • na kakršen koli način, ki je v nasprotju z veljavnimi nacionalnimi ali mednarodnimi zakoni ali predpisi;
  • na kakršen koli nezakonit način, z namenom goljufije, ali na način, ki bi lahko povzročil nezakonite posledice ali goljufijo;
  • na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oviral imenski strežnik EURid oziroma z njim povezana omrežja.
  • na kakršen koli način, ki predstavlja blatenje ugleda, zlorabo ali drugo kršitev pravic tretjih oseb;
  • uporaba gradiva ali informacij, vključno s slikovnim gradivom, objavljenim na spletnih mestih, in sicer, na kakršen koli način, ki bi pomenil kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti ali drugih lastniških pravic katere koli stranke;
  • za zavestno prenašanje, pošiljanje ali nalaganje kakršnega koli tehnično škodljivega materiala (vključno z računalniškimi virusi, trojanci, črvi, logičnimi bombami, poškodovanimi podatki ali drugo zlonamerno programsko opremo oziroma škodljivimi podatki).

Informacije na Spletnih straneh

EURid je te Spletne strani pripravil za pospeševanje dostopa javnosti do informacij o svojih dejavnostih. Vse navedene informacije na Spletnih straneh so trenutno v veljavi. Kljub skrbi in prizadevanjem, EURid ne more zagotoviti, da so informacije, navedene na teh Spletnih straneh, popolne, natančne in posodobljene. Informacije ali gradiva, objavljena na teh Spletnih straneh, ne predstavljajo priporočila, na katerega bi se lahko opirali. EURid se izrecno odpoveduje odgovornosti, ki bi nastala z uporabo Spletnih strani ali zaradi opiranja na informacije oziroma uporabe informacij, objavljenih na teh Spletnih straneh. Če Spletne strani vsebujejo informacije o zakonih, predpisih ali sklepih javnih organov, je lahko verjetno, da so bili ti zakoni, predpisi ali sklepi od objave na Spletnih straneh že spremenjeni, razveljavljeni ali nadomeščeni. Zato se opirajte samo na zadnje uradne različice, ki so jih objavili navedeni organi.

Povezave Spletnih strani na druge spletne strani

Informacije na Spletnih straneh lahko vsebujejo informacije tretjih oseb in povezave na tretje osebe ali spletna mesta tretjih oseb. Te informacije tretjih oseb ne predstavljajo EURid-ovega mnenja, povezave na spletna mesta tretjih oseb pa so navedene le zaradi večje praktičnosti. EURid ne izraža mnenj o vsebini teh informacij ali spletnih strani tretjih oseb in zanje ni odgovoren.

Osebni podatki

EURid zagotavlja zasebnost. Prosím prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa gradiva na teh Spletnih straneh so zaščitena z avtorskimi ali drugimi pravicami intelektualne lastnine in so v EURid-ovi lasti oziroma ima EURid zanje licenco.
Teh gradiv ne smete uporabljati, jih shranjevati (razen če je to potrebno za pregledovanje vsebine Spletnih strani), reproducirati, spreminjati, razširjati, prodajati ali drugače prenašati brez predhodnega EURid-ovega pisnega dovoljenja.

Veljavno pravo in sodna pristojnost

Pogoje in Spletne strani urejamo in tolmačimo izključno v skladu z belgijsko zakonodajo, pri čemer so izključena načela o koliziji zakona. Izključno pristojnost v primeru sporov imajo sodišča v Bruslju.