Preskoči na glavni sadržaj

Pravila o Zaštiti Privatnosti

U EURid-u pridajemo veliku važnost zaštiti vaše privatnosti. U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti želimo objasniti koje vaše osobne podatke obrađujemo, zašto i koliko dugo ih obrađujemo, te kako možete ostvariti svoja prava u vezi s tim.

EURid je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka.

Molimo vas da pomno pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i naše Opće uvjete poslovanja kako biste dobro razumjeli kako štitimo vaše osobne podatke.

Primjenjuju li se ova pravila o zaštiti privatnosti na vas?

Ova se pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju na vas ako ste stupili u kontakt s nama u svojstvu pojedinačnog vlasnika naziva domene registriranog pod vršnom .eu domenom ili mogućih .eu inačica u drugim pismima (dalje u tekstu Naziv domene), pojedinca koji radi za osobu s kojom imamo ugovorni odnos ili posjetitelja naših prostorija ili web stranica ili na bilo koji drugi način (e-poštom ili telefonom, sudjelovanjem na našim događajima itd.).

Vaši se osobni podaci mogu prikupljati na sljedeće načine: u okviru postupaka registracije Naziva domene preko naše mreže akreditiranih registrara; e-poštom, telefonom, na temelju sudjelovanja na događaju; uporabom kolačića ili drugih tehnologija za praćenje posjetitelja na našim web stranicama; na temelju komunikacije s dobavljačima ili partnerima; preko izjava korisnika; alata za nadzor nad pristupom ili na temelju podataka unesenih u obrasce na našim web stranicama; ili na bilo koji drugi način. Osim toga, možemo povremeno prikupljati vaše osobne podatke ako kod drugog registra registrirate naziv domene (koji nije Naziv domene) preko registrara koji vaše osobne podatke pošalje našemu registracijskom sustavu.

 

Koje vaše osobne podatke obrađujemo?

Osobni su podati sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati i (1) koje nam dobrovoljno dajete (primjerice putem naših internetskih obrazaca na našim web stranicama, izjava korisnika itd.), (2) koje prikupimo na temelju vaših posjeta našim prostorijama, događajima ili web stranicama ili vašeg pristupa našim proizvodima i uslugama, te njihove uporabe (primjerice prijavom u my.eurid.eu).

U okviru naših poslovnih aktivnosti, te kako bismo vam pružili dobru uslugu i unaprijedili svoje usluge gdje je to moguće, možemo obrađivati vaše sljedeće osobne podatke: vaš(e) naziv(e) domene, vaš jedinstveni identifikacijski nadimak, vaše ime i prezime, osobnu adresu, telefonski broj/brojeve, e-adresu/e-adrese, jezične postavke, organizaciju za koju radite, državu čije državljanstvo imate, vašu IP adresu i bilo koje druge osobne podatke koje nam pružite.

Vaše osobne podatke prikupljamo od trgovačkih društava kod kojih registrirate svoj(e) Naziv(e) domene. Takvo društvo može biti naš akreditirani registrar1 ili njegov preprodavač koji prikuplja vaše osobne podatke u ime EURid-a.

U koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe:

Kako bismo mogli pružiti najbolje usluge u vezi s vašim Nazivom domene, moramo prikupiti određene relevantne osobne podatke u vezi s vašom registracijom. To nam također omogućuje da vas identificiramo i da vam se izravno obratimo u vezi s registracijom vašeg Naziva domene, ako je to potrebno.

Dužni smo voditi potpunu i točnu bazu podataka svih registriranih Naziva domene. Svrha pretraživača WHOIS (https://whois.eurid.eu/hr/) jest osigurati točne i ažurne informacije o tehničkim i administrativnim osobama za kontakt koje vode Nazive domena2. To nam pomaže u stvaranju i održavanju pouzdanog i sigurnog internetskog okruženja. Osim toga, vaši se osobni podaci mogu obrađivati za potrebe identifikacije kako bismo provjerili valjanost vaše registracije.

Vašim se osobnim podacima služimo kako bismo održali i gradili dugotrajne održive odnose, te ispunili eventualne ugovore. Vašim se osobnim podacima također koristimo kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše molbe i/ili poslali vam administrativne informacije.

Vaši se osobni podaci mogu uporabiti kako bismo ispunili zahtjeve važećih propisa, odgovorili na molbe ili zahtjeve javnih i državnih tijela (uključujući javna i državna tijela izvan države vašeg boravišta) ili kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i/ili prava, privatnost, sigurnost ili imovinu naših subjekata.

Vaše osobne podatke možemo uporabiti za slanje promidžbenih poruka, te marketinških, oglasnih i drugih informacija koje bi vas možda zanimale.

Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju različitih pravnih osnova na sljedeći način:

 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili zakonske obveze koje imamo kao registar ili voditelj zbirke osobnih podataka
 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili ugovor koji imamo sklopljen s vama
 • obrada može biti obavljena kako bismo zaštitili naše legitimne interese, kao što su gospodarski, poslovni i financijski interesi, kontinuitet poslovanja, sigurnost i povjerljivost informacija o našim klijentima, te njihovim proizvodima i sigurnost digitalne i fizičke infrastrukture.
 • U iznimnim slučajevima naše se aktivnosti obrade mogu provoditi uz vašu privolu.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo drugima. U mjeri dopuštenoj važećim zakonima, vaši osobni podaci smiju se otkriti sljedećim osobama:

EURid-ovim subjektima: u sklopu aktivnosti obrade u gore navedene svrhe osobni se podati smiju otkriti drugim EURid-ovim subjektima;

