Preskoči na glavno vsebino

Pravilnik o Varovanju Zasebnosti

V družbi EURid pripisujemo velik pomen varovanju vaše zasebnosti. Z našim Pravilnikom o Varovanju Zasebnosti želimo pojasniti, katere vaše osebne podatke obdelujemo, zakaj in kako dolgo jih obdelujemo in kako lahko uveljavljate svoje pravice do njihovega upravljanja.

Družba EURid je odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vabimo vas, da pozorno preberete ta Pravilnik o Varovanju Zasebnosti in splošne Pogoje, da boste pridobili razumevanje glede tega, kako varujemo vaše osebne podatke.

Ali ta pravilnik o varovanju zasebnosti velja za vas?

Ta pravilnik o varovanju zasebnosti velja za vas, če ste stopili v stik z nami kot posamezni imetnik domenskega imena, ki je registrirano kot domena najvišje ravni .eu ali možne različice .eu v drugih skriptah (v nadaljnjem besedilu: »Domensko ime«), kot posameznik, ki dela za stranko, s katero imamo sklenjeno pogodbeno razmerje, ali kot obiskovalec naših prostorov ali spletnih strani ali kakorkoli drugače (po elektronski pošti ali telefonu, z obiskom enega izmed naših dogodkov itd.).

Vaši osebni podatki se lahko zbirajo na naslednje načine: s postopkom registracije domenskega imena prek naše mreže akreditiranih registratorjev, prek prijave v my.eurid.eu in preverjanja veljavnosti registracije, po elektronski pošti, telefonu, z udeležbo na dogodku, s piškotki ali drugo tehnologijo, ki spremlja obiskovalce naših spletnih strani, prek komunikacij z dobavitelji ali s partnerji, s priporočili, prek orodij za nadzor dostopa, z izpolnitvijo obrazca na naših spletnih straneh ali po drugih poteh. Včasih lahko vaše osebne podatke dobimo tudi, če ste registrirali Domensko ime (razen Domenskega imena .eu) v drugem registru po registratorju, ki vaše osebne podatke posreduje v naš registracijski sistem.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo?

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, (i) ki nam jih prostovoljno zagotovite (npr. prek naših spletnih obrazcev na našem spletnem mestu, s priporočili itd.), (ii) ki jih zberemo ob vašem/-ih obisku/-ih v naših prostorih, na dogodkih ali spletni/-h strani/-eh ali ob dostopanju do naših izdelkov ali storitev in ob njihovi uporabi (na primer, ko se prijavite na my.eurid.eu).

V okviru naših poslovnih dejavnosti in v želji, da bi vam zagotovili dobre storitve in jih, kjer je to mogoče, še izboljšali, lahko obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: domensko ime/domenska imena, enotno identifikacijsko oznako drugega imena, vaše ime, srednje ime in priimek, vaš (registrirani) naslov, telefonsko številko/telefonske številke, naslov/naslove elektronske pošte, vaš želeni jezik, organizacijo, za katero delate, vašo državo državljanstva, številko vaše osebne izkaznice, rok, ko vam poteče veljavnost osebne izkaznice, upravno enoto, ki je izdala vašo osebno izkaznico, številko vašega bančnega računa, (vaš datum rojstva), (vaš spol), (vaš posebni status), vaš naslov IP in vse druge osebne podatke, ki nam jih morda posredujete.

Vaše osebne podatke pridobimo od družbe, kjer ste registrirali svoje/svoja Domensko ime/Domenska imena. Ta družba je lahko eden od naših akreditiranih registratorjev1 ali njihov posrednik, ki zbira osebne podatke v imenu družbe EURid.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo za različne namene.

Da bi lahko ponudili kar najboljše storitve za vaše Domensko ime, moramo zbrati nekatere relevantne osebne podatke v zvezi z vašo registracijo. To nam prav tako omogoča identifikacijo, in da se z vami neposredno povežemo glede registracije Domenskega imena, če in ko je to potrebno.

