Legal Disclaimer

To elektronsko sporočilo in vse priloge so namenjeni izključno osebi, na katero je naslovljeno in lahko vsebujejo zaupne informacije. Če niste pravilni prejemnik ali če ste to elektronsko sporočilo prejeli pomotoma, ga izbrišite in takoj obvestite pošiljatelja po telefonu ali elektronski pošti ter uničite vse kopije teh podatkov. Ne smete ga uporabljati, kopirati ali razkrivati njegove vsebine drugim oziroma se zanašati na te informacije. Prosimo, upoštevajte, da so morebitna stališča, predstavljena v elektronskem sporočilu in vse priloge k temu sklepu, izključno avtorjeva in ne odražajo nujno EURidovih stališč. Čeprav si prizadevamo izogibati vsem poznanim virusom, prejemniku svetujemo, da kljub temu preveri morebitno prisotnost virusov v tem elektronskem sporočilu in njegovih prilogah.