Hyppää pääsisältöön

Ympäristönsuojelu

EMAS logo

Uskomme kyberavaruudessa työskentelevien yritysten voivan toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Olemme ensimmäinen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) rekisteröinnin saanut eurooppalainen aluetunnusrekisteri, vuodesta 2012.

Ympäristönsuojelutoimet

Olemme soveltaneet ympäristön huomioivaa lähestymistapaa aluetunnustemme hallinnassa jo monia vuosia.

EMAS-rekisteröinti virallistaa jatkuvat toimemme ja sitouttaa meidät julkisesti parantamaan ympäristövaikutustemme jalanjälkeä edelleen. Näitä toimia ovat muiden muassa:

 • Resurssienkäytön tehokkuus: Suunnitelmamme vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön ympäristöystävällisempiä työsuhdeautoja on yksi tavoistamme tavoitella päästövähennyksiä.
 • Yrityksen sisäinen osallistuminen: Mainostamme kestävän kehityksen ohjelmaa sisäisesti henkilökunnallemme tehostaaksemme työntekijöidemme osallistumista ympäristönsuojelun toimiin ja projekteihin. 
 • Vastuulliset tapahtumat:Kun järjestämme kokouksia ja muita tapahtumia valtuutetuille rekisterinpitäjille tai osallistumme alan messuille ja kokouksiin, noudatamme Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) kokousohjeiden ympäristökriteerejä varmistaaksemme, että nämä tapahtumat (ja niihin liittyvät matkat) ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Menettelytavat ja tavoitteet

EMAS- ja ISO 14001 -ympäristöjulistus 2021-2023 (PDF) määrittelee EURid:n ympäristölinjan, tavoitteet ja toimintaohjelman seuraavien kolmen vuoden ajaksi.

Tietoa EMAS-järjestelmästä

EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) on vapaaehtoinen hallintatyökalu yrityksille ja muille organisaatioille ympäristövaikutusten arviointiin, raportointiin ja vähentämiseen. Järjestelmä tukee yrityksiä tuotantoprosessien optimoinnissa, ympäristövaikutusten vähentämisessä ja resurssien käytön tehostamisessa.

EURid rekisteröitiin EMAS-järjestelmään toukokuussa 2012 ja on sen jälkeen uusinut EMAS-rekisteröintinsä ajalle 2018–2020. Rekisterinumeromme on BE-VL-000016.

CO2-päästöoikeudet

Olemme arvioineet edellisen vuoden CO2-päästöt vuodesta 2014 ja ostaneet vahvistettuja CO2-päästöoikeuksia seuraavasti:

 • 2014 – tuulivoimaloiden rakentaminen ja biodieselin tuotanto öljyjatropan siemenistä Intian Gujaratissa
 • 2015 – hedelmäpuiden istutus Espanjan Asturiassa uhanalaisen eurooppalaisen maakarhun asuinalueelle yhteistyössä espanjalaisen FAPAS-organissaation kanssa +BEARS -CO2 -ohjelmassa
 • 2015 – Ecomapuà-prjojektin tukeminen, projektin tavoitteena muiden muassa Amatsonin rikkaan biodiversiteetin säilyttäminen
 • 2016 – Dak Rungin vesivoimalaprojektin tukeminen Vietnamissa. Tämä uusiutuvan energian projekti perustuu 8 MW:n vesivoimalan rakentamiseen Dak Rungin jokeen uusiutuvan energian tuottamiseksi sekä paikallisväestölle että Vietnamin yleiseen sähköverkkoon.
 • 2017–2018 – Ugandan porakaivojen kunnostusprojekti. Ugandan porakaivojen kunnostusprojektin tavoitteena on yhteistyössä Ugandan yhteisöjen kanssa korjata rikkoutuneita porakaivoja puhtaan ja turvallisen juomaveden saatavuuden palauttamiseksi. Vuonna 2018 tuimme Ugandan porakaivojen kunnostusprojektia toista vuotta peräkkäin ja tällä kertaa keskitimme huomiomme Ugandan piirikuntiin Dokolo, Otuke ja Alebtong.
 • 2019 – Ugandan porakaivojen kunnostusprojektin sekä metsäistutusten tukeminen Portugalin Monchiquessa tuhoisien metsäpalojen 2018 kesällä runtelemalla alueella.
 • 2020 – Water is Life -hankkeen tukeminen Madagaskarilla.
 • 2021 -  Water is Life -hankkeen tukeminen Madagaskarilla. Lue lisää 2020 Carbon Footprint -raportista (koskee hiilijalanjälkeä ja on saatavilla vain englanniksi).