Vzdrževati moramo popolno in natančno zbirko podatkov o vseh registriranih Domenskih imenih. Namen iskalnika WHOIS (https://whois.eurid.eu/sl/) je zagotoviti točne in najnovejše podatke o tehničnih in administrativnih kontaktnih osebah, ki upravljajo Domenska imena2. To nam je v pomoč pri oblikovanju in vzdrževanju zaupanja vrednega in varnejšega internetnega okolja. Poleg tega lahko za namene identifikacije obdelujemo vaše osebne podatke, da preverimo veljavnost vaše registracije.

Vaše osebne podatke uporabljamo za vzdrževanje, gradnjo dolgoročnih in trajnostnih odnosov ter za izvajanje pogodbe/pogodb, ki smo jo/jih morda sklenili z vami. Vaše osebne podatke uporabljamo, da se odzovemo na vaše poizvedbe, izpolnimo vaše zahteve in/ali da vam pošljemo administrativne podatke.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo za zagotovitev skladnosti z veljavnimi predpisi, za izpolnitev prošenj ali zahtev javnih in državnih organov (vključno z javnimi in državnimi organi, ki niso v državi vašega stalnega prebivališča) ali za zaščito naših pravic, zasebnosti, varnosti ali premoženja in/ali naših družb.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za pošiljanje promocijskih sporočil, za trženje, oglaševanje in pošiljanje drugih informacij, ki bi vas lahko zanimale.

Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na različnih pravnih podlagah, kot na primer:

 • obdelava je lahko potrebna za zagotavljanje skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi, ki jih imamo kot register ali upravljavec podatkov;
 • obdelava je lahko potrebna za izvajanje vaše pogodbe, sklenjene z nami;
 • obdelava je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov, kot na primer: ekonomskih, poslovnih in finančnih interesov, neprekinjenega poslovanja, varnosti in zaupnosti podatkov naših strank in izdelkov ter varnosti digitalne in fizične infrastrukture;
 • v izjemnih primerih se lahko naše dejavnosti obdelave izvajajo z vašim soglasjem.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov nikoli nikomur ne prodamo. Vaše osebne podatke lahko, če to dovoljuje veljavna zakonodaja, razkrijemo naslednjim strankam:

Subjektom družbe EURid: kot del aktivnosti obdelave za zgoraj omenjene namene se lahko osebni podatki razkrijejo drugim subjektom družbe EURid.

Evropski komisiji in z njo povezanim institucijam ali agencijam: Evropska komisija je družbo EURid imenovala za upravljavko registra vrhnje domene .eu ccTLD in možnih različic .eu ter drugih skript. Vaše osebne podatke lahko posredujemo Evropski komisiji ali kateri koli z njo povezani instituciji ali agenciji.

Ponudnikom skrbništva in hrambe: da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje, moramo shraniti vse registracijske podatke in narediti njihove varnostne kopije, vključno z vašimi osebnimi podatki. V zvezi s skrbništvom, hrambo in varnostnim kopiranjem vseh osebnih podatkov sodelujemo s ponudniki iz Evropske unije.

Tretjim osebam: vaše osebne podatke lahko iz utemeljenih razlogov razkrijemo tretjim osebam, kot so vladni organi.

Raziskovalnim ustanovam: vaše osebne podatke lahko posredujemo ustanovam za (statistične ali znanstvene) raziskave. Kar najbolj se trudimo zagotoviti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov.

Ponudnikom preverjanja identifikacije ali službam za preprečevanje zlorab: da bi preprečili neprimerne registracije Domenskega imena, ki predložijo neidentificirane, napačne ali zastarele registracijske podatke, lahko pri preverjanju registracijskih podatkov, ki ste jih poslali, sodelujemo s tretjimi ponudniki storitev.

Revizorjem: da bi zagotovili pravilno oceno našega poslovanja, lahko revizorji dostopajo do vaših osebnih podatkov.

Ponudnikom pomoči uporabnikom: da vam zagotovimo nenehno podporo, lahko kot tretje osebe vključimo ponudnike pomoči uporabnikom. Za zagotovitev ustrezne podpore imajo lahko ti ponudniki dostop do vaših osebnih podatkov.

