Pravila o Zaštiti Privatnosti

U EURidu pridajemo veliku važnost zaštiti vaše privatnosti. U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti želimo objasniti koje vaše osobne podatke obrađujemo, zašto i koliko dugo ih obrađujemo te kako možete ostvariti svoja prava u vezi s tim.

EURid je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka. 

Molimo vas da pomno pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i naše Opće uvjete poslovanja kako biste dobro razumjeli kako štitimo vaše osobne podatke.

Primjenjuju li se ova pravila o zaštiti privatnosti na vas?

Ova se pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju na vas ako ste stupili u kontakt s nama u svojstvu pojedinačnog imatelja naziva domene registriranog pod vršnom .eu domenom ili mogućih .eu inačica u drugim pismima (dalje u tekstu Naziv domene), pojedinca koji radi za osobu s kojom imamo ugovorni odnos ili posjetitelja naših prostorija ili mrežnih stranica ili na bilo koji drugi način (e-poštom ili telefonom, sudjelovanjem na našim događajima itd.).

Vaši se osobni podatci mogu prikupljati na sljedeće načine: u sklopu postupaka registracije Naziva domene preko naše mreže akreditiranih registrara; e-poštom, telefonom, telefaksom, na temelju sudjelovanja na događaju; uporabom kolačića ili drugih tehnologija za praćenje posjetitelja na našim mrežnim stranicama; na temelju komunikacije s dobavljačima ili partnerima; preko izjava korisnika; alata za nadzor nad pristupom ili na temelju podataka unesenih u obrasce na našim mrežnim stranicama; ili na bilo koji drugi način. Osim toga, možemo povremeno prikupljati vaše osobne podatke ako kod drugog registra registrirate naziv domene (koji nije Naziv domene) preko registrara koji vaše osobne podatke pošalje našemu registracijskom sustavu.

Koje vaše osobne podatke obrađujemo?

Osobni su podatci sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati i (i) koje nam dobrovoljno dajete (primjerice putem naših internetskih obrazaca na našim mrežnim stranicama, izjava korisnika itd.), (ii) koje prikupimo na temelju vaših posjeta našim prostorijama, događajima ili mrežnim stranicama ili vašeg pristupa našim proizvodima i uslugama te njihove uporabe (primjerice prijavom u my.eurid.eu).

U sklopu naših poslovnih aktivnosti te kako bismo vam pružili dobru uslugu i unaprijedili svoje usluge gdje je to moguće, možemo obrađivati vaše sljedeće osobne podatke: vaše naziv(e) domene, vaš jedinstveni identifikacijski nadimak, vaše ime i prezime, osobnu adresu, telefonski broj/brojeve, e-adresu/e-adrese, jezične postavke, organizaciju za koju radite, državu u kojoj imate državljanstvo, vašu IP adresu i bilo koje druge osobne podatke koje nam pružite.

Budući da se Naziv domene ne može registrirati izravno kod nas1, vaše osobne podatke prikupljamo od trgovačkih društava kod kojih registrirate svoj(e) Naziv(e) domene. Takvo društvo može biti naš akreditirani registrar2 ili njegov preprodavač koji prikuplja vaše osobne podatke u ime EURida.

U koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe:

Kako bismo mogli pružiti najbolje usluge u vezi s vašim Nazivom domene, moramo prikupiti određene  relevantne osobne podatke u vezi s vašom registracijom. To nam također omogućuje da vas identificiramo i da vam se izravno obratimo u vezi s registracijom vašeg Naziva domene ako je to potrebno.

Dužni smo voditi potpunu i točnu bazu podataka svih registriranih Naziva domene. Svrha pretraživača WHOIS (https://whois.eurid.eu/hr/) jest osigurati točne i ažurne informacije o tehničkim i administrativnim osobama za kontakt koje vode Nazive domena3. To nam pomaže u stvaranju i održavanju pouzdanog i sigurnog internetskog okruženja.

Vašim se osobnim podatcima služimo kako bismo održali i gradili dugotrajne održive odnose te ispunili eventualne ugovore. Vašim se osobnim također podatcima koristimo kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše molbe i/ili poslali vam administrativne informacije.

Vaši se osobni podatci mogu uporabiti kako bismo ispunili zahtjeve važećih propisa, odgovorili na molbe ili zahtjeve javnih i državnih tijela (uključujući javna i državna tijela izvan države vašeg boravišta) ili kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i/ili prava, privatnost, sigurnost ili imovinu naših subjekata.

Vaše osobne podatke možemo uporabiti za slanje promidžbenih poruka te marketinških, oglasnih i drugih informacija koje bi vas možda zanimale.

Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju različitih pravnih osnova na sljedeći način:

 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili zakonske obveze koje imamo kao registar ili voditelj zbirke osobnih podataka
 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili ugovor koji imamo sklopljen s vama
 • obrada može biti obavljena kako bismo zaštitili naše legitimne interese,  kao što su gospodarski, poslovni i financijski interesi, kontinuitet poslovanja, sigurnost i povjerljivost informacija o našim klijentima te njihovim proizvodima i sigurnost digitalne i fizičke infrastrukture.
 • U iznimnim slučajevima naše se aktivnosti obrade mogu provoditi uz vašu privolu.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo drugima. U mjeri dopuštenoj važećim zakonodavstvom, vaši osobni podatci smiju se otkriti sljedećim osobama:

EURidovim subjektima: u sklopu aktivnosti obrade u gore navedene svrhe osobni se podatci smiju otkriti drugim EURidovim subjektima;

