Gå videre til det primære indhold

Partnerskaber

Siden vi startede, har vi interageret med det internationale internetsamfund for at dele bedste praksisser og viden om domænenavnsystemet (DNS). Vores partnerskaber inkluderer:

CENTR logo Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR er en nonprofitorganisation, der er dedikeret til at støtte de ansvarlige for de førende domæner i Europa (ccTLD-ledere). CENTR deltager i udviklingen af høje standarder og bedste praksisser og fremmer disse blandt ccTLD-registrerede.

Vi deltager aktivt i CENTRs generalforsamlinger og workshops.

ICANN logo Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordinerer IANA-funktioner (Internet Assigned Numbers Authority), som er de tekniske nøgletjenester, der er afgørende for fortsat drift af internettets underliggende adressebog, DNS. ICANN udvikler konsensusdrevne politikker med henblik på at fremme et stabilt og sikkert internet.

Vi har deltaget aktivt i ICANN-møder siden 2006, idet vi har indgået en registeraftale med ICANN for administrationen af vores tre topdomæner: .eu (2005), .ею (2016) og .ευ (2019).

Vi var vært for det 38. ICANN-møde i Bruxelles i juni 2010, hvilket var en stor succes.

EURid har været medlem af ccNSO (country code Name Supporting Organisation) siden 2009 og har deltaget aktivt i arbejdsgrupper om udviklingen af politikken for ccTLD Internationalised Domain Name (IDN) og i undersøgelsesgruppen om brug af lande- og territorienavne.

I 1. kvartal 2015 indgik EURid en MoU (Memorandum of Understanding) med iCANN for at støtte DNS-undervisning og bedste praksisser i Mellemøsten, og derfor står vi regelmæssigt for undervisning af repræsentanter for mellemøstlige samfund og har understøttet seminarer om registervirksomhed på DNS Support Center i Cairo.

UNESCO logo United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNESCO understøtter kulturel mangfoldighed, videnskabelig og politisk udvikling og samarbejde samt ytringsfrihed.

Både EURid og UNESCO gennemfører fælles projekter for at bidrage til at fremme flersprogethed i cyberspace med særligt fokus på forskning i og analyse af implementeringen af internationale domænenavne (IDN’er), udarbejdelse af den fælles verdensrapport om IDN-implementering, samarbejde om forberedelse af fælles arrangementer, møder og projekter, der involverer eksperter fra flere forskellige professionelle og akademiske fællesskaber, industrien samt andre internationale, regionale og nationale organisationer. Vi underskrev et Memorandum of Understanding med UNESCO i starten af 2013.

Siden 2017 har EURid-UNESCO IDN World Report været tilgængelig på www.idnworldreport.eu.

IGF logo FN’s Internet Governance Forum

IGF samler folk fra forskellige interessegrupper for at drøfte spørgsmål vedrørende offentlige retningslinjer for internettet. IGF er et åbent forum og mødes årligt under mandat fra FN.

Siden 2011 har vi sammen med UNESCO arrangeret workshops om internationale domænenavne. I 2017 var vi vært for en workshop om, hvordan DNS-branchen kan bidrage til et bedre miljø.

European Dialogue on Internet Governance

EuroDIG er en åben platform med flere interessenter til udveksling af synspunkter om internettet og hvordan det reguleres. Den blev oprettet i 2008 af flere forskellige organisationer, myndighedsrepræsentanter og eksperter og skaber dialog og samarbejde med internetsamfundet om den officielle politik for internettet.

EURid var vært for EuroDIG-mødet i Bruxelles i 2016.

EUROSSIG logo European Summer School on Internet Governance

Euro-SSIG blev lanceret som resultat af indsatsen fra akademikere og eksperter fra FN, som indså, at der manglende akademisk forskning og undervisning i internetstyring. Euro-SSIG hjælper interesserede studerende og akademikere samt personer, der arbejder i den private sektor eller i offentlige institutioner, med bedre at forstå global styring af internettet og opnå en omfattende og struktureret viden om dens forskellige aspekter.

Vi har støttet skoleprojektet siden starten i 2007.

RIPE logo Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC er en uafhængig nonprofitmedlemsorganisation, der understøtter internettets infrastruktur gennem teknisk koordinering. RIPE tilbyder et samarbejdsforum, der er åbent for alle, som er interesseret i Wide Area Internet Protocol-netværk (IP) i Europa og andre steder.

Repræsentanter fra vores tekniske team deltager regelmæssigt i RIPEs møder rundt om i Europa, hvor de deltager i arbejdsgrupper, der diskuterer internettets tekniske kerneinfrastruktur, og præsenterer vores tekniske og infrastrukturelle udviklinger.

EUIPO logo Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

EUIPO er EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret, som er ansvarlig for håndtering af EU-varemærket og det registrerede fællesskabsdesign. EUIPO har som mål at tilbyde skabere og innovatører en nem, universel og sikker registreringsoplevelse på nationalt niveau og på EU-niveau.

D. 23. juni 2016 underskrev vi en samarbejdsaftale og slog os sammen for at skabe opmærksomhed om varemærker og domænenavne. Som en del af vores samarbejdsindsats udvidede vi vores tjenester til indehaverne af et EU-varemærke (EUTM) i maj 2019. Indehavere af og ansøgere om EUTM kan vælge at modtage advarsler, så snart der registreres et .eu-domænenavn, som er identisk med deres EUTM eller EUTM-ansøgning. Ved at modtage denne advarsel bliver EUTM-indehavere informeret hurtigst muligt og kan tage passende forholdsregler meget hurtigere.