Akkrediteringsbetingelser

For at blive akkrediteret registrator skal du som ansøger opfylde følgende betingelser:

Du vedligeholder din egen operationelle hjemmeside.

Hvis du tilbyder domænenavnsregistreringstjenester, skal dit websted være tilgængeligt på mindst et af EU’s officielle sprog og indeholde:

  • virksomhedens komplette oplysninger (dvs. virksomhedens officielle navn, selskabstype, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og hjemmeside);
  • kundesupport på mindst et af EU’s officielle sprog;
  • tydelig information om de tilbudte tjenester og priser;
  • mulighed for at tjekke domænenavnes tilgængelighed eller link til whois.eurid.eu.

Hvis dine domænenavnsregistreringstjenester administreres via en tredjepart, forbliver du ansvarlig for tilbud fra en sådan tredjepart.

Du har den tekniske kompetence til at implementere og understøtte domænenavnsregistreringstjenesterne på en professionel og funktionel måde.

Du bekræfter, at du har økonomisk formåen (vi forbeholder os ret til at anmode om yderligere bevis for din økonomiske stabilitet).