Hyppää pääsisältöön

Verkkotunnusten säännöt

Lue .eu-, .ею- (kyrillinen merkistö) tai .ευ-aluetunnusten (kreikkalainen merkistö) alaisia verkkotunnuksia koskevat rekisteröintiehdot ja -säännöt ja .eu-asetus (2019/517) joka muuttaa ja kumoaa asetuksen 733/2002 ja kumoaa asetuksen 874/2004.

Kelpoisuuskriteerit

Verkkotunnuksen rekisteröintiä .eu-aluetunnuksen alle voi pyytää:

 • Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, riippumatta kotipaikasta
 • luonnollinen henkilö, joka ei ole Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, mutta jolla on kotipaikka jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa
 • Euroopan unionin jäsenmaahan, Islantiin, Liechtensteiniin tai Norjaan sijoittautunut yritys
 • Euroopan unionin jäsenmaahan, Islantiin, Liechtensteiniin tai Norjaan sijoittautunut organisaatio, ellei sovellettava kansallisen laki sitä estä.

Verkkotunnuksen saatavuus

Voit ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä tarkastaa WWW-pohjaisesta WHOIS-palvelustamme, onko haluamasi verkkotunnus vapaana. Verkkotunnus on rekisteröitävissä seuraavin edellytyksin:

 • Sitä ei ole jo rekisteröity verkkotunnukseksi.
 • Sitä ei ole varattu tai lukittu, eikä rekisteri tiedä sen olevan sääntöjen tarkoittamalla tavalla ”rekisteröimiskelvoton”.
 • Se ei ole osa toiminnallista sidottua homoglyfi-ryhmää.

Täydelliset ja oikeelliset rekisteröintitiedot

Verkkotunnuksen rekisteröinti tai rekisteröinnin uudistaminen voidaan tehdä vain akreditoidun rekisterinpitäjän (verkkotunnusvälittäjän) kautta.

Verkkotunnuksen rekisteröinti katsotaan täydelliseksi vain, jos rekisteröijä toimittaa rekisteröinnin yhteydessä seuraavat tiedot: 

 • Koko nimesi tai edustamasi organisaation nimi: Jos organisaation nimeä ei ole määritelty, olet verkkotunnuksen haltija yksityishenkilönä. Jos organisaation nimi on määritelty, organisaatio on oikeushenkilönä verkkotunnuksen haltija. 
 • koko osoitteesi (tai edustamasi organisaation osoite) 
 • kansalaisuutesi, jos olet Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen, mutta kotipaikkasi ei ole jossakin Euroopan unionin jäsenmaassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa 
 • sähköpostiosoitteesi
 • puhelinnumero, josta olet tavoitettavissa 
 • rekisteröitäväksi pyytämäsi verkkotunnus 
 • haluamasi viestintäkieli.  

Sinun on annettava toimiva sähköpostiosoite saadaksesi meiltä ja/tai VRR-palveluntarjoajalta viestejä. Jos annettu osoite ei ole toimiva, meillä on oikeus perua verkkotunnuksesi rekisteröinti.

Jos yhteystietosi muuttuvat, sinun on otettava välittömästi yhteys rekisterinpitäjääsi ja päivitettävä tietosi. Rekisteröintitietoja ei ole mahdollista päivittää suoraan meidän kauttamme.

Voit tarkastaa milloin tahansa rekisteröintitietosi kirjautumalla sisään osoitteeseen my.eurid.eu.

Väärinkäytösten ehkäisy

Verkkotunnuksen rekisteröintiäsi voi koskea rekisteröintitietojesi vahvistaminen ja tietyt lisäturvallisuustarkastukset milloin tahansa. Vahvistamista voidaan pyytää milloin tahansa, joko ennen verkkotunnuksesi liittämistä .eu-, .ею- tai .ευ-vyöhykkeelle ja saavutettavuuden alkamista tai sen jälkeen. Lisätietoja on saatavissa sivullamme, jossa selostetaan Tietojen laatua ja Tunne asiakkaasi -projektia.

Huomioithan seuraavat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia .eu- tai sen merkistövaihtoehto-tunnuksia.

Hyväksytyt merkit ja niiden yhdistelmät

Klassiset (ei IDN) verkkotunnukset

 • Kirjaimet a:sta z:taan
 • Numerot nollasta (0) yhdeksään (9)
 • Yhdysmerkki (-), mutta ei kuitenkaan ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä eikä vierekkäin kolmantena ja neljäntenä merkkinä.
 • Voidaan ainoastaan rekisteröidä .eu-päätteisen verkkotunnuksen alle.

