Pravila registracije domene

Molimo pročitajte Uvjete i Odredbe, te Politiku Registracije domene vezano za domene pod .eu, .ею (ćirilica) ili .ευ (grčki alfabet) ekstenzijama. Također možete više pročitati o EU propisima.

Promjene kriterija prihvatljivosti 

Nova uredba .eu objavljena je 29. ožujka 2019. u Službenom listu Europske unije. Nova uredba, kojom se van snage stavljaju prethodne uredbe, stupa na snagu od 13. listopada 2022., s iznimkom članka 20. kojim se uvode kriteriji prihvatljivosti građana EU-a koji žive u trećim zemljama, a koji na snagu stupa 19. listopada 2019. 


Člankom 20. nove uredbe uvode se ažurirani kriteriji prihvatljivosti. Od 19. listopada 2019. registraciju naziva domene .eu (ili njezine inačice u drugim pismima) može zatražiti:

 • građanin Europske unije, neovisno o svojem mjestu prebivališta;
 • fizička osoba koja nije građanin Europske unije i koja je stanovnik države članice;
 • poduzeće s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, ili
 • organizacija s poslovnim nastanom unutar Europske unije, ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog zakonodavstva. 

Nadalje, imajte na umu sljedeća pravila prilikom odabira domene za registraciju.

Dozvoljeni znakovi i kombinacije

Klasični (Non IDN) nazivi domena se sastoje od:

 • Slova abecede od a do z
 • Brojevi od 0 do 9
 • Crtica (-)
 • Može se samo registrirati pod ekstenzijom .eu
 • Ne može započeti ili završiti s crticom (-)
 • Ne može sadržavati crtice na trećem i četvrtom mjestu.
 • Unicode znakovi ćiriličnog, grčkog ili latiničnog pisma. Kliknite ovdje za potpuni popis dozvoljenih znakova.

IDN nazivi domena se sastoje od:

 • Brojeva od 0 do 9
 • Crtica (-)
 • Unicode znakova ćiriličnog, grčkog ili latiničnog pisma. Kliknite ovdje za potpuni popis dozvoljenih znakova.
 • Vaša domena ne može sadržavati znakove različitih pisma. Svi znakovi druge razine (tj. dio ispred ekstenzije) moraju dolaziti iz jednog pisma. Nazivi domena sastavljeni od latiničnih znakova će imati .eu ekstenziju, dok će nazivi sastavljeni isključivo od ćiriličnih znakova imati ekstenziju .ею, a nazivi sastavljeni od grčkih znakova imat će ekstenziju .ευ. Brojevi od 0 do 9 i crtica se mogu kombinirati s  latiničnim, grčkim i ćiriličnim znakovima.
 • Ne može započeti ili završiti s crticom (-)
 • Ne može sadržavati crtice na trećem i četvrtom mjestuosim ako su prva dva znaka „xn” i ako se naziv domene može pretvoriti u valjani IDN.

Isključivo brojčani nazivi domena:

 • Isključivo se sastoje od brojki od 0 do 9 i crtice.
 • Mogu biti registrirani pod .eu ili .ею ili .ευ ekstenzijama.

Dužina naziva i IDNi

Vaša domena nakon pretvorbe velikih u mala slova i normalizacije mora sadržavati najmanje dva (2) znaka (ne uključujući .eu ekstenziju  ili njezine varijante na drugim pismima). Ukoliko želite registrirati IDN,primijenite ovo pravilo prije pretvorbe Vašeg naziva u ACE niz. Neke domene imaju duljinu od dva znaka, ali se ipak smatraju prekratkima. To je zato što  neke dvoznakovne kombinacije mogu isto tako biti predstavljene s jednim Unicode znakom.

Vaša domena, nakon pretvorbe velikih u mala slova i normalizacije i nakon pretvorbe Vašeg naziva u ACE niz, ne može biti dulja od 63 znaka (ne uključujući .eu ekstenziju ili njezine varijante na drugim pismima).

Datum isteka registracije domena

Od 15. rujna 2014. godine novoprijavljene domene ne istječu više na kraju mjeseca, već na kraju njihovog razdoblja registracije, računanog u godinama, počevši od datuma registracije, te u rasponu od jedne (1) do deset (10) godina. Domene registrirane 29. veljače uvijek će prestajat važiti 28. veljače.

Primjer:

Stanje nakon 15. rujna 2014. (za nove domene registrirane nakon 15. rujna 2014. godine)
Datum registracije = 15. siječnja 2015. godine
Datum isteka registracije = 15. siječnja 2016. (= 15. siječnja 2015. + 1 godina)

Blokirani nazivi

Određeni nazivi su blokirani od strane država članica EU-a ili njezinih institucija. To znači da kao takvi ne mogu biti registrirani.

Mnoge dvoslovne oznake država, kao što su BE za Belgiju ili DE za Njemačku, su također blokirani. Popis blokiranih naziva možete vidjeti ovdje. Popis nije potpun, također ne sadrži dvoslovne oznake država.

Rezervirani nazivi

Brojne domene su rezervirane od strane institucija Europske unije, jedne od država članica EU-a, članova Europskog gospodarskog prostora, država u procesu pristupanja EU ili EURid-a.

Za sve dodatne informacije, Molimo pogledajte našu brošuru o rezerviranim nazivima, te Uredbu 1654/2005 i 560/2009. Ispravak Uredbe Komisije (EZ) Br. 560/2009 od 26. lipnja 2009. godine koja izmjenjuje i dopunjuje Uredbu (EZ) Br. 874/2004, možete vidjeti ovdje.

Nakon uvođenja protokola IDNA2008 popis naziva domena koje je država članica rezervirala ažuriran je i priložen Uredbi 516/2015.

EURid je rezervirao sljedeće nazive za vlastitu uporabu:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Ukoliko organizacija ili fizička osoba žele registrirati rezerviranu domenu, dotični Nacionalni registar može razmotriti, pod posebnim okolnostima, aktivaciju rezervirane domene, na ime podnositelja zahtjeva. Za više informacija, molimo pogledajte postupak aktivacije rezerviranih domena.