Hyppää pääsisältöön

Oikeudellinen ilmoitus

Seuraavat käyttöehdot (”ehdot”) koskevat EURid-sivustojen (”sivustot”) käyttäjiä. Ne on luettava huolellisesti ennen sivustojen käyttöä. Käyttämällä näitä sivustoja käyttäjä vahvistaa lukeneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä. EURid pidättää itsellään yksinoikeuden muuttaa ajoittain näitä ehtoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä ei saa käyttää sivustoja, jos hän ei hyväksy näitä ehtoja.

Näitä sivustoja ylläpitää Belgian lakien mukaan perustettu, voittoa tavoittelematon yhdistys EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405.

Sivustojen käyttö

Sivustoja saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Sivustoja ei saa käyttää seuraavasti:

  • sovellettavia kansallisia tai kansainvälisiä lakeja rikkovasti;
  • laittomasti, petollisesti tai tavalla, jolla on petollinen tarkoitus tai vaikutus;
  • tavalla, joka saattaa vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai heikentää minkään EURid-nimipalvelimen tai niihin liitettyjen verkkojen toimintaa;
  • tavalla, jonka katsotaan olevan herjaavaa tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa;
  • käyttämällä sivuston kautta käyttöön tarjottuja materiaaleja tai tietoja, mukaan lukien kuvia tai valokuvia, tavalla, joka rikkoo jonkin osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, liikesalaisuuksia tai muita omistusoikeuksia;
  • tietoisesti siirtäen, lähettäen tai ladaten teknisesti haitallista materiaalia (mukaan lukien tietokoneviruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja, vahingoittuneita tietoja tai muita tuhoisia ohjelmistoja tai haitallisia tietoja).

Sivustojen sisältämät tiedot

EURid ylläpitää sivustoja, jotta yleiset käyttäjät voisivat saada tietoja EURidin toiminnasta. Kaikki sivustojen sisältämät tiedot tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan”. Varotoimista ja huolenpidosta huolimatta EURid ei voi taata, että sivustoissa olevat tiedot olisivat täydelliset, oikeat ja ajantasaiset. Mitään sivustoissa julkaistuja tietoja ei ole tarkoitettu neuvoiksi, joiden perusteella voisi tehdä päätöksiä. EURid sanoutuu erityisesti irti kaikista vastuista, jotka liittyvät sivustojen käyttöön tai niissä julkaistujen tietojen hyödyntämiseen tai käyttöön, olipa käyttäjä kuka tahansa. Jos sivustot sisältävät tietoja laeista, säännöksistä tai julkisten viranomaisten päätöksistä, niitä on voitu muuttaa tai ne on voitu kumota sivustoilla julkaisemisen jälkeen. Tästä syystä käyttäjien on luotettava ainoastaan viimeisimpiin kyseisten viranomaisten julkaisemiin virallisiin versioihin.

Sivustojen sisältämät linkit muihin sivustoihin

Sivustoissa tarjotut tiedot saattavat sisältää kolmansien osapuolien tietoja ja linkkejä kolmansiin osapuoliin tai näiden sivustoihin. Tällaiset kolmansien osapuolien tiedot eivät edusta EURidin mielipiteitä, ja linkit kolmansien osapuolien sivustoihin tarjotaan käyttöön vain niiden käytön helpottamiseksi. EURid ei ota kantaa tällaisten kolmansien osapuolien tietoihin tai sivustojen sisältöihin, eikä se ota mitään vastuuta siitä.

Henkilötiedot

EURid on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme..

Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustojen sisältämät materiaalit on suojattu tekijänoikeuksilla tai muuntyyppisillä immateriaalioikeuksilla, ja ne ovat EURidin omaisuutta tai sille lisensoituja.
Käyttäjä ei saa käyttää, tallentaa (paitsi jos tämä on välttämätöntä sivustojen sisällön katselemiseksi), jäljentää, muuttaa, jakaa, myydä tai muutoin siirtää mitään näistä materiaaleista ilman EURidin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin Rekisteröintiehtoihin ja itse sivustoon sovelletaan yksinomaan Belgian lakia ja niitä tulkitaan Belgian lain mukaan, lukuun ottamatta sen lainvalintaperiaatteita. Mahdollisessa kiistatilanteessa ainoastaan Brysselin tuomioistuimella on toimivalta.