Gå videre til det primære indhold

Jeg er en domænenavnsindehaver

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål gӕldende mit domӕnenavn?

Du skal kontakte din registrator.

 

Hvis du ikke kender din registrators kontaktinformation, kan du indtaste dit domӕnenavn i WHOIS’ søgefelt for at få adgang til dit domænenavns oplysninger, som inkluderer din registrators kontaktinformation.

 

Vær opmærksom på at akkrediterede registratorer undertiden samarbejder med underentreprenører eller forhandlere, der tilbyder registrering af domænenavne til offentligheden. Det er dog alene akkrediterede registratorer, der har adgang til vores registreringssystem, og disse er derfor synlige i det webbaserede WHOIS. Registratoren, som i sidste ende registrerede dit domænenavn i systemet, vil normalt fremgå i det webbaserede WHOIS. Forhandlerens oplysninger kan imidlertid også fremgå i WHOIS under ”forhandler kontakt”.

Hvad er ”Min .eu”-konto for noget? Hvordan kan jeg anvende det?

”Min .eu"-konto giver dig, som indehaver af et domænenavn, muligheden for at håndtere områder af dit domænenavn. Læs mere om ”Min .eu”-konto og få adgang.

Hvordan opdaterer jeg navneserver-linket til mit domӕnenavn?

Du kan kontrollere, hvilke navneservere der er linket til dit domӕnenavn i det webbaserede WHOIS. Indtast dit domӕnenavn i WHOIS’ søgefelt og udfyld Captcha-feltet om nødvendigt. Du finder information om registreringen af dit domænenavn, inklusiv navneserver-links og din registrators kontaktinformation.

 

Hvis du ønsker at ӕndre navneservere, beder vi dig kontakte din registrator.

Hvorfor er mit domӕnenavn i karantӕne? Hvordan får jeg det tilbage?

Dit domænenavn er i karantæne, fordi det er blevet slettet. Slettede domænenavne sættes i karantæne i 40 dage, men kan genaktiveres når som helst under denne periode. Under karantæneperioden virker websteder eller e-mailadresser, der er tilknyttet domænenavnene, ikke mere. Når karantæneperioden er udløbet, frigives domænenavnene og kan registreres af enhver baseret på ”først-til-mølle”-princippet. Slå domænenavnet op i WHOIS-søgefeltet for at finde ud af, hvornår det igen er tilgængeligt for registrering.

 

For at genaktivere dit domænenavn inden dets karantæneperiode udløber, bedes du venligst kontakte din registrator. Du kan også flytte dit domænenavn til en ny registrator, som vil reaktivere dit domænenavn. Du bedes kontakte din registrator for at høre mere om de forbundne omkostninger.

 

Et domænenavn kan blive slettet af 3 grunde:

- Indehaveren af domænenavnet ønsker at give afkald på navnet. I så tilfælde tjener 40-dags karantænen som en “afkølingsperiode”. Navnet kan stadig blive genaktiveret i løbet af karantæneperioden, hvis indehaveren af domænenavnet beslutter, at han eller hun vil beholde navnet alligevel.

- Indehaveren af domænenavnet har ikke betalt fornyelsesgebyret, og deres registrator er blevet tvunget til at slette navnet på grund af den udestående betaling. Efter 40-dages karantænen vil domænenavnet blive frigivet til almindelig registrering baseret på ”først-til-mølle”-princippet, medmindre indehaveren forinden vælger at genaktivere navnet.

- EURid har tilbagekaldt domænenavnet, fordi indehaveren af domænenavnet ikke opfylder betingelserne for registreringsberettigelse til det pågældende domænenavn. Tilbagekaldte domænenavne kan kun genaktiveres af EURid.

 

Jeg vil ikke længere beholde mit domænenavn. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke længere vil beholde dit domænenavn, kan du overdrage det til en anden eller bede om at få det slettet. Sletning af dit domænenavn medfører, at navnet og alle detaljer, der er tilknyttet navnet, såsom dit navn, adresse osv. vil blive slettet i vores webbaserede WHOIS. Kontakt din registrator for at få dit domænenavn slettet.

 

Når et domӕnenavn er slettet, forbliver det i karantӕne i 40 dage. Denne periode fungerer som en afkølingsperiode, hvor du kan få dit domænenavn tilbage, hvis du ændrer mening, eller hvis domænenavnet blev slettet ved en fejl. Efter karantæneperioden frigives domænenavnet igen til registrering. Dette betyder, at domænenavnet kan registreres af en anden efter ”først til mølle”-princippet.

 

Bemærk venligst, at ifølge vores Privatlivspolitik vil dine personoplysninger ikke længere fremgå af det webbaserede WHOIS, efter dit domænenavn er frigivet fra karantæne. Vi vil dog gemme dine personoplysninger i ti år, da det kan være påkrævet i forbindelse med juridisk forsvar efter belgisk lov.

 

Hvordan og hvornår fornyer jeg domӕnenavnet?

EURid fornyer automatisk dit domænenavn med 1 år, når det nærmer sig slutningen af registreringsperioden. Idet din registrator kan have en anden politik, beder vi dig venligst kontrollere, hvornår dit domænenavn udløber, og hvad der sker med det herefter. Læs mere om udløbsdatoer.

Min autoriseringskode virker ikke?

Hvis din autoriseringskode ikke virker, kan det skyldes en af følgende årsager:

-Autoriseringskoden blev stavet forkert eller var ikke indtastet korrekt;

-Den er udløbet;

-Du har bedt om en ny autoriseringskode i mellemtiden, hvilket gør den tidligere ugyldig.

-Den er allerede blevet brugt.

Læs mere om autoriseringskoder.

 

Min hjemmeside har ikke virket, siden jeg flyttede mit domænenavn til en ny registrator. Hvad skyldes det?

Registratorer er ansvarlige for administreringen af de domӕnenavne, de har i porteføljen og for den tekniske implementering af domӕnenavne. For at dit domӕnenavn skal fungere korrekt, skal det referere til en eller flere navneservere. En navneserver knytter dit domӕnenavn til en mail server, web server etc. Disse tekniske data skal registratorer holde opdateret i så kaldte zonefiler.

 

Kontakt venligst din registrator for at få bekræftet, at zonefilen er overført eller opdateret.

 

Hvordan kan jeg opdatere min registrering baseret på mit statsborgerskab?

Fra 2. august 2021 kan statsborgere i et EU-medlemsland, Island, Liechtenstein eller Norge registrere et domænenavn under .eu (eller dets varianter i andre alfabeter) uafhængigt af deres bopælsland. Hvis du vil opdatere dine registreringsdata baseret på dit statsborgerskab, bedes du kontakte din registrator (den virksomhed, som du har registreret domænenavnet gennem). 

 

Din registrator kan opdatere dine registreringsdata og inkludere statsborgerskabslandet i feltet ”Statsborgerskab”. Du kan til enhver tid kontrollere dit domænenavns registreringsdata ved at logge på din konto på https://my.eurid.eu.

 

Hvis du er på udkig efter en registrator, der tilbyder registrering baseret på statsborgerskabskriterierne, kan du gå til siden ”Find en registrator”, filtrere listen i området ”Tjenester” og vælge ”Registreringer baseret på statsborgerskab”.