Mine otse põhisisu juurde

Partnerlus

Oleme registriks saamisest alates teinud koostööd rahvusvahelise interneti kogukonnaga, et jagada parimaid tavasid ja kogemusi domeeninimede süsteemi kohta (DNS). Meie partnerid on järgmised:

CENTR logo The Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR on mittetulundusühing, mis on pühendunud Euroopa riigikoodide tippdomeenide haldurite (cc TLD manageride) huvide toetamisele. CENTR osaleb kõrgete standardite ja parimate tavade väljatöötamisel ning edendab neid ccTLD registrite seas.

Osaleme aktiivselt CENTRi üldkogudel ja töötubades.

ICANN logo The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordineerib Interneti-omistatud numbrite volituse (IANA) funktsioone, mis on peamised tehnilised teenused, mis on Interneti-põhise aadressiraamatu DNS-i jätkuvate toimingute jaoks kriitilised. ICANN töötab välja konsensusepõhise poliitika stabiilse ja turvalise Interneti arendamiseks.

Oleme osalenud aktiivselt ICANNi koosolekutel alates 2006. aastast, olles sõlminud registrilepingu ICANNiga meie kolme tippdomeeni haldamiseks: .eu (2005), .ею (2016) ja .ευ (2019).
2010. aasta juunis võõrustasime me Brüsselis ICANNi 38. koosolekut, mis oli väga edukas.
EURid on riigikoodinime toetav organisatsiooni (ccNSO) liige alates 2009. aastast ja on aktiivselt osalenud ccTLD rahvusvahelise domeeninime (IDN) poliitika väljatöötamise protsessi töörühmades ning riikide ja territooriumide nimede kasutamise uurimisrühmas.
2015. aasta esimeses kvartalis sõlmis EURid ICANNiga vastastikuse mõistmise memorandumi, et toetada Lähis-Ida DNS-i koolitusi ja parimaid tavasid, mille tulemusel korraldame regulaarselt Lähis-Ida kogukonna esindajate koolitusi ja oleme toetanud seminare Kairos asuvas DNS-i registriäri tugikeskuses.

UNESCO logo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNESCO toetab kultuurilist mitmekesisust, teaduslikku ja poliitilist arengut ning koostööd ja sõnavabadust.

Mõlemad osapooled viivad läbi ühiseid projekte, mis aitavad kaasa mitme keelsuse edendamisele küberruumis, pöörates erilist tähelepanu teadusuuringutele ja analüüsile mis puudutab rahvusvaheliste domeeninimede (IDN) kasutuselevõttu. World Reporti jaoks IDNi ühisprojektide ettevalmistamine, koostöö ühisürituste korraldamisel. Organiseerivad koosolekuid ja projekte, mis hõlmavad eksperte eri kutse-ja akadeemilistest ringkondadest, tööstusest, kui ka teistest rahvusvahelistest, piirkondlikest ja riiklikest organisatsioonidest. Allkirjastasime UNESCOga vastastikkuse mõistmise lepingu juba 2013. aasta alguses.

Alates 2017. aastast on EURidi-UNESCO IDNi maailma aruanne kättesaadav aadressil www.idnworldreport.eu.

IGF logo The United Nations Internet Governance Forum

IGF ühendab inimeste eri huvirühmi, et arutada internetiga seotud avaliku korra küsimusi. IGF on avatud foorum, mis kutsutakse ÜRO mandaadi alusel kokku igal aastal.

Alates 2011 aastast oleme koostöös UNESCOga IGF kohtumistel võõrustanud Rahvusvaheliste domeeninimed (IDN) kohta käivaid seminare. 2017. aastal korraldasime seminari, kuidas DNS-tööstus saaks paremasse keskkonda panustada.

The European Dialogue on Internet Governance

Interneti haldamise Euroopa dialoog (EuroDIG) on mitme sidusrühma vaheline avatud platvorm arvamuste vahetamiseks Interneti ja selle haldamise kohta. Mitmete organisatsioonide, valitsuse esindajate ja ekspertide poolt 2008. aastal loodud keskkond edendab dialoogi ja koostööd Interneti-kogukonnaga Interneti avaliku poliitika valdkonnas.

EURid  võõrustas 2016. aastal EuroDIG-i kohtumist Brüsselis.

EUROSSIG logo The European Summer School on Internet Governance

Euro-SSIG aitab üliõpilastele ja õppejõududele, samuti erasektoris töötavatel isikutel ja/või valitsusasutustel paremini mõista ülemaailmset interneti juhtimist ja saada igakülgset ja struktureeritud teadmisi selle erinevate aspektide kohta.

Oleme kooli projekte toetanud alates 2007. aastast ja teinud ettekandeid EURidi ja tippdomeenide kohta.

 

RIPE logo The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC on sõltumatu, mittetulunduslik liikmeline organisatsioon, mis toetab interneti infrastruktuuri tehniliste kooskõlastuste kaudu. Üheks näiteks on RIPE korraldatud Internet Protocol (IP) alaline koostöö foorum mis on avatud kõigile huvitatud osapooled üle Euroopas ja kaugemalegi.

EURidi tehnilise osakonna liikmed võtavad regulaarselt osa RIPE kohtumistest üle Euroopa. Osaletakse töörühmades mis arutavad internet ja ka EURidi infrastruktuuri ja tehnilise arenemisega seotud küsimusi.

EUIPO logo The European Union Intellectual Property Office

EUIPO on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, mis vastutab Euroopa Liidus registreeritud kaubamärkide ja nende esindajate eest. EUIPO on pühendunud loojatele ja uuendajatele lihtsa, universaalse ja turvalise registreerimiskogemuse pakkumisele riiklikul ja ELi tasandil.

23. juuni 2016. aastal allkirjastasime koostöökirja ja ühendasime jõud kaubamärkide ja domeeninimede teadlikkuse tõstmiseks. Osana oma ühistest jõupingutustest laiendasime oma teenuseid Euroopa Liidu kaubamärgi (EUTM) omanikele 2019. aasta mais. EUTMi omanikel on nüüd võimalik saada teatis kohe, kui on registreeritud .eu domeeninimi mis on identne nende kaubamärgi või kaubamärgi rakendusega. Tänu selle hoiatuse saamisele, võivad EL kaubamärgi omanikud rakendada kiireid asjakohaseid andmekaitse meetmeid.