Pravila za domene .eu ali .ею

Preberite  Splošne pogoje  in Pogoje za registracijo  pravila, ki urejajo domenska imena .eu. Preberete lahko tudi več o predpisih EU.

Prihodnje spremembe meril za upravičenost 

V Uradnem listu Evropske unije je bila 29. marca 2019 objavljena nova Uredba o domenskem imenu .eu. Z novo Uredbo bodo prejšnje uredbe razveljavljene, veljati pa bo začela 13. oktobra 2022, razen člena 20, ki uvaja upravičenost za državljane EU, rezidente tretjih držav, in bo začel veljati 19. oktobra 2019. 

Člen 20 nove Uredbe uvaja posodobljena merila za upravičenost. Registracijo domenskih imen .eu lahko od 19. oktobra 2019 zahteva kdor koli od navedenih:

 • državljan EU ne glede na kraj prebivališča;
 • fizična oseba, ki ni državljan EU in ima prebivališče v državi članici;
 • podjetje s sedežem v EU ali
 • organizacija s sedežem v EU, brez poseganja v uporabo nacionalnega prava. 

Ko se odločate za registracijo domenskega imena .eu, upoštevajte naslednja pravila:

Dovoljeni znaki in kombinacije znakov

Klasično (ne IDN) domensko ime sestavljajo:

 • Črke abecede od a do z
 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Registrirati ga je mogoče le pod pripono .eu
 • Ne sme začeti ali končati z vezajem (-)
 • Domenska imena ne smejo imeti vezaja na tretjem in četrtem mestu, razen če sta prva dva znaka ‘xn’ in lahko domensko ime pretvorimo v veljavni IDN.

Domensko ime sestavljajo:

 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Unicode znaki is cirilice, grščine ali latinične pisave. Za popoln seznam podprtih znakov kliknite tukaj.
 • Mešanje znakov različnih pisav ni dovoljeno. Vsi znaki druge ravni (npr. Del pred pripono) morajo izhajati iz ene pisave. Domenska imena iz grščine ali latinične pisave morajo imeti pripono .eu, medtem ko morajo imeti domenska imena, ki so v celoti v cirilici, pripono .ею. Števila od 0 do 9 in vezaj so lahko del tako latiniščne pisave, grščine ali cirilice.
 • Ne sme začeti ali končati z vezajem (-).Ne smejo imeti vezaja na tretjem in četrtem mestu

 Domenska imena, sestavljena le iz številk:

 • Sestavljena so le iz številk od 0 do 9 in vezaja
 • Registrirate jih lahko tako pod .eu kot pod .ею pripono.

Dolžina imena in IDN-i

Vaše ime mora po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji vsebovati vsaj dva (2) znaka (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo pred pretvorbo domenskega imena v znakovni niz ACE. Določena domenska imena, dolga dva znaka, so vseeno prekratka. To je zato, ker so določene dvo-znakovne kombinacije kljub temu lahko prikazane z enim Unicode znakom.

Domenska imena po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji ne smejo biti daljša od 63 znakov (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo po pretvorbi domenskega imena v znakovni niz ACE.

Datum poteka domenskih imen .eu

Od 15. septembra 2014 novo registrirana domenska imena .eu ne bodo več potekla konec meseca, temveč ob koncu njihovega obdobja registracije, štetega v letih, z začetkom na dan registracije in v razponu od enega (1) do deset (10) let. Domenska imena, registrirana 29. februarja, bodo vedno potekla 28. februarja.

Za domenska imena, registrirana pred 15. septembrom 2014 so imeli registrarji možnost uporabiti "nov" datum poteka ali ohraniti "star" sistem, po katerem domenska imena potečejo konec meseca. Privzeta možnost, po kateri domenska imena potečejo konec meseca, velja za vsa registrirana domenska imena, registrirana pred 15. septembrom 2014, za katera registrarji svoje odločitve niso sporočili do 1. septembra 2014.

Po ustaljeni praksi, prenosi ne bodo spremenili datuma poteka, temveč bodo k obdobju registracije domenskega imena dodali še eno leto.

Primer:

Novo stanje po 15. septembru 2014 (za obstoječa domenska imena, registrirana pred 15. septembrom 2014)
Datum registracije = 15 . januar 2014
Če Registrar ni sprejel odločitve (t.j. velja obstoječ privzet sistem)
datum poteka = 31. januar 2015 (= 15. januar 2014 + do konca meseca (31. januar) + 1 leto)
Če je Registrar izbral novo možnost datuma poteka:
Datum poteka = 15. januar 2015 (= 15. januar 2014 + 1 leto)

Novo stanje po 15. septembru 2014 (za nova domenska imena, registrirana po 15. septembru 2014)
Datum registracije = 15. januar 2015
Datum poteka = 15. januar 2016 (= 15. januar 2015 + 1 leto)

Blokirana imena

Določena domenska imena so blokirale države Članice EU ali institucije EU. To pomeni, da po vsej verjetnosti niso na voljo za registracijo.

Prav tako je blokiranih tudi veliko dvo-črkovnih državnih kod, kot na primer BE za Belgijo ali DE za Nemčijo. Seznam blokiranih imen si lahko ogledate tukaj. Seznam ni popoln in ne vsebuje blokiranih dvo-črkovnih državnih kod.

Rezervirana imena

Številna domenska imena .eu so za svoje potrebe rezervirale institucije Evropske unije, katera od držav članic EU, države članice Evropskega gospodarskega prostora, države v fazi pristopanja v EU ali EURid.

Več informacij si lahko preberete v naši brošuri o rezerviranih imenih in v predpisih Evropskega sveta 1654/2005 in 560/2009. Popravek v Predpisu Komisije št. 560/2009, dne 26. Junija 2009 kot dopolnilo k predpisu (EC) št. 874/2004 si lahko ogledate tukaj.

EURid je za lastno uporabo rezerviral naslednja domenska imena:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Če želi organizacija ali fizična oseba registrirati rezervirano domensko ime, lahko v imenu prosilca ustrezni nacionalni organ za registracijo v izjemnih okoliščinah obravnava aktivacijo rezerviranega domenskega imena. Za več informacij si oglejte postopek aktivacije rezerviranih imen.