Preskoči na glavni sadržaj

Sporovi oko naziva domene

Ako polažete pravo na naziv domene s nastavkom .eu, .ею ili .ευ ili ako želite osporiti postojeću registraciju naziva domene, možete učiniti sljedeće:

Obratite se vlasniku naziva domene

Ako smatrate da postoji problem s uporabom određenog naziva domene s nastavkom .eu i želite se obratiti vlasniku, kontaktne podatke vlasnika možete pronaći na našem  mrežnom WHOIS-u.

Rezultati pretraživanja mrežnog WHOIS-a za društva u odnosu na fizičke osobe

Ako je vlasnik domene društvo ili organizacija, vidjet ćete naziv društva/organizacije, grad, državu, adresu e-pošte i preferirani jezik za komunikaciju.

Ako je vlasnik fizičko lice, vidjet ćete samo njegovu/njezinu adresu e-pošte i preferirani jezik za komunikaciju. Svi ostali osobni podaci skriveni su radi zaštite privatnosti.

Više informacija potražite u našim Pravilima za WHOIS.

Zahtjev za otkrivanje osobnih podataka

Ako imate utemeljeni razlog za prikupljanje dodatnih kontaktnih podataka vlasnika naziva domene (osim onih navedenih u mrežnom WHOIS-u), ispunite naš obrazac za zahtjev i pošaljite ga na adresu [email protected]. U svom zahtjevu morate jasno objasniti zašto su vam potrebni kontaktni podaci vlasnika naziva domene i u koje ih svrhe namjeravate upotrijebiti.

Otkrivanjem osobnih podataka upravlja se na temelju naših Pravila o zaštiti privatnosti.

Osporite registraciju naziva domene

Ako želite osporiti registraciju naziva domene, to možete učiniti postupkom alternativnog rješavanja sporova (ADR) ili sudskim postupcima.

Kako biste osporili registraciju naziva domene ADR-om, morate polagati prethodno pravo na naziv domene (npr. žig, trgovački naziv, ime društva, prezime itd.) i pokazati da ga je trenutačni vlasnik naziva domene registrirao ili da ga iskorištava u svrhe špekulacije ili zlouporabe.

Što je postupak ADR-a?

Postupak ADR-a alternativni je način rješavanja sporova povezanih s nazivima domene. Većina osoba odluči se na rješavanje sporova postupkom ADR-a jer je to uglavnom brži i praktičniji način od uobičajenog sudskog postupka.
Postupak ADR-a za nazive domena s nastavkom .eu (ili njegovim inačicama na drugim pismima) nudi se i može se pokrenuti na

 

Češkom arbitražnom sudu (CAC)

WIPO centar za arbitražu i posredovanje (WIPO Centar)

 

Koji je tijek postupka ADR-a?

1. Odabir pružatelja ADR-a

Kako biste pokrenuli slučaj ili postupak, odaberite svog pružatelja ADR-a, a to može biti CAC ili Centar WIPO-a. 

2. Podnošenje pritužbe

Kada odaberete svog pružatelja ADR-a, možete podnijeti pritužbu putem odgovarajućeg mrežnog mjesta pružatelja. Tijekom tog postupka morate navesti pojedinosti pritužbe i argumente koji vam idu u prilog. Također ćete imati priliku priložiti sve relevantne dokaze.

3. Čekanje odluke

Odluka arbitara ADR-a donosi se napismeno i bit će vam obznanjena u roku od 5 dana nakon donošenja odluke.

4. Provedba odluke

EURid će provesti odluku ADR-a tako da naziv domene ostane registriran na trenutačnog vlasnika naziva domene ili tako da se naziv domene prenese na podnositelja pritužbe ili tako da naziv domene postan dostupan za opću registraciju po načelu redoslijeda podnošenja zahtjeva (first come, first served).

Troškovi ADR-a

Troškovi ADR-a razlikuju se ovisno o broju arbitara i broju naziva domena uključenih u vaš spor. Potpuni i ažurirani popis svih troškova ADR-a možete pronaći na mrežnom mjestu odgovarajućeg pružatelja ADR-a:

Za CAC:https://eu.adr.eu/fees

Za Centar WIPO-a: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Što se događa nakon završetka postupka ADR-a?

Ako dobijete spor:

•    Ako dobijete spor i ispunjavate kriterije za registraciju naziva domene s nastavkom .eu ili njegovim inačicama na drugim pismima, naziv domene prenijet će se na vas.  Registar će vam se javiti e-poštom u vezi s postupkom prijenosa nakon isteka 30-dnevnog žalbenog roka.
•    Ako ne ispunjavate kriterije za registraciju naziva domene s nastavkom .eu ili njegovim inačicama na drugim pismima, naziv domene opozvat će se nakon 30 dana.

Ako izgubite spor:

•    Odluke ADR-a pravno su obvezujuće i EURid će provesti odluku osim ako u roku od 30 dana ne podnesete žalbu na odluku na konvencionalnom sudu. 
•    Ako želite podnijeti žalbu, o tome obavijestite EURid tijekom 30-dnevnog žalbenog roka.

Najbitnije informacije o postupku ADR-a

•    Postupak ADR-a pristupačan je i povoljan. U cijelosti se može pokrenuti i voditi putem interneta, pa nije potrebno putovati. 
•    Postupak ADR-a jeftiniji je izbor od uobičajenog sudskog postupka.
•    Sporove ADR-a rješavaju nezavisni arbitri koji su stručnjaci za prava intelektualnog vlasništva. 
•    Postupci ADR-a provode se na jeziku vlasnika naziva domene (kako je prikazano u mrežnom WHOIS-u). Međutim, kao podnositelj pritužbe možete podnijeti zahtjev za promjenu na bilo koji drugi službeni jezik EU-a.
•    Postupci ADR-a u prosjeku traju tri mjeseca.