Politică de Confidențialitate

În cadrul EURid acordăm o foarte mare importanță protecției confidențialității dumneavoastră. Prin Politica noastră de confidențialitate dorim să clarificăm ce date cu caracter personal prelucrăm în legătură cu dumneavoastră, de ce și pentru cât timp se efectuează această prelucrare și modul în care dumneavoastră vă puteți exercita drepturile privind gestionarea acestora.

EURid este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă invităm să ne citiți cu atenție Politica de confidențialitate și Termenii și Condițiile generale, astfel încât să aveți o bună înțelegere a modului în care vă protejăm datele cu caracter personal.

Se aplică prezenta Politică de confidențialitate în cazul dumneavoastră?

Prezenta Politică de confidențialitate vi se aplică atunci când ați intrat în contact cu organizația noastră fie ca persoană care deține un nume de domeniu înregistrat sub domeniul de nivel superior .eu sau posibile variante ale acestuia în alte scripturi (denumit în continuare „Nume de Domeniu”), ca persoană care lucrează pentru o parte cu care noi avem o relație contractuală sau ca un vizitator al sediului nostru sau al site-urilor noastre de internet, fie în alt mod (prin e-mail, telefon, participarea la unul dintre evenimentele noastre etc.).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate prin următoarele metode: prin procesele de înregistrare a Numelor de Domenii prin intermediul rețelei noastre de registratori acreditați, prin conectarea dvs. pe my.eurid.eu și verificarea valabilității înregistrării, prin e-mail, telefon sau fax, prin participarea la un eveniment, prin utilizarea de module cookie sau alte tehnologii de urmărire a vizitatorilor site-urilor noastre, prin comunicare din partea furnizorilor sau partenerilor, prin recenzii, prin instrumente de control al accesului sau prin completarea unui formular pe site-urile noastre sau prin orice alte mijloace. Ocazional, putem colecta, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal dacă ați înregistrat un nume de domeniu (altul decât un Nume de Domeniu) la un alt registru, prin intermediul unui operator de registru care introduce datele dumneavoastră cu caracter personal în sistemul nostru de înregistrare.

Ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dumneavoastră?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (i) pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod voluntar (de exemplu, prin formularele online de pe site-urile noastre, prin recenzii etc.), (ii) pe care le colectăm în urma vizitei (vizitelor) dumneavoastră la sediul nostru, la evenimentele noastre sau pe site-ul (site-urile) noastre sau prin accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a produselor sau serviciilor noastre (de exemplu, prin faptul că vă conectați la my.eurid.eu).

În contextul activităților noastre economice și pentru a vă furniza servicii de calitate și a îmbunătăți aceste servicii atunci când este posibil, putem prelucra următoarele date referitoare la dumneavoastră: numele domeniului/domeniilor dvs., numele unic de identificare, prenumele, al doilea prenume și numele, adresa (înregistrată), numerele de telefon, adresele de e-mail, preferințele privind limba, organizația pentru care lucrați, țara al cărei cetățean sunteți, numărul de înregistrare al documentului dvs. de identitate, localitatea care a emis documentul dvs. de identitate, numărul contului dvs. bancar, [data nașterii], [genul], [statutul special], adresa IP, precum și orice alte date pe care ni le furnizați.

Deoarece nu se poate înregistra un Nume de Domeniu direct la noi1, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal de la compania prin intermediul căreia vă înregistrați Numele de Domeniu. Acea companie poate fi unul dintre operatorii de registru acreditați2 sau unul dintre revânzătorii acestora, care colectează datele dumneavoastră în numele EURid.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mai multe scopuri.

Pentru a putea să oferim cele mai bune servicii posibile pentru Numele dumneavoastră de Domeniu, trebuie să colectăm date cu caracter personal relevante pentru înregistrare. Aceasta ne permite, de asemenea, să vă identificăm și să vă contactăm direct în legătură cu înregistrarea Numelui dumneavoastră de Domeniu, dacă și când este necesar.

Avem obligația de a păstra o bază de date completă și exactă a tuturor Numelor de Domenii înregistrate. Scopul instrumentului de căutare WHOIS (https://whois.eurid.eu/ro/) este de a furniza informații exacte și actualizate privind persoanele de contact de la nivel administrativ și tehnic care administrează Numele de Domenii3. Aceasta ne ajută să creăm și să menținem un mediu de încredere și sigur pe Internet. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi procesate în scop de identificare pentru a verifica valabilitatea înregistrării dvs.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a menține și construi relații pe termen lung, sustenabile și în vederea execuției contractelor pe care le putem încheia. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, pentru a vă îndeplini cererile și/sau pentru a vă comunica informații cu caracter administrativ.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate pentru a respecta reglementările aplicabile, pentru a răspunde solicitărilor sau cerințelor autorităților publice și guvernamentale (inclusiv din partea autorităților publice și guvernamentale din afara țării dumneavoastră de reședință), sau pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau bunurile și/sau entitățile noastre.

Putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite mesaje promoționale, materiale de marketing și publicitate, precum și alte informații care pot fi de interes pentru dumneavoastră.

Care este temeiul juridic pe baza căruia prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza temeiurilor juridice diferite de mai jos:

 • Prelucrarea poate fi necesară pentru a ne respecta obligațiile în calitate de registru sau de operator de date.
 • Prelucrarea poate fi necesară pentru execuția contractului dumneavoastră cu noi.
 • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor noastre legitime, cum ar fi: interesele economice, comerciale și financiare, continuitatea activității, securitatea și confidențialitatea informațiilor clienților și produselor, precum și securitatea infrastructurii digitale și fizice.
 • În cazuri excepționale, activitățile noastre de prelucrare pot fi efectuate cu consimțământul dumneavoastră.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem niciodată datele dumneavoastră niciunei persoane. În măsura permisă de legislația aplicabilă, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate următoarelor părți:

Entităților EURid: Ca parte a activităților de prelucrare în scopurile sus-menționate, datele cu caracter personal pot fi divulgate altor entități EURid.