Europskoj komisiji, te institucijama ili agencijama povezanim s njom: Europska komisija imenovala je EURid upraviteljem registra .eu ccTLD i mogućih .eu inačica u drugim pismima. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s Europskom komisijom ili institucijama ili agencijama povezanim s njom;

pružateljima usluga čuvanja i pohrane podataka: kako bismo zajamčili kontinuitet svojeg poslovanja, moramo pohraniti sve registracijske podatke, uključujući vaše osobne podatke, i napraviti njihove rezervne kopije. Za takvo čuvanje, pohranu i izradu rezervnih kopija svih osobnih podataka oslanjamo se na pružatelje takvih usluga sa sjedištem u Europskoj uniji;

trećim osobama: vaši se osobni podaci mogu otkriti trećim osobama, kao što su državna tijela, na temelju zakonitih razloga;
istraživačkim institucijama: vaše osobne podatke možemo podijeliti s institucijama u (statističko ili znanstveno) istraživačke svrhe. Pritom nastojimo u što većoj mjeri osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka;

pružateljima usluga provjere identifikacije ili sprječavanja zlouporaba: kako bismo spriječili zlouporabu registracije Naziva domene prilikom koje se šalju  nepoznati, netočni ili zastarjeli registracijski podaci, možemo se koristiti uslugama drugih pružatelja usluga kako bismo provjerili poslane registracijske podatke;

revizorima: kako bi se osigurala pravilna revizija našeg poslovanja, revizorima se može omogućiti pristup vašim osobnim podacima;

pružateljima usluga pomoći: kako bismo vam osigurali neprekidnu pomoć, poslove pomoći možemo povjeriti trećim osobama.

Kako bi vam se osigurala odgovarajuća pomoć, pružatelji takvih usluga mogu imati pristup vašim osobnim podacima.

Kada dijelimo vaše osobne podatke s drugima, nastojimo primatelje takvih podataka pozvati (kad god je to moguće) da vaše osobne podatke obrađuju u skladu s našim uputama.

Koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima?

Ako se vaš zahtjev ne smatra pretjeranim ili neosnovanim, možete ostvarivati sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima:

 • imate pravo zahtijevati informacije o svojim osobnim podatcima;
 • imate pravo zahtijevati primjerak svih svojih podataka u standardnom obliku;
 • imate pravo na izmjenu ili ispravak svojih osobnih podataka ako su netočni;
 • imate pravo zahtijevati ograničenje određenih aktivnosti obrade u određenim okolnostima;
 • imate pravo na prigovor protiv određenih aktivnosti obrade;
 • imate pravo povući svoju privolu;
 • imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka u određenim okolnostima;
 • svako pravo možete lako ostvariti tako što ćete ispuniti i poslati naš  internetski obrazac.

Pridržavamo pravo na zaračunavanje razumne naknade ako vaš zahtjev po svojem izboru ocijenimo pretjeranim.

Osim toga možete podnijeti žalbu lokalnome nadzornom tijelu ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s važećim zakonima.

Ako imate Naziv domene, molimo vas da nam pomognete održati internet sigurnim tako što ćete se pobrinuti da vaši osobni podaci budu uvijek točni, potpuni i ažurni. Dajemo vam ovlasti za preuzimanje nadzora nad svojim osobnim podacima i njihovu provjeru na: https://my.eurid.eu/hr/auth/login/.

Ako imate bilo kakva pitanja o svojim osobnim podacima, slobodno nam se obratite e-poštom na adresu [email protected].

Gdje i koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaši su osobni podaci pohranjeni elektronički i ručno, u sklopu naše organizacije i kod trećih osoba, u našim podatkovnim centrima u Europskoj uniji, a pristup njima moguć je iz naših ureda preko namjenskih mrežnih veza ili na daljinu preko provjerene VPN veze.

Vaše osobne podatke pohranjujemo u obliku koji omogućuje identifikaciju onoliko vremena koliko je to potrebno za svrhu u koju se vaši osobni podaci obrađuju. To se razdoblje čuvanja razlikuje s obzirom na vrstu osobnih podataka koji se obrađuju, svrhu obrade i druge takve čimbenike.

Osobne podatke o vama u svojstvu vlasnika Naziva domene zadržavamo deset (10) godina nakon što postanu bespredmetni3.

Ako ste kod drugog registra registrirali naziv domene (koja nije Naziv domene) preko registrara koji je našemu registracijskom sustavu poslao vaše osobne podatke, vaši će se osobni podaci zadržati u našim sustavima godinu dana nakon registracije.

Osobni se podaci o pojedincima koje prikupljamo izvan područja primjene ugovora u sklopu naših poslovnih aktivnosti zadržavaju dok ne postanu bespredmetni (u načelu godinu dana).

Koje se sigurnosne mjere poduzimaju radi zaštite vaših osobnih podataka?

Stalno provodimo i posuvremenjujemo svoje sigurnosne mjere kako bismo pomogli u zaštiti vaših osobnih podataka i drugih informacija od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Nastojimo u što većoj mjeri osigurati da sve informacije budu sigurno pohranjene i od svojih pružatelja usluga tražimo da primijene odgovarajuće sigurnosne mjere.

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Prilikom vašeg posjeta našim web stranicama možemo pohraniti određene informacije o vašim uređajima u obliku kolačića. Molimo vas da pomno pročitate naša pravila o kolačićima kako biste dobro razumjeli kako rabimo kolačiće.

KONTAKT

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim pravilima o zaštiti privatnosti ili ako želite ostvariti bilo kakvo pravo iz ovih pravila, slobodno se obratite našoj službi za zaštitu privatnosti na e-adresu [email protected].
 


1 Popis svih akreditiranih registrara naziva domene .eu nalazi se na https://eurid.eu/en/find-a-registrar/
2 Članak 12, UREDBA (EU) 2019/517 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019.
3 Članak 2262. bis belgijskoga građanskog zakonika.