Merila za akreditacijo

Za pridobitev akreditacije kot registrar morate kot kandidat izpolnjevati naslednja merila:

Ohranjati morate lastno delujočo spletno stran.

Če ponujate storitve registracije domenskih imen, mora biti vaša spletna stran na voljo v vsaj enem uradnem jeziku Evropske unije in vsebovati:

  • vse podatke o podjetju (kot so uradno ime podjetja, pravna oblika, registracijska številka, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov in spletna stran);
  • podporo za stranke v vsaj enem uradnem jeziku Evropske unije;
  • jasne informacije o storitvah in cenah, ki jih ponujate;
  • preverjanje razpoložljivosti domene ali povezavo do whois.eurid.eu.

Če svoje storitve registracije domenskega imena izvajate prek tretje osebe, ostajate odgovorni za ponudbe katere koli takšne tretje osebe.       

Imate tehnično usposobljenost za izvajanje in podporo storitev za registracijo domenskega imena na profesionalen in strokoven način.

Potrjujete, da ste v dobrem finančnem položaju (pridržujemo si pravico do zahtev po dodatnih dokazilih vaše finančne stabilnosti).