Europskoj komisiji te institucijama ili agencijama povezanim s njom: Europska komisija imenovala je EURid upraviteljem registra .eu ccTLD i mogućih .eu inačica u drugim pismima. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s Europskom komisijom ili institucijama ili agencijama povezanim s njom;

pružateljima usluga čuvanja i pohrane podataka: kako bismo zajamčili kontinuitet svojeg poslovanja, moramo pohraniti sve registracijske podatke, uključujući vaše osobne podatke, i napraviti njihove rezervne kopije. Za takvo čuvanje, pohranu i izradu rezervnih kopija svih osobnih podataka oslanjamo se na pružatelje takvih usluga sa sjedištem u Europskoj uniji;

trećim osobama: vaši se osobni podatci mogu otkriti trećim osobama, kao što su državna tijela, na temelju zakonitih razloga;
istraživačkim institucijama: vaše osobne podatke možemo podijeliti s institucijama u (statističko- ili znanstveno-) istraživačke svrhe. Pritom nastojimo u što većoj mjeri osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka;

pružateljima usluga provjere identifikacije ili sprječavanja zlouporaba: kako bismo spriječili zlouporabu registracije Naziva domene prilikom koje se  šalju  nepoznati, netočni ili zastarjeli registracijski podatci, možemo se koristiti uslugama drugih pružatelja usluga kako bismo provjerili poslane registracijske podatke;

revizorima: kako bi se osigurala pravilna revizija našeg poslovanja, revizorima se može omogućiti pristup vašim osobnim podatcima;

pružateljima usluga pomoći: kako bismo vam osigurali neprekidnu pomoć, poslove pomoći možemo povjeriti trećim osobama.

Kako bi vam se osigurala odgovarajuća pomoć, pružatelji takvih usluga mogu imati pristup vašim osobnim podatcima.

Kada dijelimo vaše osobne podatke s drugima, nastojimo primatelje takvih podataka pozvati (kad god je to moguće) da vaše osobne podatke obrađuju u skladu s našim uputama.

 

Koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podatcima?

Ako se vaš zahtjev ne smatra pretjeranim ili neosnovanim, možete ostvarivati sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podatcima:

 • imate pravo zahtijevati informacije o svojim osobnim podatcima;
 • imate pravo zahtijevati primjerak svih svojih podataka u standardnom obliku;
 • imate pravo na izmjenu ili ispravak svojih osobnih podataka ako su oni netočni;
 • imate pravo zahtijevati ograničenje određenih aktivnosti obrade u određenim okolnostima;
 • imate pravo na prigovor protiv određenih aktivnosti obrade;
 • imate pravo povući svoju privolu;
 • imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka u određenim okolnostima;
 • svako pravo možete lako ostvariti tako što ćete ispuniti i poslati naš internetski obrazac.

Pridržavamo pravo na zaračunavanje razumne naknade ako vaš zahtjev po svojem izboru ocijenimo pretjeranim.

Osim toga možete podnijeti žalbu lokalnome nadzornom tijelu ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s važećim zakonodavstvom.

Ako imate Naziv domene, molimo vas da nam pomognete održati internet sigurnim tako što ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu uvijek točni, potpuni i ažurni. Dajemo vam ovlasti za preuzimanje nadzora nad svojim osobnim podatcima i njihovu provjeru na: https://my.eurid.eu/hr/auth/login/.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa svojim osobnim podatcima, slobodno nam se obratite e-poštom na adresu [email protected].

Gdje i koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaši su osobni podatci pohranjeni elektronički i ručno, u sklopu naše organizacije i kod trećih osoba, u našim podatkovnim centrima u Europskoj uniji, a pristup njima moguć je iz naših ureda preko namjenskih mrežnih veza ili na daljinu preko ovjerene VPN veze.

Vaše osobne podatke pohranjujemo u obliku koji omogućuje identifikaciju onoliko vremena koliko je to potrebno za svrhu u koju se vaši osobni podatci obrađuju. To se razdoblje čuvanja razlikuje s obzirom na vrstu osobnih podataka koji se obrađuju, svrhu obrade i druge takve čimbenike.

Osobne podatke o vama u svojstvu imatelja Naziva domene zadržavamo deset (10) godina nakon što postanu bespredmetni4.

Ako ste kod drugog registra registrirali naziv domene (koja nije Naziv domene) preko registrara koji je našemu registracijskom sustavu poslao vaše osobne podatke,  vaši će se osobni podatci zadržati u našim sustavima godinu dana nakon registracije.

Osobni se podatci o pojedincima koje prikupljamo izvan područja primjene ugovora u sklopu naših poslovnih aktivnosti zadržavaju dok ne postanu bespredmetni (u načelu godinu dana).

Koje se sigurnosne mjere poduzimaju radi zaštite vaših osobnih podataka?

Stalno provodimo i posuvremenjujemo svoje sigurnosne mjere kako bismo pomogli u zaštiti vaših osobnih podataka i drugih informacija od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Nastojimo u što većoj mjeri osigurati da sve informacije budu sigurno pohranjene i od svojih pružatelja usluga tražimo da primijene odgovarajuće sigurnosne mjere.

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Prilikom vašeg posjeta našim mrežnim stranicama možemo pohraniti određene informacije o vašim uređajima u obliku kolačića. Molimo vas da pomno pročitate naša pravila o kolačićima kako biste dobro razumjeli kako rabimo kolačiće.

KONTAKT

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim pravilima o zaštiti privatnosti ili ako želite ostvariti bilo kakvo pravo iz ovih pravila, slobodno se obratite našoj službi za zaštitu privatnosti na e-adresu [email protected].
 


1 U skladu s Uredbom (EZ) br. 733/2002 EURid ne može istupati u svojstvu registrara.
2 Popis svih akreditiranih registrara naziva domene .eu nalazi se na https://eurid.eu/en/find-a-registrar/
3 Članak 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004.
4 Članak 2262. bis belgijskoga građanskog zakonika.