Pravila za domene

Preberite Splošne pogoje in Pogoje za registracijo pravila, ki urejajo domenska imena .eu, . ею (cirilica) ali .ευ (grščina). Preberete lahko tudi več o predpisih EU.

Spremembe meril za upravičenost 

Nova uredba .eu (2019/517) o spremembi in razveljavitvi Uredbe 733/2002 in razveljavitvi Uredbe 874/2004 se bo uporabljala od 13. oktobra 2022; vendar se 20. člen uporablja od 19. oktobra 2019.

Skupni odbor Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je 12. junija 2020 odobril vključitev nove uredbe .eu v Sporazum EGP.

Vse države EGP so ratificirale vključitev nove uredbe .eu v Sporazum EGP, kar pomeni, da so merila državljanstva od 2. avgusta 2021 razširjena na državljane Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Od 2. avgusta 2021 lahko registracijo domene .eu zahtevajo:

 • državljan ene od držav članic Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, neodvisno od kraja bivanja;
 • fizična oseba, ki ni državljan ene od držav članic Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, vendar je rezident države članice Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške;
 • podjetje s sedežem v državi članici Evropske unije, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveški;
 • organizacija s sedežem v državi članici Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem, brez poseganja v uporabo nacionalne zakonodaje.

Ko se odločate za registracijo domenskega imena .eu, upoštevajte naslednja pravila:

Dovoljeni znaki in kombinacije znakov

Klasično (ne IDN) domensko ime sestavljajo:

 • Črke abecede od a do z
 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Registrirati ga je mogoče le pod pripono .eu
 • Ne sme začeti ali končati z vezajem (-)
 • Ne smejo imeti imeti vezaja na tretjem in četrtem mestu

Domensko ime sestavljajo:

 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Unicode znaki is cirilice, grščine ali latinične pisave. Za popoln seznam podprtih znakov  Klikkaa tästä .
 • Mešanje znakov različnih pisav ni dovoljeno. Vsi znaki druge ravni (npr. Del pred pripono) morajo izhajati iz ene pisave. Domenska imena izlatinične pisave morajo imeti pripono .eu, medtem ko morajo imeti domenska imena, ki so v celoti v cirilici, pripono .ею in domenska imena iz grške pisave morajo imeti pripono .ευ. Števila od 0 do 9 in vezaj so lahko del tako latiniščne pisave, grščine ali cirilice.
 • Ne smejo imeti vezaja na tretjem ali četrtem mestu, razen če sta prva dva znaka 'xn' in lahko domensko ime pretvorimo v veljavni IDN.

 Domenska imena, sestavljena le iz številk:

 • Sestavljena so le iz številk od 0 do 9 in vezaja
 • Registrirate jih lahko tako pod .eu kot pod .ею in .ευ priponami.

Dolžina imena in IDN-i

Vaše ime mora po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji vsebovati vsaj dva (2) znaka (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo pred pretvorbo domenskega imena v znakovni niz ACE. Določena domenska imena, dolga dva znaka, so vseeno prekratka. To je zato, ker so določene dvo-znakovne kombinacije kljub temu lahko prikazane z enim Unicode znakom.

Domenska imena po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji ter po pretvorbi v niz ACE ne smejo biti daljša od 63 znakov (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo po pretvorbi domenskega imena v znakovni niz ACE.

Datum poteka domenskih imen .eu

Od 15. septembra 2014 novo registrirana domenska imena .eu ne bodo več potekla konec meseca, temveč ob koncu njihovega obdobja registracije, štetega v letih, z začetkom na dan registracije in v razponu od enega (1) do deset (10) let. Domenska imena, registrirana 29. februarja, bodo vedno potekla 28. februarja.

Primer:

Stanje po 15. septembru 2014 (za nova domenska imena, registrirana po 15. septembru 2014)
Datum registracije = 15. januar 2015
Datum poteka = 15. januar 2016 (= 15. januar 2015 + 1 leto)

Blokirana imena

Določena domenska imena so blokirale države Članice EU ali institucije EU. To pomeni, da po vsej verjetnosti niso na voljo za registracijo.

Prav tako je blokiranih tudi veliko dvo-črkovnih državnih kod, kot na primer BE za Belgijo ali DE za Nemčijo. Seznam blokiranih imen si lahko ogledate tukaj. Seznam ni popoln in ne vsebuje blokiranih dvo-črkovnih državnih kod.

Rezervirana imena

Številna domenska imena .eu so za svoje potrebe rezervirale institucije Evropske unije, katera od držav članic EU, države članice Evropskega gospodarskega prostora, države v fazi pristopanja v EU ali EURid.

Več informacij si lahko preberete v naši brošuri o rezerviranih imenih in v predpisih Evropskega sveta 1654/2005 in 560/2009. Popravek v Predpisu Komisije št. 560/2009, dne 26. Junija 2009 kot dopolnilo k predpisu (EC) št. 874/2004 si lahko ogledate tukaj.

Po uvedbi protokola IDNA2008 je bil seznam domenskih imen, ki jih je rezervirala država članica, posodobljen in priložen k Uredbi 516/2015.

EURid je za lastno uporabo rezerviral naslednja domenska imena:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Če želi organizacija ali fizična oseba registrirati rezervirano domensko ime, lahko v imenu prosilca ustrezni nacionalni organ za registracijo v izjemnih okoliščinah obravnava aktivacijo rezerviranega domenskega imena. Za več informacij si oglejte postopek aktivacije rezerviranih imen.