Regler for domæne navne

Venligst læs vore vilkår og betingelser og registreringpolice vedrørende domænenavne under .eu, .ею (Kyrillisk skript) eller .ευ (Græsk skript) udvidelserne. Du kan også læse mere om EU-forordningerne.

Ændringer af kriterierne for berettigelse 

Den nye .eu-forordning (2019/517), som supplerer og ophæver forordning 733/2002 og ophæver forordning 874/2004 vil være gældende fra 13. oktober 2022; artikel 20 vil imidlertid være gældende fra 19. oktober 2019.

Den 12. juni 2020 godkendte den fælles komité for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) inkorporeringen af den nye .eu-forordning i EØS-aftalen.

Alle EØS-lande har ratificeret inkorporeringen af den nye .eu-forordning i EØS-aftalen, hvilket betyder, at startsborgerskabskriterierne udvides til statsborgere i Island, Liechtenstein og Norge pr. 2. august 2021.

Pr. 2. august 2021 kan enhver af følgende anmode om registrering af et .eu-domænenavn:

 • en statsborger i et af EU-medlemslandene, Island, Liechtenstein eller Norge uanset deres bopæl;
 • en naturlig person, som ikke er statsborger i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge, men som bosiddende i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge;
 • en virksomhed, der er etableret i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge;
 • en organisation, der er etableret i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge uden forbehold for gældende nationale love.

Tænk på følgende regler når De skal registrere et domænenavn:

Tilladte tegn og kombinationer

Klassiske domænenavne (ikke IDN):

 • Tegn fra a til z
 • Tal fra 0 til 9
 • Bindestreg (-)
 • Kan kun registreres under .eu domænen
 • Må ikke begynde eller slutte med en bindestreg (-)
 • Må ikke indeholde en bindestreg i tredje og fjerde position

IDN'er består af:

 • Tal fra 0 til 9
 • Bindestreg (-)
 • Unicode tegn fra de kyrilliske, græske eller latinske scripts. Klik her for en fuldstændig liste over støttede tegn.
 • Må ikke kombinere tegn fra forskellige scripts.  Alle tegn i den anden del af hele domænenavnet (det vil sige, den del før suffikset) skal være fra ét script.  Domænenavne der består af latinske tegn har .eu suffikset men domænenavne der består af kyrilliske tegn har .ею suffikset, og domænenavne, der består af græske tegn, har .ευ-suffikset.  Tallene fra 0 til 9 og bindestregen kan bruges sammen med alle latinske, græske og kyrilliske tegn.
 • Må ikke begynde eller slutte med en bindestreg (-).
 • Må ikke indeholde en bindestreg i tredje og fjerde position, medmindre de først to tegn er ’xn’, og domænenavnet kan konverteres til et gyldigt IDN.

Udelukkende numeriske domænenavne:

 • Må udelukkende bestå af tallene 0 til 9, og bindestreg.
 • Kan registreres både under .eu, .ею eller .ευ suffikseme.

Længde på domænenavn og IDN

Dit domænenavn skal være minimum to (2) tegn langt (inkluderer ikke .eu suffikset eller varianter i andre scripts)
efter konvertering af store bogstaver til små bogstaver og normalisering har opstået. Hvis du ønsker at registrere en IDN, brug denne regel, før du konverterer dit navn ind i en ACE streng. Nogle navne betragtes stadig som for korte selvom de er to tegn lange. Dette skyldes, visse kombinationer af to tegnkan også være repræsenteret som en enkelt Unicode tegn.

Dit domænenavn kan ikke være længere end 63 tegn (inkluderer ikke .eu suffikset eller andre script varianter) efter konvertering af store bogstaver til små bogstaver og normalisering har opstået og efter konvertering til en ACE-streng.

Udløbsdato for domænenavne

Siden 15. september 2014 udløber nyregistrerede domænenavne ikke længere ved udgangen af måneden uden i stedet sker dette i slutningen af deres registreringsperioden, beregnet på år med start på registreringsdatoen, og spænder fra en (1) til ti (10) år. Domænenavne der registreres den 29. Februar altid udløber den 28. Februar.

Eksempel:

Situationen efter den 15 September 2014 (for nye domænenavne der er registreret efter 15 September 2014)

Registreringsdato = 15 Januar 2015
Udløbsdato = 15 Januar 2016 (= 15 Januar 2015 + 1 år)

Blokerede navne

Nogle .eu-domӕnenavne er blokkeret av EU:s medlemslande eller af EU:s institutioner. Det betyder at de ikke kan registreres.

Flere landekoder bestående af to bogstaver, for eksempel BE for Belgien eller DE for Tyskland, er også blokkeret. Klik her for at se listen over blokkerede navne. Listen er ikke fuldstӕndig og indeholder ikke blokkerede landekoder bestående af to tegn.

Reserverede navne

En række domænenavne er reserveret af enten EU-institutionerne, et EU-medlemsland, EØS-landene, en blivende medlem, eller af EURid.

For yderligere information bedes du konsultere vores brochure om reserverede navne og EU-reguleringerne 1654/2005 og 560/2009. En rettelse af regulering 560/2009 fra den 26 Juni der ӕndrer regulering 874/2004 finder du her.

I forlængelse af lanceringen af IDNA2008-protokollen blev listen over reserverede domænenavne efter medlemsstat opdateret og føjet til forordning 516/2015.

EURid har reserveret følgende domӕnenavne for eget brug:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Hvis en organisation eller privatperson ønsker at registrere et reserveret domænenavn, kan respektive nationale registrerinsansvarlige myndighed under ekstraordinære betingelser vælge at aktivere det reserverede domænenavnet på ansøgerens vegne. For yderligere information, se venligst aktiveringsprocedure for reserverede navne.​