Gå videre til det primære indhold

Tvister om domænenavne

Hvis du har krav på et .eu, .ею- eller .ευ-domænenavn, eller hvis du vil anfægte dets nuværende registrering, skal du gøre følgende:

Kontakt domæneindehaveren

Hvis du har et problem med et bestemt .eu-domænenavn, og du vil kontakte dets indehaver, kan du finde vedkommendes kontaktoplysninger på vores webbaserede WHOIS.

Webbaserede WHOIS-søgeresultater for virksomheder mod privatpersoner

Hvis domæneindehaveren er en juridisk person, vil du se den juridiske persons registreringsnavn, adresse (by, land) såvel som e-mailadresse og foretrukne korrespondancesprog.

Hvis domæneindehaveren er en fysisk person, kan du kun se e-mailadressen og det foretrukne korrespondancesprog. Alle andre personlige oplysninger er skjult af hensyn til privatlivets fred.

Du kan finde flere oplysninger i vores WHOIS-politik.

Anmodning om udlevering af persondata

Hvis du har en legitim grund til at få adgang til flere kontaktoplysninger om domæneindehaveren (udover dem, der kan findes via den webbaserede WHOIS), skal du udfylde vores anmodningsformular og sende den til [email protected]. Din anmodning skal tydeligt forklare, hvorfor du har behov for domæneindehaverens kontaktoplysninger, og hvordan du har til hensigt at bruge dem.

Udlevering af persondata administreres i henhold til vores Privatlivspolitik.

Anfægt en domænenavnregistrering

Hvis du vil anfægte en domænenavnregistrering, kan du bestride registreringen via proceduren for alternativ tvistbilæggelse (ATB) eller via en retssag.

For at anfægte en domænenavnregistrering gennem ATB skal du have forret til domænenavnet (f.eks. pga. varemærke, varebetegnelse, virksomhedsnavn, slægtsnavn osv.), og du skal vise, at den nuværende domæneindehaver har registreret det eller bruger det til spekulative eller uretmæssige formål.

Hvad er en ATB-procedure?

En ATB-procedure er en alternativ måde at bilægge en tvist om domænenavne. De fleste vælger at bilægge deres tvister via ATB, da det generelt er hurtigere og lettere end en almindelig retssag.

ATB for .eu-domænenavne (eller varianter med andre skrifttyper) tilbydes af og kan iværksættes via

 

Den tjekkiske uafhængige voldgiftsret (CAC)

eller

WIPOs voldgift- og mæglingscenter (WIPO Center)

Hvordan forløber en ATB-procedure?

Det kræver kun få skridt at påbegynde en ATB-procedure (alternativ tvistbilæggelse):

1. Vælg en ATB-udbyder

For at starte en sag eller procedure skal du vælge en ATB-udbyder, der enten kan være CAC eller WIPO Center.

2. Indgiv klagen

Når du har valgt en ATB-udbyder, kan du indgive din klage gennem udbyderens hjemmeside. I denne proces skal du angive oplysninger om din klage og de argumenter, der understøtter din sag. Du får også mulighed for at vedhæfte relevant bevismateriale.

3. Mens afgørelsen træffes

ATB-panelets beslutning vil blive leveret skriftligt, og den vil blive sendt til dig indenfor fem dage, efter beslutningen er truffet.

4. Implementering af afgørelsen

EURid implementerer ATB-beslutningen ved enten at lade domænenavnet vedblive med at være registreret til den nuværende domæneindehaver, ved at overføre domænenavnet til den klagende part eller ved at gøre domænenavnet tilgængeligt for generel registrering efter først til mølle-princippet.

ATB-gebyrer

Gebyrerne i forbindelse med en ATB-procedure kan variere afhængigt af antallet af panelister og antallet af domænenavne, som klagen vedrører. Se den relevante ATB-udbyders hjemmeside for en komplet og opdateret liste over alle ATB-gebyrer:

For CAC: https://eu.adr.eu/fees

For WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Hvad sker der, når en ATB-procedure er gennemført?

Hvis du vinder sagen:

  • Hvis du vinder sagen, og du er berettiget til at registrere domænenavne under .eu eller varianter med andre skrifttyper, bliver domænenavnet overført til dig.  Topdomæneadministratoren kontakter dig via e-mail angående overførselsproceduren efter ankeperioden på 30 dage.
  • Hvis du ikke er berettiget til at registrere domænenavne under .eu eller varianter med andre skrifttyper, bliver domænenavnet tilbagekaldt efter 30 dage.

Hvis du taber sagen:

  • ATB-afgørelser er juridisk bindende, og EURid implementerer beslutningen, med mindre du vælger at anke beslutningen gennem en konventionel domstol inden for 30 dage.
  • Underret EURid i løbet af 30-dages ankeperioden, hvis du ønsker at anke.

Vigtigste pointer om ATB-proceduren

  • ATB-proceduren er let tilgængelig og prisbillig. Proceduren kan iværksættes og føres online, så du vil ikke skulle rejse.
  • En ATB-procedure udgør et mindre omkostningstungt alternativ til en almindelig retssag.
  • Uafhængige panelister, der er specialister i intellektuel ejendomsret, bilægger ATB-tvister.
  • ATB-sager føres på domæneindehaverens sprog (som vist i den webbaserede WHOIS), men som den klagende part har du også mulighed for anmode om, at sproget ændres til et andet officielt EU-sprog.
  • Det tager i gennemsnit tre måneder at løse ATB-sager.