Ob posredovanju vaših osebnih podatkov si prizadevamo prejemnike poučiti, kadarkoli je to mogoče, da vaše osebne podatke obdelajo po naših navodilih.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Če vaša zahteva ne velja za neprimerno ali neutemeljeno, lahko v zvezi s svojimi osebnimi podatki uveljavljate naslednje pravice:

 • imate pravico zahtevati informacije, ki zadevajo vaše osebne podatke;
 • imate pravico zahtevati kopijo vseh svojih podatkov v standardni obliki;
 • imate pravico spremeniti ali popraviti svoje osebne podatke, če so ti napačni;
 • v nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati omejitev nekaterih dejavnosti obdelave;
 • imate pravico nasprotovati nekaterim dejavnostim obdelave;
 • imate pravico umakniti svoje soglasje;
 • v nekaterih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov;
 • katero koli od svojih pravic zlahka uveljavljate z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki ga pošljete na povezava.

Pridržujemo si pravico, da zaračunamo razumno nadomestilo, če je vaša zahteva po naši presoji neprimerna.

Poleg tega imate pravico, da pri svojem lokalnem nadzornem organu vložite pritožbo, ko menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z veljavno zakonodajo.

Če imate Domensko ime, nam z zagotavljanjem točnih, popolnih in najnovejših osebnih podatkov v vsakem trenutku pomagate ohranjati varen internet. Pooblaščamo vas, da prevzamete nadzor nad svojimi osebnimi podatki in jih preverite na spletni strani https://my.eurid.eu/sl/auth/login/.

Na nas se lahko vedno obrnete z vprašanjem o svojih osebnih podatkih z elektronskim sporočilom na [email protected].

Kje in kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki se hranijo elektronsko in ročno, interno in pri tretjih osebah, v naših podatkovnih centrih v Evropski uniji, do njih pa se lahko dostopa iz naših uradov po namenskih mrežnih povezavah ali na daljavo po overjeni povezavi VPN.

Vaše osebne podatke hranimo v obliki, ki dopušča identifikacijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. To obdobje hrambe se razlikuje glede na vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namen obdelave in druge takšne dejavnike.

Osebne podatki o vas kot imetniku Domenskega imena hranimo deset (10) let po tem, ko niso več pomembni3.

Če ste domensko ime (ki ni Domensko ime ) registrirali v drugem registru pri registratorju, ki vaše osebne podatke posreduje v naš registracijski sistem, se vaši osebni podatki hranijo v našem sistemu za eno leto (1) po registraciji.

Osebni podatki posameznikov, ki jih v okviru poslovnih dejavnosti zbiramo zunaj obsega pogodbe, se hranijo dokler niso več pomembni, (načeloma eno (1) leto).

Kateri varnostni ukrepi so sprejeti za zaščito vaših osebnih podatkov?

Nenehno izvajamo in posodabljamo varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke in druge informacije zaščitili pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spremembo. Kar najbolj se trudimo zagotoviti, da so vse informacije varno shranjene, od svojih ponudnikov storitev pa zahtevamo, da uporabljajo ustrezne varnostne ukrepe.

Piškotki in druge tehnologije za sledenje

Ko obiščete naše spletne strani, lahko nekatere informacije v obliki piškotka shranimo v vaših napravah. Vabimo vas, da pozorno preberete naš pravilnik o uporabi piškotkov, da boste pridobili razumevanje glede tega, kako uporabljamo piškotke.

STIK Z NAMI

Če imate kakršna koli vprašanja o tem pravilniku o varovanju zasebnosti ali če bi želeli uveljavljati katero koli pravico po tem pravilniku, pišite naši službi za varstvo zasebnosti na naslov [email protected].

 


1 Seznam vseh akreditiranih registratorjev domene .eu lahko najdete na spletni strani https://eurid.eu/sl/registrirajte-domeno-eu/izberi-registrarja/.
2 Člen 12, UREDBA (EU) 2019/517 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. marca 2019
.
3 2262. člen bis belgijskega civilnega zakonika.