Preskoči na glavno vsebino

Pravila za domene

Preberite Pogoje in določila za domenska imena z razširitvami .eu, .ею (cirilica) ali .ευ (grščina) in Uredbo .eu (2019/517), ki spreminja in razveljavlja Uredbo 733/2002 ter razveljavlja Uredbo 874/2004.

Merila upravičenosti

Registracijo domenskega imena .eu lahko zahteva ena izmed naslednjih oseb:

 • državljan ene od držav članic Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, neodvisno od kraja bivanja;
 • fizična oseba, ki ni državljan ene od držav članic Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, vendar je rezident države članice Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške;
 • podjetje s sedežem v državi članici Evropske unije, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveški;
 • organizacija s sedežem v državi članici Evropske unije, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem, brez poseganja v uporabo nacionalne zakonodaje.

Razpoložljivost domenskega imena

Pred registracijo domenskega imena lahko preverite naš spletni WHOIS glede razpoložljivosti želenega domenskega imena. Domensko ime je na voljo za registracijo, če:

 • še ni registrirano;
 • ni rezervirano ali blokirano ali registru znano kot domensko ime, ki ga »ni mogoče registrirati« v skladu s Pravili;
 • ni del Operativnega svežnja homografov.

Popolni in natančni podatki o registraciji

Registracijo ali obnovo vašega domenskega imena je mogoče izvesti samo prek akreditiranega registrarja.

Registracija vašega domenskega imena se bo štela za dokončano šele, ko boste ob registraciji posredovali naslednje podatke: 

 • Vaše polno ime ali ime organizacije, ki jo zastopate. Če ime organizacije ni navedeno, ste vi kot posameznik nosilca domenskega imena. Če je navedeno ime organizacije, je organizacija kot pravna oseba nosilca domenskega imena. 
 • Vaš polni naslov (ali naslov organizacije, ki jo zastopate) 
 • Navedba vaše države državljanstva, če ste državljan Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške, vendar ne prebivate v državi članici Evropske unije, Islandiji, Lihtenštajnu ali Norveški. 
 • Vaš elektronski naslov.
 • Vašo telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. 
 • Zaprošeno domensko ime. 
 • Vaš želeni jezik za komunikacijo.

Navesti morate delujoč e-poštni naslov, če želite prejemati sporočila od nas in/ali izvajalca ADR. Če navedeni naslov ne deluje, smo upravičeni do preklica vašega domenskega imena.

Če se vaši kontaktni podatki spremenijo, se morate obrniti na svojega registrarja, da nemudoma posodobi vaše podatke. Vaših podatkov o registraciji ni mogoče posodobiti neposredno pri nas.

Svoje podatke o registraciji lahko kadar koli preverite tako, da se prijavite na https://eurid.eu/sl/moj-eu/.

Preprečevanje zlorabe

Registracija vašega domenskega imena je lahko kadar koli predmet preverjanja vaših podatkov o registraciji in/ali dodatnih varnostnih pregledov. Preverjanje se lahko zahteva pred ali po tem, ko je vaše domensko ime vključeno v območje .eu, .ею ali .ευ in deluje. Preberite več na namenski strani, ki pojasnjuje naš projekt Kakovost podatkov in Spoznajte svojo stranko.

Poleg tega upoštevajte ta pravila, ko se odločate, katero domensko ime želite registrirati:

Dovoljeni znaki in kombinacije znakov

Klasično (ne IDN) domensko ime sestavljajo:

 • Črke abecede od a do z
 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Registrirati ga je mogoče le pod pripono .eu
 • Ne sme začeti ali končati z vezajem (-)
 • Ne smejo imeti imeti vezaja na tretjem in četrtem mestu

Domensko ime sestavljajo:

 • Števila od 0 do 9
 • Vezaj (-)
 • Unicode znaki is cirilice, grščine ali latinične pisave. Za popoln seznam podprtih znakov  Klikkaa tästä .
 • Mešanje znakov različnih pisav ni dovoljeno. Vsi znaki druge ravni (npr. Del pred pripono) morajo izhajati iz ene pisave. Domenska imena izlatinične pisave morajo imeti pripono .eu, medtem ko morajo imeti domenska imena, ki so v celoti v cirilici, pripono .ею in domenska imena iz grške pisave morajo imeti pripono .ευ. Števila od 0 do 9 in vezaj so lahko del tako latiniščne pisave, grščine ali cirilice.
 • Ne smejo imeti vezaja na tretjem ali četrtem mestu, razen če sta prva dva znaka 'xn' in lahko domensko ime pretvorimo v veljavni IDN.

 Domenska imena, sestavljena le iz številk:

 • Sestavljena so le iz številk od 0 do 9 in vezaja
 • Registrirate jih lahko tako pod .eu kot pod .ею in .ευ priponami.

Dolžina imena in IDN-i

Vaše ime mora po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji vsebovati vsaj dva (2) znaka (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo pred pretvorbo domenskega imena v znakovni niz ACE. Določena domenska imena, dolga dva znaka, so vseeno prekratka. To je zato, ker so določene dvo-znakovne kombinacije kljub temu lahko prikazane z enim Unicode znakom.

Domenska imena po pretvorbi iz velikih v male tiskane črke in normalizaciji ter po pretvorbi v niz ACE ne smejo biti daljša od 63 znakov (brez pripone .eu ali njenih različic v drugih pisavah). Če želite registrirati IDN, uporabite omenjeno pravilo po pretvorbi domenskega imena v znakovni niz ACE.

(Obnovljivo) obdobje registracije vašega domenskega imena

Obdobje začne teči z datumom registracije domenskega imena in traja od enega (1) do deset (10) let, razen če ni dogovorjeno drugače. Obdobje se samodejno podaljša za dodatno obdobje enega (1) leta. Domenska imena, registrirana 29. februarja, bodo vedno potekla 28. februarja.

Blokirana imena

V skladu z Uredbo (EU) 2019/517 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1862 so države članice EU ali Islandija, Norveška in Lihtenštajn blokirale številna domenska imena .eu, .ею in .ευ. Morda so bila tudi blokirana, ker predstavljajo kode ISO alfa-2, ki so mednarodno priznane dvomestne kode za določene države in ozemlja.

To pomeni, da teh domenskih imen ni mogoče registrirati. Seznam blokiranih imen si lahko ogledate tukaj.

Rezervirana imena

V skladu z Uredbo (EU) 2019/517 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1862 so številna domenska imena .eu, .ею in .ευ bila rezervirana za potrebe držav članic EU ali Islandije, Norveške in Lihtenštajna, organizacije EURid ali Evropske komisije.

Če želi organizacija ali fizična oseba registrirati rezervirano domensko ime, lahko v imenu prosilca ustrezni nacionalni organ za registracijo v izjemnih okoliščinah obravnava aktivacijo rezerviranega domenskega imena. Za več informacij si oglejte postopek aktivacije rezervnih imen.