Veličina portfelja .eu


Total registrations
.eu registrations
.ευ registrations
.ею registrations
newly registered domains

Prijeđite pokazivačem iznad crte kako biste vidjeli ukupan broj naziva domena registriranih u određenom trenutku.

.eu u državama EU-a i EGP-a

Registraciju naziva domene .eu mogu zatražiti sljedeći subjekti: građanin EU-a, neovisno o svojem mjestu prebivališta, fizička osoba koja nije građanin EU-a i koja je stanovnik države članice EU-a ili EGP-a, poduzeće s poslovnim nastanom u EU-u ili EGP-u ili organizacija s poslovnim nastanom unutar EU-a ili EGP-a, ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog zakonodavstva.

Country code Nbr of domain names
DE 980689
NL 463525
FR 309702
IT 269582
PL 223821
CZ 170614
AT 145013
BE 143849
ES 124140
GB 122893
PT 92777
SE 68269
IE 53744
GR 48465
HU 47735
SK 46492
BG 36288
DK 33985
EE 29702
NO 28289
RO 27964
LT 27761
CY 25427
FI 18248
SI 17864
LU 16093
MT 14336
LV 13070
HR 11728
LI 601
GI 574
CH 397
IS 394
US 390
RE 290
CR 246
GP 221
MQ 157
AX 133
RU 109
CA 66
GF 62
IL 46
AU 43
MA 40
IN 28
ZA 26
CN 24
UA 21
DZ 18
BR 18
TN 17
ID 16
PE 15
AF 15
TR 14
CO 14
AD 12
AR 12
CL 12
MD 11
MX 11
JP 11
HK 10
AE 9
PK 9
SM 9
MC 8
BA 7
QA 7
TH 7
TC 7
PA 6
KZ 6
AL 6
GE 6
AW 6
NZ 5
RS 5
MK 5
YT 5
PH 5
PF 4
VN 4
BJ 4
KW 4
BY 4
VU 3
DO 3
LB 3
EC 3
KE 3
SG 3
NG 3
MZ 3
SN 3
EG 2
SA 2
SZ 2
BM 2
SL 2
BD 2
MF 2
PG 2
IM 2
AM 2
KH 2
AS 1
MR 1
MH 1
LK 1
BF 1
FJ 1
PY 1
MN 1
TW 1
CX 1
SV 1
BH 1
UZ 1
JO 1
SR 1
ET 1
GY 1
BO 1
MV 1
ZM 1
MG 1
BT 1
VE 1

Prijeđite pokazivačem preko karte kako biste vidjeli broj naziva domene .eu registriranih u svakoj državi.

Registracije naziva domene .eu zaštićenih protokolom DNSSEC

DNSSEC (engl. Domain Name System Security Extensions) internetski je sigurnosni protokol koji pomaže smanjiti mogućnost da posjetitelji vašeg mrežnog mjesta budu odvedeni na lažna ili štetna mrežna mjesta kada u preglednik unesu vašu mrežnu adresu. Doznajte kako funkcionira DNSSEC i potražite informacije o drugim sigurnosnim uslugama na našoj stranici Moja .eu. 

Prijeđite pokazivačem iznad zelene crte kako biste vidjeli broj naziva domena označenih protokolom DNSSEC.

Broj akreditiranih registrara domene .eu u cijelom svijetu

EURid surađuje s više od 700 akreditiranih registrara domene .eu u cijelom svijetu. Kako biste našli pružatelja usluga koji vam najbolje odgovara, posjetite našu stranicu Pronađi registrara.

Također smo osnovali savjetodavni odbor predstavnika registrara. Savjetodavni odbor registrara savjetuje EURid o poslovnim pitanjima i pitanjima koja se odnose na zajednicu EURidovih registrara. Savjetodavni odbor sastoji se od predstavnika devet akreditiranih EURidovih registrara iz devet različitih zemalja te se sastaje dva puta godišnje.

Country code Registrars
DE 93
NL 75
IT 67
AT 50
BE 50
US 40
FR 37
GB 34
ES 27
PL 24
HU 24
SE 22
GR 15
CZ 14
SK 13
RO 12
CA 10
FI 9
DK 8
IE 8
EE 6
SI 5
AU 5
PT 5
LV 4
LT 4
CH 4
HR 4
BG 4
LU 3
NO 3
CN 3
CY 2
IL 2
TW 2
JP 2
KR 2
MT 2
AE 1
HK 1
MC 1
TR 1
KY 1
SC 1
BB 1
RU 1
SG 1
MY 1
AI 1
MD 1

Prijeđite pokazivačem preko države kako biste vidjeli broj akreditiranih registrara u svojoj regiji.

Stope obnove i višegodišnje registracije naziva domene .eu

Stope obnove naziva domene .eu odnose se na mjesečne obnove; višegodišnje registracije upućuju na to da jednogodišnje registracije čine većinu.

Multiyear registrations
Type Nbr of registrations
1 YEAR 632.723
2 YEARS 18.589
10 YEARS 7.904
3 YEARS 3.093
5 YEARS 2.282
4 YEARS 326
9 YEARS 58
6 YEARS 36
7 YEARS 26
8 YEARS 17

Tko upotrebljava .eu?

Tijekom kategorizacije mrežnih mjesta provedene u lipnju 2020. pretraženo je 200 000 naziva domena i utvrđeno je da je 81,67 % njih povezano s mrežnim poslužiteljem. Osim toga, 88 % aktivnih naziva domena uključuje mogućnost aktivacije poštanskog pretinca.
Slijedom toga, od ukupnog broja pretraženih naziva domena njih 35 890 ručno je svrstala talijanska zadruga Opera in Fiore sa sjedištem u Milanu prema kategorizaciji koju su definirali članovi CENTR-a i koja se temelji na klasifikaciji NACE. Kategorizirana mrežna mjesta na različitim su jezicima, no većina ih je na jednom od 24 službenih jezika EU-a. 

Trade () 5631
Manufacturing () 4191
Community Groups () 3122
IT () 2992
Entertainment () 2295
Content Issue () 2226
Project Management, Marketing & Admin () 1937
Tourism & Accommodation () 1614
Construction () 1407
Healthcare () 1165
Education 1076
Financial Services and Insurance 1042
Publishing, Printing and Photography 990
Automotive 958
Science and Engineering 685
Legal, Public order, Security 640
Transportation 615
Beauty and Perfume 497
Real Estate 497
Energy and Utility suppliers 487
Personal services 451
Employment, Recruitment, HR 427
Agriculture, Forestry, Fishing 334
Restaurants, Bars, Cafes, Catering 243
Mixed 198
Cleaning and Facility Management Services 123
Mining and Drilling 47