Mine otse põhisisu juurde

Domeeni reeglid

Palun lugege .eu, .ею (Kirillitsa tähestikus) ja .ευ (Kreeka tähestikus) domeeninimede Registreerimistingimusi ja.eu Määrust (2019/517), millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks määrus 733/2002 ning tunnistatakse kehtetuks määrus 874/2004.

Nõuetele vastavuse kriteerium

 .eu domeeninime registreerimist saab taotleda:

 • Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik, sõltumata oma elukohast;
 • füüsiline isik, kes ei ole ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik, kuid kes on Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini või Norra resident;
 • ettevõtja, mis on asutatud Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis või Norras;
 • organisatsioon, mis on asutatud Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis või Norras, ilma et see piiraks siseriikliku õiguse kohaldamist.

Domeeninime kättesaadavus

Enne domeeninime registreerimist saate meie veebipõhisest WHOIS platvormilt kontrollida, kas teie soovitud domeeninimi on veel saadaval. Domeeninimi on registreerimiseks saadaval tingimusel, et:

 • see ei ole juba registreeritud;
 • see ei ole reserveeritud, blokeeritud või Registrile teadaolevate reeglite kohaselt `mitteregistreeritav`;
 • see ei kuulu operatiivsesse homoglüüfikomplekti.

Täielikud ja täpsed registreerimisandmed

Teie domeeninime registreerimine või uuendamine on võimalik ainult akrediteeritud registripidaja kaudu.

Teie domeeninime registreerimine loetakse lõpetatuks ainult siis, kui registreerimisel esitatakse järgmine teave:

 • Teie täisnimi või organisatsiooni nimi, mida esindate. Kui organisatsiooni nime pole määratud, olete üksikisikuna domeeninime haldaja. Kui organisatsiooni nimi on määratud, on organisatsioon juriidilise isikuna domeeninime haldaja;
 • Teie täielik aadress (või organisatsiooni aadress, mida esindate)
 • Teie kodakondsusriigi märge, kui olete Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik, kuid ei ela Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis või Norras;
 • Teie emaili aadress;
 • Teie telefoninumber;
 • Teie taotletud domeeninimi;
 • Teie eelistatud suhtluskeel

Meilt ja/või ADR-i pakkujalt teadete saamiseks peate esitama toimiva emaili aadressi. Kui esitatud aadress ei tööta, on meil õigus teie domeeninimi tühistada.

Kui teie kontaktandmed muutuvad, peate oma andmete viivitamatuks värskendamiseks ühendust võtma oma registripidajaga. Teie registreerimisandmeid ei ole võimalik otse meie juures uuendada.

Saate igal ajal oma registreerimisandmeid kontrollida, logides sisse my.eurid.eu platvormile.

Kuritarvitamise ennetamine

Teie domeeninime registreerimisel võidakse igal ajal kontrollida teie registreerimisandmeid ja/või teha täiendavaid turvakontrolle. Kinnitamist võidakse taotleda kas enne või pärast seda, kui teie domeeninimi on lisatud .eu, .ею või .ευ tsooni ja ta on aktiivne. Lugege lisateavet spetsiaalselt lehelt, mis selgitab meie andmekvaliteedi ja Klienditundmise projekti.

 

Lisaks pea meeles need reeglid, kui otsustad, millist domeeni registreerida:

Lubatud tähemärgid ja kombinatsioonid

Klassikalised (IDN välised) domeenimed koosnevad:

 • Tähemärgid a kuni z
 • Numbrid 0 kuni 9
 • Sidekriips (-)
 • Saab ainult registreeria .eu laiendi all
 • Ei tohi alata ega lõppeda sidekriipsuga (-)
 • Nimed ei tohi sisaldada sidekriipsu nime kolmandal ja neljandal kohal

IDN domeeninimed koosnevad:

 • Tähemärgid a kuni z
 • Sidekriips (-)
 • Unicode-tähemärgid kirillitsast, kreeka või ladina tähestikust. Täieliku toetatud tähemärkide loendiga tutvumiseks klõpsake siia .
 • Lubatud ei ole ühes domeeninimes erinevaid kirjasüsteeme või tähemärke omavahel segada. See tähendab, et iga domeeninimi võib koosneda ainult ühe (1) kirjasüsteemi tähemärkidest. Domeeninimed mis koosnevad Ladina  tähemärkidest saavad .eu domeenilaiendi. Kirillitsa tähemärkidest koosnev domeenimini aga .ею laiendi ja Kreeka tähemarkidest koosnev domeen .ευ laiendi. 
 • Numbrid 0 kuni 9 ja sidekriips loetakse samaks igas kirjasüsteemis.
 • Ei tohi alata ega lõppeda sidekriipsuga (-)
 • Nimed ei tohi sisaldada sidekriipsu nime kolmandal ja neljandal kohal üheaegselt, väljaarvatud juhul, kui sidekriipsu ees on ‘xn’ ning domeeninime saab teisendada kehtivaks IDN-nimeks.

Ainult numbritest koosnevad domeeninimed:

 • KOosneb ainult numbritest 0 kuni 9 ja sidekriipsust (-)
 • Võib registreerida nii .eu kui ka .ею ja .ευ all

Domeeninime pikkus ja IDN`d

Nime pikkus peab olema vähemalt 2 tähemärki (väljaarvatud .eu või selle teiste tähestiku variandi laiend välja arvatud) pärast suurte tähtede väikeseks konverteerimist ja normaliseerimist. Kui tahad IDN nime registeerida, siis pea seda reeglit enne ACE stringi konvertimist meeles. Teatud domeeninimed, milles on kaks tähemärki, võivad siiski olla liiga lühikesed. Seda juhtub siis, kui teatud kahe tähemärgikombinatsiooni esitatakse 1 Unicode tähemärgina.

Domeeninime maksimumpikkus võib olla 63 tähemärki (.eu või selle teiste tähestiku variandi laiend välja arvatud) pärast suurte tähtede väikeseks konverteerimist ja normaliseerimist ACE stringi.

Teie domeeninime registreerimise (pikendatav) tähtaeg

Tähtaeg algab teie domeeninime registreerimiskuupäevast ja ulatub ühest (1) kuni kümne (10) aastani, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tähtaeg pikeneb vaikimisi järjestikusteks ühe (1) aastasteks perioodideks. Domeeninimed mis on registeeritud 29. veebruaril aeguvad alati 28. veebruaril.

Blokeeritud nimed

Vastavalt Määrusele (EL) 2019/517 ja Komisjoni Rakendusmäärusele (EL) 2022/1862 on EL-i liikmesriigid või Island, Norra ja Liechtenstein blokeerinud mitmed .eu, .ею ja .ευ domeeninimed. Need võivad olla blokeeritud ka seetõttu, et need on ISO alfa-2 koodid, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud kahetähelised riikide ja territooriumide maatähised. See tähendab, et neid domeeninimesid ei saa registreerida. Blokeeritud nimede loendit näete siin.

Reserveeritud nimed

Vastavalt Määrusele (EL) 2019/517 ja Komisjoni Rakendusmäärusele (EL) 2022/1862 on hulk .eu, .ею ja .ευ domeeninimesid reserveeritud kasutamiseks ELi liikmesriikidele, Islandile, Norra ja Liechtenstein, EURidi või EL Komisjoni poolt.

Kui organisatsioonid või üksikisikud soovivad registreerida reserveeritud domeeninime, võib vastav riiklik registreerimisasutus erandjuhtudel kaaluda reserveeritud nime aktiveerimist taotleja nimele. Lisateabe saamiseks vaadake reserveeritud nimede aktiveerimisprotseduuri.