Sporovi oko domenskih naziva

Kontaktirajte vlasnika domene

Ako želite kontaktirati vlasnika određene domene, njegove kontaktne podatke možete pronaći na mrežnom WHOIS-u.

Rezultati pretraživanja pravnih u odnosu na fizička lica

Ako je vlasnik domene društvo ili organizacija, vidjet ćete naziv društva/organizacije, grad, državu, adresu e-pošte i preferirani jezik za komunikaciju.

Ako je vlasnik fizičko lice, vidjet ćete samo njegovu/njezinu adresu e-pošte i preferirani jezik za komunikaciju. Svi ostali osobni podaci skriveni su radi zaštite privatnosti.

Više informacija potražite u našim Pravilima za WHOIS.

Zahtjev za objavu osobnih podataka

Ako imate legitiman razlog za dobivanje dodatnih kontaktnih podataka uz one koji su dostupni na mrežnom WHOIS-u, ispunite obrazac za zahtjev i pošaljite ga e-poštom na adresu [email protected]. U svojem zahtjevu morate objasniti zašto trebate kontaktne podatke vlasnika domene i kako ih namjeravate upotrijebiti.

Otkrivanje osobnih podataka provodi se na temelju Pravila zaštite privatnosti.

Spor oko prava na naziv domene

Ukoliko želite osporiti registraciju  domene (pod .eu ili njezinim varijantama na drugim pismima) te smatrate da:

 • Imate pravo prvenstva na domenu (npr. vlasnik ste zaštitnog znaka, ili naziva tvrtke, prezimena pod tim imenom itd.);i
 • Trenutni vlasnik je registrirao ili koristi domenu na sumnjiv ili uvredljiv način.

To možete ostvariti putem postupka Alternativnog rješenja sporova (ADR) ili putem redovnog suda.

Što je ADR postupak?

ADR je alternativni način rješavanja sporova vezano za domene. Većina se odluči za ADR postupak, budući da je općenito brži i praktičniji od uobičajenog sudskog postupka.

ADR postupak za .eu (ili njene varijante na drugim pismima) domene može biti pokrenut na:

 

Češkom arbitražnom sudu (CAC)

WIPO centar za arbitražu i posredovanje (WIPO Centar)

 

ADR slučajevi:

 • Postupak može biti pokrenut i bez pravnog zastupnika
 • Vode se online i putem e-maila, kako ne biste morali putovati.
 • Odluku donose neovisni arbitri, a ne suci. Arbitri su često stručnjaci za intelektualno vlasništvo.
 • Obično se održavaju, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno, na jeziku vlasnika domene (kao što je prikazano u WHOIS-u). Kao podnositelj žalbe, možete podnijeti zahtjev za promjenom jezika na neki drugi službeni jezik EU–a. Po nahođenju arbitara taj zahtjev može biti odobren, također može biti podložan i plaćanju.
 • U prosjeku, postupci traju četiri mjeseca.
 • Predstavljaju isplativiju financijsku opciju, nego redovni sudski postupak.

ADR troškovi

Troškovi se razlikuju ovisno o broju odabranih arbitara i broju spornih registracija.

Za potpuni popis pristojbi, molimo posjetite službene web stranice:

CAC-a: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php/

WIPO Centra: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Kako započeti ADR postupak?

Kako biste započeli postupak Alternativnog rješenja sporova (ADR) postoje tri koraka.

1. Odabir nadležnog tijela

Kako biste pokrenuli postupak, najprije morate odabrati ADR nadležno tijelo.

2. Podnošenje žalbe

Nakon što ste odabrali ADR nadležno tijelo, možete uložiti žalbu putem njihove web stranice. Tijekom procesa morate priložiti pojedinosti žalbe i navesti argumente koji dokazuju Vašu hipotezu. Također ćete imati mogućnost elektronskog prilaganja relevantnih dokaza.

3. Čekanje na odluku

Arbitražna odluka donosi se u pisanom obliku i bit će vam dostavljena u roku od 3 dana od dana donošenja odluke od strane vijeća.

Što se događa nakon završetka ADR postupka?

Ako se spor riješi u Vašu korist:

 • Ako zadovoljavate uvjete registracije domene pod .eu ili njezinim varijantama na drugim pismima, domena će Vam biti prebačena nakon što istekne 30 dana žalbenog roka.
 • Ako ne zadovoljavate uvjete registracijedomene pod .eu ili njezinim varijantama na drugim pismima, domena će biti ponovno dostupna za opću registraciju, nakon 30 kalendarskih dana.

Ako izgubite spor:

 • Odluke ADR-a su pravno obvezujuće, osim ako se, kao stranka koja je izgubila spor, u roku 30 kalendarskih dana, odlučite žaliti na odluku putem redovnog suda.