Domeeni reeglid

Palun lugege lähemalt .eu .ею (Kirillitsa) domeeninimede kohta Registreerimistingimustest ja Registreerimispoliitikast. Võite ka tutvuda EL õigusaktidega.

Lisaks pea meeles need reeglid, kui otsustad, millist domeeni registreerida:

Lubatud tähemärgid ja kombinatsioonid

Klassikalised (IDN välised) domeenimed koosnevad:

 • Tähemärgid a kuni z
 • Numbrid 0 kuni 9
 • Sidekriips (-)
 • Saab ainult registreeria .eu laiendi all
 • Ei tohi alata ega lõppeda sidekriipsuga (-)
 • Nimed ei tohi sisaldada sidekriipsu nime kolmandal ja neljandal kohal üheaegselt, väljaarvatud juhul, kui sidekriipsu ees on ‘xn’ ning domeeninime saab teisendada kehtivaks IDN-nimeks.

IDN domeeninimed koosnevad:

 • Tähemärgid a kuni z
 • Sidekriips (-)
 • Unicode-tähemärgid kirillitsast, kreeka või ladina tähestikust. Täieliku toetatud tähemärkide loendiga tutvumiseks klõpsake siia.
 • Lubatud ei ole ühes domeeninimes erinevaid kirjasüsteeme või tähemärke omavahel segada. See tähendab, et iga domeeninimi võib koosneda ainult ühe (1) kirjasüsteemi tähemärkidest. Domeeninimed mis koosnevad Ladina või Kreeka tähemärkidest saavad .eu domeenilaiendi. Kirillitsa tähemärkidest koosnev domeenimini aga .ею laiendi.  Numbrid 0 kuni 9 ja sidekriips loetakse samaks igas kirjasüsteemis.
 • Ei tohi alata ega lõppeda sidekriipsuga (-)
 • Nimed ei tohi sisaldada sidekriipsu nime kolmandal ja neljandal kohal

Ainult numbritest koosnevad domeeninimed:

 • KOosneb ainult numbritest 0 kuni 9 ja sidekriipsust (-)
 • Võib registreerida nii .eu kui ka .ею all

Domeeninime pikkus ja IDN`d

Nime pikkus peab olema vähemalt 2 tähemärki (väljaarvatud .eu või selle teiste tähestiku variandi laiend välja arvatud) pärast suurte tähtede väikeseks konverteerimist ja normaliseerimist. Kui tahad IDN nime registeerida, siis pea seda reeglit enne ACE stringi konvertimist meeles. Teatud domeeninimed, milles on kaks tähemärki, võivad siiski olla liiga lühikesed. Seda juhtub siis, kui teatud kahe tähemärgikombinatsiooni esitatakse 1 Unicode tähemärgina.

Domeeninime maksimumpikkus võib olla 63 tähemärki (.eu või selle teiste tähestiku variandi laiend välja arvatud) pärast suurte tähtede väikeseks konverteerimist ja normaliseerimist. IDN-nimi peab olema lühem kui 63 tähemärki pärast nime konvertimist ACE stringi.

.eu domeeninimede aegumiskuupäev

2014. aasta 15. septembrist ei aegu uued .eu domeeninimed enam registreerimiskuu lõpus, vaid nende registreerimis termi lõpus, mida alustatakse registreerimiskuupäevast ja loendatakse ühest (1) kuni (10) aastani. Domeeninimed mis on registeeritud 28. veebruaril aeguvad alati 28. veebruaril.

Domeeninimedele, mis on registreeritud enne 2014. aasta 15. septembrit on registripidajad valinud kas "uue" aegumissüsteemi, mida on kirjeldatud ülal, või "vana" süsteemi, kus domeeninimed aeguvad registreerimiskuu lõpus. Registripidajatele, kes ei avaldanud enne 2014. aasta 1. septembrit oma kindlat soovi millise süsteemiga nad soovivad edasipidi töötada rakendati vaikimisi varjant, kus domeeninimed aeguvad registreerimiskuu lõpus.

Nagu juba tavaks, ei muuda ülekanded aegumiskuupäeva, vaid lisavad domeeninime aegumiskuupäevale ekstra aasta.

Näidis:

Uus olukord pärast 2014. aasta 15. septembrit (olemasolevate domeeninimedele, registreeritud enne 15. septembrit 2014)
Registreerimiskuupäev = 15. jaanuar 2014
Kui registripidaja ei ole teinud valikut (st. vaikimisi kehtib vana süsteem)
Aegumiskuupäev = 31. jaanuar 2015 (= 15. jaanuar 2014 + päevad kuu lõpuni (31 jaanuarini ) + 1 aasta)
Kui registripidaja on valinud uue süsteemi:
Aegumiskuupäev = 15. jaanuar 2015 (= 15. jaanuar 2014 + 1 aasta)

Uus olukord pärast 2014. aasta 15. septembrit (uutele domeeninimedele, mis on registreeritud pärast 15. septembrit 2014)
Registreerimiskuupäev = 15. jaanuar 2015
Aegumiskuupäev = 15 January 2016 (= 15. jaanuar 2015 + 1 aasta)

 

Blokeeritud nimed

Teatud .eu domeeninimed on EL liikmesriikide poolt blokeeritud. See tähendab, et neid ei saa registreerida.

Paljud riikide kahetähelised koodid, nagu näiteks Belgia BE või Saksamaa DE, on samuti blokeeritud. Blokeeritud nimede loendi leiatesiit. Sellest nimekirjast puuduvad riikide kahetähelised koodid.

Reserveeritud nimed

Teatud arv .eu domeeninimesid on reserveeritud Euroopa Liidu institutsioonide, Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide, Euroopa Liidu kandidaatriikide või EURidi poolt.

Lisa informatsiooni leiate meie reserveeritud nimede infolehest ja EK määruste 1654/2005 ja 560/2009 lisadest. Euroopa Komisjoni (EK) määruse No 560/2009 muutmine 26. juunil 2009. aastal kohandas EK määruse No 874/2004, muudetud määruse lisa leiate siit.

Enda kasutuseks on EURid reserveerinud järgnevad domeeninimed:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Kui te olete firma või eraisik, kes soovib reserveeritud domeeninime registreerida, siis vastava riigi organ võib kaaluda nime erandkorras vabastamist. Lisateave saamiseks lugege lähemalt reserveeritud nimede aktiveerimisprotseduuri kohta.