Legal Disclaimer

Acest e-mail și orice atașament anexat sunt menite doar persoanei căreia îi sunt adresate și pot conține informații confidențiale și/ sau privilegiate. Dacă nu sunteți recipientul intenționat sau dacă ați primit acest e-mail din greșeală, vă rugăm să îl ștergeți, să contactați imediat telefonic sau prin e-mail expeditorul, și să distrugeți orice copii ale acestor informații. Nu ar trebui să folosiți sau să copiați aceste informații, nici să dezvăluiți conținutul acestora vreunei persoane, sau să vă folosiți de aceste informații. Vă rugăm să rețineți că orice opinii prezentate în acest e-mail și în orice atașament anexat sunt doar opiniile autorului și nu reprezintă neapărat opiniile EURid. Deși s-au luat toate măsurile necesare pentru evitarea oricăror viruși cunoscuți, recipientul este sfătuit să verifice acest e-mail și orice atașament pentru a se asigura că nu conțin viruși.