Comisiei Europene și instituțiilor sau agențiilor asociate: EURid a fost numită de Comisia Europeană în calitate de administrator de registru al domeniului național de nivel superior (ccTLD) .eu și posibile variante ale acestuia în alte scripturi. Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu Comisia Europeană sau orice instituție sau agenție asociată.

Furnizorilor de servicii de stocare și de garantare (escrow): Pentru a garanta continuitatea activității noastre, trebuie să stocăm și să creăm copii de rezervă ale tuturor datelor de înregistrare, inclusiv ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru această garantare (escrow), stocare și creare de copii de rezervă ale tuturor datelor cu caracter personal, apelăm la furnizori din Uniunea Europeană.

Terților: Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate unor terți, cum ar fi autorităților guvernamentale, din motive legitime.

Instituțiilor de cercetare: Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu instituții, în scopuri de cercetare (statistică sau științifică). Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că sunt adoptate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Furnizorilor de servicii de verificare a identității sau de prevenire a abuzurilor: Pentru a preveni înregistrările abuzive de Nume de Domenii prin furnizarea de date de înregistrare neidentificate, incorecte sau neactualizate, putem apela la furnizori de servicii terți pentru a verifica datele de înregistrare pe care le-ați furnizat.

Auditorilor: Pentru a asigura evaluarea corectă a operațiunilor noastre, auditorii pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Furnizorilor de servicii de asistență pentru utilizatori: Pentru a vă furniza servicii continue de asistență, este posibil să apelăm la terți care să acționeze în calitate de furnizori de servicii de asistență pentru utilizatori. În scopul de a vă oferi asistența adecvată, acești furnizori pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Atunci când partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal, căutăm să instruim destinatarii, atunci când este posibil, în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

În afara cazului în care cererea dumneavoastră este considerată excesivă sau nefondată, vă puteți exercita următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Aveți dreptul de a solicita informații referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a solicita o copie a tuturor datelor dumneavoastră în format standard.
 • Aveți dreptul de a modifica sau corecta datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt eronate.
 • Aveți dreptul de a solicita restricționarea anumitor activități de prelucrare în anumite circumstanțe.
 • Aveți dreptul de a obiecta față de anumite activități de prelucrare.
 • Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul.
 • Aveți dreptul de a dispune ștergerea datelor dumneavoastră în anumite circumstanțe.
 • Vă puteți exercita cu ușurință oricare dintre drepturi completând și trimițând formularul nostru online.

Ne rezervăm dreptul de a percepe un comision rezonabil în cazul în care cererea dumneavoastră este considerată excesivă în opinia noastră exclusivă.

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea dumneavoastră de supraveghere locală în cazul în care când considerați că modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal nu este conform cu legislația aplicabilă.

Dacă aveți un Nume de Domeniu, vă rugăm să ne ajutați să menținem securitatea Internetului asigurându-vă că datele dumneavoastră sunt exacte, complete și actualizate în orice moment. Vă dăm posibilitatea de a prelua controlul asupra datelor dumneavoastră și de a le verifica la https://my.eurid.eu/ro/auth/login/.

Ne puteți adresa întotdeauna întrebări referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal trimițând un e-mail la [email protected].

Unde și cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate atât electronic, cât și manual, de către noi și de către terți, în centrele noastre de date din Uniunea Europeană și pot fi accesate de la sediile noastre prin conexiuni de rețea dedicate sau de la distanță printr-o conexiune VPN autentificată.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă care permite identificarea pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în scopul pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. Această perioadă de păstrare diferă în funcție de tipul de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și alți astfel de factori.

În calitate de deținător de Nume de Domeniu, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal zece (10) ani după ce acesteau au devenit irelevante4.

În cazul în care ați înregistrat un nume de domeniu (altul decât Numele de Domeniu) la un alt registru prin intermediul unui operator de registru care introduce datele dumneavoastră în sistemul nostru de înregistrare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în sistemele noastre timp de un (1) an după înregistrare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, pe care le colectăm în afara domeniului de aplicare al unui contract în contextul activităților noastre economice, sunt păstrate până ce devin irelevante, în principiu după un (1) an.

Ce măsuri de securitate sunt luate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Implementăm și actualizăm în mod continuu măsurile noastre de securitate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal și alte informații împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate informațiile sunt stocate în mod sigur și le solicităm furnizorilor noștri de servicii să aplice măsuri de securitate adecvate.

Modulele cookie și alte tehnologii de urmărire

Atunci când vizitați site-urile noastre, este posibil să stocăm anumite informații pe dispozitivele dumneavoastră sub forma unui modul cookie. Vă invităm să citiți cu atenție Politica noastră privind modulele cookie astfel încât să aveți o înțelegere bună cu privire la modul în care aplicăm sau utilizăm modulele cookie.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți orice întrebări referitoare la prezenta Politică de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați biroul nostru de confidențialitate (Privacy Office) la adresa de e-mail via [email protected].


1 În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002, EURid nu poate acționa ca operator de registru.

2 Lista tuturor operatorilor de registru acreditați .eu poate fi găsită la https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/gasii-un-registrator/

3 Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004.

4 Articolul 2262 bis din Codul civil belgian.