Erikoismerkkejä sisältävät verkkotunnukset (IDN-tunnukset)

 • Numerot nollasta (0) yhdeksään (9)
 • Yhdysmerkki (-), mutta joka ei kuitenkaan saa olla ensimmäisenä  tai viimeisenä merkkinä
 • Unicode-merkit latinalaisesta, kyrillisestä ja kreikkalaisesta merkistöstä. Klikkaa tästä  jos haluat nähdä tuettujen merkkien listan
 • Merkkejä ei saa yhdistää kahdesta eri merkistöstä. Verkkotunnukset latinalaisesta merkistöstä saavat .eu-päätteisen verkkotunnuksen, kyrillisen merkistön verkkotunnukset saavat .ею-päätteen ja kokonaan kreikkalaisista merkeistä koostuvat verkkotunnukset saavat .ευ-päätteen. Numeroita ja yhdysmerkkiä voidaan käyttää kaikkien merkistöjen verkkotunnuksissa
 • Yhdysmerkki ei voi olla kolmantena tai neljäntenä, elleivät kaksi ensimmäistä merkkiä ole xn ja verkkotunnus voidaan muuntaa virheettömään IDN-tunnukseen.

Numeeriset verkkotunnukset

 • Voivat sisältää ainoastaan numeroita (0-9) ja yhdysmerkkejä
 • Voidaan rekisteröidä .eu-, .ею- ja .ευ-päätteiden alle.

Verkkotunnusten pituus ja IDN-tunnukset

Verkkotunnusten eli domain-nimien minimipituus on kaksi (2) merkkiä (verkkotunnuspäätettä kuten .eu:ta lukuun ottamatta) sen jälkeen kun isot kirjaimet on muunnettu pieniksi ja tunnus normalisoitu. IDN-tunnuksissa tämä rajoitus pätee ennen verkkotunnuksen muuntamista ACE-muotoon. Tietyt verkkotunnukset, jotka ovat vain kahden merkin pituisia, ovat liian lyhyitä. Tämä johtuu siitä, että tiettyjä kahden merkin yhdistelmiä edustaa vain yksi Unicode-merkki.

Verkkotunnukset eivät saa koostua useammasta kuin 63 merkistä (päätettä .eu ja sen muita merkistövaihtoehtoja lukuun ottamatta) sen jälkeen kun isot kirjaimet on muunnettu pieniksi, tunnus normalisoitu ja muunnettu ACE-muotoon.

Verkkotunnuksen rekisteröinnin (uudistettavissa oleva) sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa verkkotunnuksen rekisteröinnistä ja kestää yhdestä (1) kymmeneen (10) vuotta, ellei muusta ole sovittu. Sopimuskausi katsotaan hiljaisesti uusituksi yhden (1) vuoden peräkkäiseksi jatkoajaksi. Helmikuun 29. päivänä rekisteröityjen .eu- tai .ею- verkkotunnusten voimassaolo päättyy aina helmikuun 28. päivä.

Käytöstä poistetut nimet

Asetuksen (EU) 2019/517 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1862 perusteella EU-jäsenmaat ja Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat poistaneet useita .eu-, .ею- ja .ευ-verkkotunnuksia käytöstä (käyttö estetty). Ne on saatettu myös poistaa käytöstä, koska ne ovat koostuneet ISO alpha-2-koodeista, jotka on kansainvälisesti varattu maiden ja alueiden osoittamiseen.

Se tarkoittaa myös, ettei näitä verkkotunnuksia voi rekisteröidä. Luettelo käytöstä poistetuista verkkotunnuksista on täällä.

Varatut nimet

Asetuksen (EU) 2019/517 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1862 perusteella EU-jäsenmaat, Islanti, Norja, Liechtenstein, EURid ja EU-komissio ovat varanneet useita verkkotunnuksia.

Jos organisaatio tai yksityishenkilö haluaa rekisteröidä varatun verkkotunnuksen, voidaan sen vapauttamista hakea. Asiaankuuluva kansallinen taho voi poikkeusolosuhteissa harkita varatun verkkotunnuksen vapauttamista hakijalle. Lisätietoja on varattujen .eu-verkkotunnusten hakumenettelyssä.