Mine otse põhisisu juurde

Juriidiline teatis

Üldine taust

EURidi Veebilehe („Veebileht“) külastajatele kehtivad järgmised kasutustingimused („Tingimused“). Palun lugege neid enne Veebilehe kasutamist hoolikalt. Nimetatud Veebilehele sisenemisega ja selle kasutamisega kinnitate, et olete Tingimusi lugenud, neist aru saanud ja nõustute järgima Tingimusi ning kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. EURid võtab endale õiguse Tingimusi aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta, ilma sellest teavitamata. Kui te Tingimustega ei nõustu, ei tohiks te Veebilehte kasutada.

Nimetatud Veebilehte haldab EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405. EURid on Belgia seaduste alusel asutatud mittetulundusühing.

Veebilehe kasutamine

Veebilehte tohib kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Veebilehte ei tohi kasutada mis tahes viisil, mis

  • rikub kohaldatavaid riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi;
  • on ebaseaduslik või petturlik või millel on ebaseaduslik või petturlik eesmärk või mõju;
  • võiks EURidi nimeserverit või nendega seotud võrku/võrke kahjustada, ära rikkuda, üle koormata või halvendada;
  • laimab kolmandat osapoolt, kuritarvitab või rikub tema õigusi;
  • kasutab materjale või teavet, sealhulgas kujutisi või fotosid, mis on teile veebilehe vahendusel kättesaadavad mis tahes viisil, millega rikutakse kes tahes osapoole autoriõigusi, kaubamärke, patente, ärisaladusi või mis tahes muid omandiõigusi;
  • teadlikult kannab üle, saadab või laadib üles mis tahes tehniliselt kahjustavat materjali (kaasa arvatud piiramatud arvutiviirused, Trooja hobused, ussviirused, loogikapommid, moonutatud andmed või muu pahatahtlik tarkvara või kahjustavad andmed).

Teave Veebilehe kohta

EURid hooldab Veebilehte, et inimesed saaksid rohkem teavet tema tegevuse kohta. Mis tahes teave Veebilehel on avaldatud sellisena, nagu see on. Vaatamata hoolele ja pingutustele ei saa EURid garanteerida, et esitatud teave on täielik, täpne või ajakohane. Mitte mingi teave ega materjal, mida Veebilehel esitatakse, ei ole mõeldud nõuandena, millele toetuda. EURid keeldub selgesõnaliselt igasuguse vastutuse võtmisest Veebilehe või sinna saadetud teabe kasutamise või nimetatud teabele toetumise eest mis tahes isiku poolt. Kui Veebileht sisaldab teavet seaduste või määruste või riigiametnike otsuste kohta, siis võivad need pärast Veebilehel avaldamist olla muudetud, tühistatud või asendatud. Seepärast peaksite toetuma ainult nimetatud ametnike kõige hilisemale ametlikule versioonile.

Veebilehel asetsevad lingid teistele veebilehtedele

Veebilehel esitatud teave võib sisaldada teavet kolmandate osapoolte kohta ja linke kolmandatele osapooltele või kolmandate osapoolte veebilehtedele. Nimetatud teave kolmandate osapoolte kohta ei esinda EURidi arvamust ning lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele on esitatud ainult mugavuse pärast. EURid ei väljenda mingit arvamust sellise kolmanda osapoole teabe või veebilehe sisu kohta ning teda ei saa pidada selle eest vastutavaks.

Isikuandmed

EURid tagab teie isikuandmete konfidentsiaalsuse. Palun lugege meie Privaatsuspoliitikat.

Intellektuaalse omandi õigus

Kõik Veebilehel asuvad materjalid on autoriõigusega või muu(de) intellektuaalse omandi õigus(t)ega kaitstud ning on EURidi omand või EURidile lubatud.
Te ei tohi kasutada, talletada (välja arvatud siis, kui see on vajalik Veebilehe sisu vaatamiseks), reprodutseerida, muuta, levitada, müüa ega muul viisil võõrandada mis tahes nimetatud materjali ilma EURidi eelneva kirjaliku loata.

Rakendatavad seadused ja jurisdiktsioon

Need Tingimused ja Veebileht alluvad ainult Belgia seadustele, on tõlgendatavad ainult Belgia seaduste kohaselt, välja arvatud nende õigusliku konflikti põhimõtted. Vaidluste lahendamine kuulub ainult Brüsseli kohtute jurisdiktsiooni alla.