Hyppää pääsisältöön

Kumppanuudet

Olemme perustamisesta lähtien olleet yhteydessä kansainvälisen internet-yhteisön kanssa verkkotunnusjärjestelmän (DNS) parhaiden käytäntöjen ja kokemuksen jakamiseksi. Kumppanuuksiimme kuuluvat:

Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on keskittynyt tukemaan eurooppalaisten maaverkkotunnusten hallinnoijia (ccTLD-hallintoja). CENTR osallistuu näiden ccTLD-rekisterinpitäjien tiukkojen standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.

Osallistumme aktiivisesti CENTR:n vuosikokouksiin ja ryhmätyötilaisuuksiin.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordinoi internetin osoiteviranomaisen Internet Assigned Numbers Authority (IANA) toimintoja, jotka ovat olennaisia teknisiä palveluja ja kriittisen tärkeitä internetin toimintaa ohjaavan osoitekirjan DNS-palvelun toiminnan jatkuvuuden kannalta. ICANN kehittää konsensusperiaattella käytäntöjä vakaan ja turvallisen Internetin edistämiseksi.

Olemme osallistuneet aktiivisesti ICANN:n kokouksiin vuodesta 2006 ja solmineet rekisterisopimuksen ICANN:n kanssa kolmen TLD:n hallinnasta: .eu (2005), .ею (2016) ja .ευ (2019).

Kesäkuussa 2010 tulimme isännöineeksi ICANN:n 38. kokousta Brysselissä, joka oli erinomaisen onnistunut kokous.

EURid on ollut maakoodinimien tukiorganisaation country code Name Supporting Organisation (ccNSO) jäsen vuodesta 2009 ja osallistunut aktiivisesti kansainvälistettyjen ccTLD-verkkotunnusten (IDN) käytäntöjen kehitysprosessin työryhmiin ja maa- ja aluenimien käytön tutkimusryhmään.

Vuoden 2015 1. neljänneksellä EURid solmi yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) ICANN:n kanssa DNS-koulutusten ja parhaiden käytäntöjen tukemisesta Lähi-idässä, ja sen seurauksena järjestämme säännöllisesti koulutusta Lähi-idän yhteisöjen edustajille ja olemme tukeneet rekisteriliiketoiminnan seminaareja Kairon DNS Support Centerissä.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

UNESCO tukee kulttuurillista monimuotoisuutta, tieteellistä ja poliittista kehitystä sekä yhteistyötä ja ilmaisuvapautta.

EURid ja UNESCO toteuttavat yhteisiä projekteja monikielisyyden tukemiseen kyberavaruudessa, keskittyen erityisesti kansainvälisten verkkotunnusten (IDN) tutkimukseen ja analysointiin, yhteisten IDN:ien käyttöönottoa koskevan maailman raportin valmisteluun, yhteistyöhön yhteisten tapahtumien, kokousten ja hankkeiden valmistelussa, joihin osallistuu asiantuntijoita eri ammatti- ja tiedeyhteisöistä, toimialoista sekä muista kansainvälisistä, alueellisista ja kansallisista järjestöistä.

EURid-UNESCO:n yhteinen IDN-maailmanraportti on ollut vuodesta 2017 saatavissa verkossa osoitteessa www.idnworldreport.eu.

The United Nations Internet Governance Forum

IGF yhdistää eri sidosryhmien ihmisiä keskustelemaan internetiin liittyvistä poliittisista asioista. IGF on avoin foorumi, ja se kokoontuu vuosittain YK:n mandaatilla.

Olemme järjestäneet vuodesta 2011 IGF-kokouksissa seminaareja kansainvälistetyistä verkkotunnuksista yhteistyössä UNESCO:n kanssa. Vuonna 2017 pidimme seminaarin DNS-alan mahdollisuuksista tukea paremmin ympäristöä.

The European Dialogue on Internet Governance

The European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) monen sidosryhmän keskustelualusta näkemysten vaihdolle internetistä ja sen hallintotavasta. Useiden organisaatioiden, hallitusten edustajien ja asiantuntijoiden vuonna 2008 perustamana se edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä internet-yhteisössä internetiä koskevasta politiikasta.

EURid on tukenut EuroDIG:iä lahjoituksilla ja isännöinyt EuroDIG-kokousta Brysselissä 2016.

The European Summer School on Internet Governance

Euro-SSIG-kurssien julkaistiin YK:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden ponnistelujen tuloksena sen jälkeen, kun he havaitsivat internetin hallintoa koskevan akateemisen tutkimus- ja opetustoiminnan vähäisyyden. Euro-SSIG auttaa asiasta kiinnostuneita oppilaita ja opettajia sekä yksityisellä sektorilla tai valtionhallinnossa työskenteleviä henkilöitä, ymmärtämään paremmin Internetin globaalia hallintoa ja saavuttamaan kattavan ja jäsennellyn tietotaidon sen eri osa-alueista.

Olemme tukeneet koulutusohjelmaa sen alusta asti eli vuodesta 2007.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC on itsenäinen voittoa tuottamaton yhdistys, joka tukee internet-infrastruktuuria teknisen koordinaation kautta. RIPE tarjoaa kaikille laajojen alueiden Euroopan ja muiden alueiden internet-protokollaveroista (IP) kiinnostuneille osapuolille yhteistyöfoorumin.

Teknisen työryhmämme edustajat osallistuvat säännöllisesti RIPE:n kokouksiin ympäri Eurooppaa, osallistuen internetin teknistä ydininfrastruktuuria käsitteleviin työryhmiin ja esittäen kehittämiemme teknisiä ja infrastruktuurikeksintöjä.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EUIPO eli Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto vastaa EU:n tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien hallinnasta. EUIPO on omistautunut tarjoamaan tekijöille ja innovaattoreille helppoa, yleismaailmallista ja suojattua rekisteröintikokemusta kansallisella ja EU-tasolla.

Allekirjoitimme 23. kesäkuuta 2016 yhteistyömuistion ja yhdistimme voimamme tavaramerkeistä ja verkkotunnuksista tiedottamisessa. Osana yhteistyöpyrkimyksiämme olemme laajentaneet palvelumme Euroopan unionin tavaramerkin (EUTM) haltijoihin toukokuusta 2019 alkaen. EUTM:n haltijat ja hakijat voivat valita vastaanotettavakseen hälytyksiä, jotka laukeavat heti heidän EUTM:n tai sen hakemuksen kanssa samanlaisen .eu-verkkotunnuksen rekisteröinnistä. Saamalla tämän hälytyksen EUTM:n haltija saa paljon nopeammin tilanteesta tiedon ja voi ryhtyä tarpeellisiin toimiin huomattavasti aikaisemmin.