Verkkotunnusten säännöt

Lue .eu- ja .ею- (kyrilliset kirjaimet) .ευ (kreikkalaiset kirjaimet) -verkkotunnusten (domain-nimien) käyttöehdoista sekä rekisteröintitoimintalinjoista. Voit myös lukea lisää verkkotunnuksiin liittyvistä EU-säädöksistä.

Muutokset kelpoisuusvaatimuksiin 

Uusi .eu-asetus (2019/517) asetuksen 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen  874/2004 kumoamisesta astuu voimaan 13. lokakuuta 2022. Asetuksen 20 artikla astui kuitenkin voimaan 19. lokakuuta 2019.

12. kesäkuuta 2020 Euroopan talousalueen (ETA) sekakomitea hyväksyi uuden .eu-asetuksen lisäämisen ETA-sopimukseen.

Kaikki ETA-maat ovat ratifioineet uuden .eu-asetuksen lisäämisen osaksi ETA-sopimusta, mikä tarkoittaa, että kansalaisuuskriteerit laajennetaan koskemaan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kansalaisia 2. elokuuta 2021 alkaen.

Alkaen 2. elokuuta 2021 verkkotunnuksen rekisteröintiä .eu-aluetunnuksen alle voi pyytää:

 • Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, riippumatta kotipaikasta
 • luonnollinen henkilö, joka ei ole Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, mutta jolla on kotipaikka jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa
 • Euroopan unionin jäsenmaahan, Islantiin, Liechtensteiniin tai Norjaan sijoittautunut yritys
 • Euroopan unionin jäsenmaahan, Islantiin, Liechtensteiniin tai Norjaan sijoittautunut organisaatio, ellei sovellettava kansallisen laki sitä estä.

Huomioithan seuraavat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia .eu- tai sen merkistövaihtoehto-tunnuksia.

Hyväksytyt merkit ja niiden yhdistelmät

Klassiset (ei IDN) verkkotunnukset

 • Kirjaimet a:sta z:taan
 • Numerot nollasta (0) yhdeksään (9)
 • Yhdysmerkki (-), mutta ei kuitenkaan ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä eikä vierekkäin kolmantena ja neljäntenä merkkinä.
 • Voidaan ainoastaan rekisteröidä .eu-päätteisen verkkotunnuksen alle.

Erikoismerkkejä sisältävät verkkotunnukset (IDN-tunnukset)

 • Numerot nollasta (0) yhdeksään (9)
 • Yhdysmerkki (-), mutta joka ei kuitenkaan saa olla ensimmäisenä  tai viimeisenä merkkinä
 • Unicode-merkit latinalaisesta, kyrillisestä ja kreikkalaisesta merkistöstä. Klikkaa tästä  jos haluat nähdä tuettujen merkkien listan
 • Merkkejä ei saa yhdistää kahdesta eri merkistöstä. Verkkotunnukset latinalaisesta merkistöstä saavat .eu-päätteisen verkkotunnuksen, kyrillisen merkistön verkkotunnukset saavat .ею-päätteen ja kokonaan kreikkalaisista merkeistä koostuvat verkkotunnukset saavat .ευ-päätteen. Numeroita ja yhdysmerkkiä voidaan käyttää kaikkien merkistöjen verkkotunnuksissa
 • Yhdysmerkki ei voi olla kolmantena tai neljäntenä, elleivät kaksi ensimmäistä merkkiä ole xn ja verkkotunnus voidaan muuntaa virheettömään IDN-tunnukseen.

Numeeriset verkkotunnukset

 • Voivat sisältää ainoastaan numeroita (0-9) ja yhdysmerkkejä
 • Voidaan rekisteröidä .eu-, .ею- ja .ευ-päätteiden alle.

 

Verkkotunnusten pituus ja IDN-tunnukset

Verkkotunnusten eli domain-nimien minimipituus on kaksi (2) merkkiä (verkkotunnuspäätettä kuten .eu:ta lukuun ottamatta) sen jälkeen kun isot kirjaimet on muunnettu pieniksi ja tunnus normalisoitu. IDN-tunnuksissa tämä rajoitus pätee ennen verkkotunnuksen muuntamista ACE-muotoon. Tietyt verkkotunnukset, jotka ovat vain kahden merkin pituisia, ovat liian lyhyitä. Tämä johtuu siitä, että tiettyjä kahden merkin yhdistelmiä edustaa vain yksi Unicode-merkki.

Verkkotunnukset eivät saa koostua useammasta kuin 63 merkistä (päätettä .eu ja sen muita merkistövaihtoehtoja lukuun ottamatta) sen jälkeen kun isot kirjaimet on muunnettu pieniksi, tunnus normalisoitu ja muunnettu ACE-muotoon.

Verkkotunnusten voimassaolopäivät

15.9.2014 lähtien rekisteröityjen verkkotunnusten voimassaolo alkaa rekisteröintipäivästä ja kestää yhdestä kymmeneen (1–10) vuotta. Helmikuun 29. päivänä rekisteröityjen .eu- tai .ею- verkkotunnusten voimassaolo päättyy aina helmikuun 28. päivä.

Esimerkki:

Päättymispäivä verkkotunnuksille, jotka on rekisteröity 15.9.2014 jälkeen:
Rekisteröintipäivä = 15.1.2015
Voimassaolon päättymispäivä = 15.1.2016

Käytöstä poistetut nimet

Tietyt verkkotunnukset on poistettu käytöstä EU:n jäsenvaltioiden tai instituutioiden pyynnöstä. Tämä tarkoittaa, että niitä ei voi rekisteröidä.

Monet kaksikirjaimiset maakoodit, kuten Belgian BE tai Saksan DE on myös poistettu käytöstä. Lista käytöstä poistetuista nimistä on julkaistu täällä. Lista ei ole täydellinen eikä sisällä poistettuja kaksikirjaimisia maakoodeja.

Varatut nimet

Jotkut .eu-tunnukset on varattu seuraavien elinten käyttöön: EU:n toimielimet, EU-jäsenvaltiot, ETA-maat, EU:n jäsenyyttä hakevat maat tai EURid.

Saat lisätietoja meidän varattujen nimien esitteestä sekä EU-säädöksistä EY N:o 1654/2005 ja 560/2009. Oikaisuun, joka on tehty 26. kesäkuuta 2009 komission asetukseen (EY) 560/2009 muuttaen asetusta (EY) No 874/2004 voi tutustua täällä.

IDNA2008-protokollan käyttöönoton jälkeen jäsenmaan varaamien verkkotunnusten luetteloa päivitettiin ja se otettiin asetuksen 516/2015 liitteeksi.

EURid on varannut seuraavat .eu-tunnukset omaan käyttöönsä:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Jos haluatte rekisteröidä varatun verkkotunnuksen, voitte hakea sen vapauttamista. Asiaankuuluva kansallinen taho voi poikkeusolosuhteissa harkita varatun verkkotunnuksen vapauttamista. Lisätietoja varattujen .eu-verkkotunnusten hakumenettelystä.