Gå videre til det primære indhold

Regler for domæne navne

Læs vilkår og betingelser for domænenavne under suffikserne .eu, .ею (kyrillisk) eller .ευ (græsk) samt den .eu-forordning (2019/517), der ændrer og ophæver Forordning 733/2002 og ophæver Forordning 874/2004.

Berettigelseskriterier

Enhver af følgende anmode om registrering af et .eu-domænenavn:

 • en statsborger i et af EU-medlemslandene, Island, Liechtenstein eller Norge uanset deres bopæl;
 • en naturlig person, som ikke er statsborger i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, men som bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge;
 • en virksomhed, der er etableret i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge;
 • en organisation, der er etableret i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge uden forbehold for gældende nationale love.

Ledige domænenavne

Inden du registrerer et domænenavn, kan du se på vores webbaserede WHOIS, om det ønskede domænenavn er ledigt. Et domænenavn er ledigt og tilgængeligt til registrering, hvis:

 • det ikke allerede er registreret;
 • det ikke er reserveret, blokeret, eller hvis topdomæneadministratoren har kategoriseret domænet som "ikke registrerbart" i helhold til reglerne;
 • det ikke er en del af en Operational Homoglyph Bundle.

Komplette og nøjagtige registreringsdata

Registrering og fornyelse af dit domænenavn kan kun foretages via en akkrediteret registrator.

Din domænenavnregistrering regnes først for at være komplet, når du angiver følgende oplysninger i forbindelse med din registrering: 

 • Dit fulde navn eller navnet på den organisation, som du repræsenterer. Hvis et organisationsnavn ikke angives, er det dig, som person, der bliver domænenavnindehaver. Hvis et organisationsnavn angives, er det organisationen som juridisk person, der bliver domænenavnindehaver. 
 • Din fulde adresse (eller adressen på den organisation, som du repræsenterer) 
 • Angivelse af dit statsborgerskab, hvis du er statsborger i EU, Island, Liechtenstein eller Norge, men ikke bor i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge; 
 • Din e-mailadresse;
 • Det telefonnummer, du kan kontaktes på; 
 • Det domænenavn, du anmoder om; 
 • Dit foretrukne kommunikationssprog

Du skal angive en fungerende e-mailadresse for at modtage beskeder fra os eller en ATB-udbyder. Hvis den angivne adresse ikke fungerer, forbeholder vi os retten til at tilbagekalde domænenavnet.

Hvis dine kontaktoplysninger ændres, skal du kontakte din registrator og opdatere dine oplysninger med det samme. Det er ikke muligt at opdatere dine registreringsdata direkte hos os.

Du kan til enhver tid kontrollere dine registreringsdata ved at logge ind på my.eurid.eu.

Forebyggelse af misbrug

Din domænenavnregistrering kan til enhver tid blive genstand for verificering af dine registreringsdata og andre yderligere sikkerhedstjek. Du kan blive anmodet om verificering enten før eller efter at dit domænenavn bliver indført i .eu-, .ею- eller .ευ-zonen og -funktionalitet. Læs mere på den dedikerede side, der forklarer vores datakvalitet og Know Your Customer-projektet.

Tænk på følgende regler når De skal registrere et domænenavn:

Tilladte tegn og kombinationer

Klassiske domænenavne (ikke IDN):

 • Tegn fra a til z
 • Tal fra 0 til 9
 • Bindestreg (-)
 • Kan kun registreres under .eu domænet
 • Må ikke begynde eller slutte med en bindestreg (-)
 • Må ikke indeholde en bindestreg i tredje og fjerde position

IDN'er består af:

 • Tal fra 0 til 9
 • Bindestreg (-)
 • Unicode tegn fra de kyrilliske, græske eller latinske scripts. Klik her for en fuldstændig liste over støttede tegn.
 • Må ikke kombinere tegn fra forskellige scripts.  Alle tegn i den anden del af hele domænenavnet (det vil sige, den del før suffikset) skal være fra ét script.  Domænenavne der består af latinske tegn har .eu suffikset men domænenavne der består af kyrilliske tegn har .ею suffikset, og domænenavne, der består af græske tegn, har .ευ-suffikset.  Tallene fra 0 til 9 og bindestregen kan bruges sammen med alle latinske, græske og kyrilliske tegn.
 • Må ikke begynde eller slutte med en bindestreg (-).
 • Må ikke indeholde en bindestreg i tredje og fjerde position, medmindre de først to tegn er ’xn’, og domænenavnet kan konverteres til et gyldigt IDN.

Udelukkende numeriske domænenavne:

 • Må udelukkende bestå af tallene 0 til 9, og bindestreg.
 • Kan registreres både under .eu, .ею eller .ευ suffikseme.

Længde på domænenavn og IDN

Dit domænenavn skal være minimum to (2) tegn langt (inkluderer ikke .eu suffikset eller varianter i andre scripts)
efter konvertering af store bogstaver til små bogstaver og normalisering har opstået. Hvis du ønsker at registrere en IDN, brug denne regel, før du konverterer dit navn ind i en ACE streng. Nogle navne betragtes stadig som for korte selvom de er to tegn lange. Dette skyldes, visse kombinationer af to tegn også kan være repræsenteret som et enkelt Unicode tegn.

Dit domænenavn kan ikke være længere end 63 tegn (inkluderer ikke .eu suffikset eller andre script varianter) efter konvertering af store bogstaver til små bogstaver og normalisering har opstået og efter konvertering til en ACE-streng.

Din domænenavnregistrerings (fornybare) løbetid

Løbetiden begynder på datoen for din domænenavnregistrering og går fra ét (1) til ti (10) år, medmindre andet er aftalt. Løbetiden fornyes stiltiende i på hinanden følgende perioder på ét (1) år. Domænenavne der registreres den 29. Februar udløber altid den 28. Februar.

Blokerede navne

I overensstemmelse med forordning (EU) 2019/517 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1862 er en række .eu-, .ею- og .ευ-domænenavne blevet blokeret af EU-medlemslande eller af Island, Norge og Liechtenstein. De kan også være blevet blokeret, fordi de udgør ISO alpha-2-koder, der er internationalt anerkendt som koder på to bogstaver, der angiver lande eller territorier.

Dette betyder, at disse domænenavne ikke kan registreres. Du kan se listen over blokerede navne her.

Reserverede navne

I overensstemmelse med forordning (EU) 2019/517 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1862 er en række .eu-, .ею- og .ευ-domænenavne blevet reserveret til enten EU-medlemslande eller Island, Norge og Liechtenstein eller EURid eller EU-kommissionen.

Hvis en organisation eller privatperson ønsker at registrere et reserveret domænenavn, kan den respektive nationale registreringsansvarlige myndighed under ekstraordinære betingelser vælge at aktivere det reserverede domænenavn på ansøgerens vegne. Se aktiveringsprocedure for reserverede navne for yderligere oplysninger.