Salt la conținutul principal

Parteneriate

De la începuturile noastre am interacționat cu comunitatea internet internațională pentru a comunica cele mai bune practici și a transmite cunoștințele noastre despre Sistemul de nume de domeniu (DNS). Printre parteneriatele noastre se numără:

Consiliul Registrelor Naționale de Domenii de Nivel Superior

CENTR este organizația non-profit dedicată sprijinirii intereselor managerilor domeniilor de nivel superior din țările europene (manageri ccTLD). CENTR participă la dezvoltarea de standarde înalte și de bune practici și le promovează către registrele de domeniu de nivel superior tip cod național ccTLD.

Participăm activ la Adunările Generale și la atelierele organizației CENTR.

Corporația pentru alocarea de nume și numere pe internet

ICANN coordonează funcțiile Assigned Numbers Authority (IANA – Autoritatea pentru alocarea numerelor pe internet), care sunt servicii tehnice cheie pentru funcționarea continuă a listei fundamentale de adrese a internetului, DNS. ICANN dezvoltă politici bazate pe consens pentru promovarea unui internet stabil și securizat.

Din anul 2006, participăm activ la reuniunile ICANN ca urmare a încheierii cu ICANN a unui acord pentru gestionarea celor trei domenii de nivel superior: .eu (2005), .ею (2016) și .ευ (2019).

Am găzduit a 38-a reuniune ICANN la Bruxelles, în iunie 2010, care a fost un mare succes.

EURid este membră a organizației de sprijinire a numelor de domeniu naționale (country code Name Supporting Organisation – ccNSO) din 2009 și a participat activ la grupurile de lucru privind procesul de dezvoltare a politicii privind numele de domeniu internaționalizate (IDN) pentru ccTLD, precum și la Grupul de studiu cu privire la utilizarea numelor de țări și teritorii.

În trimestrul 1 din 2015 EURid a încheiat un memorandum de înțelegere (Memorandum of Understanding – MoU) cu ICANN pentru a sprijini instruirile și bunele practici DNS în Orientul Mijlociu și ,ca urmare, organizăm în mod regulat sesiuni de instruire pentru reprezentanții comunității din Orientul Mijlociu și am susținut seminare pe tema activității de registru la Centrul de sprijin DNS din Cairo.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură

UNESCO sprijină diversitatea culturală, dezvoltarea și cooperarea științifică și politică, precum și libertatea de expresie.

Atât EURid, cât și UNESCO desfășoară proiecte comune pentru a contribui la promovarea multilingvismului în spațiul cibernetic, cu accent special pe cercetarea și analiza implementării numelor de domeniu internaționale (IDN), pregătirea Raportului global comun cu privire la implementarea IDN-urilor, colaborare pentru pregătirea evenimentelor, a reuniunilor și a proiectelor comune care antrenează experți din diverse comunități profesionale și academice și din industrie, precum și alte organizații internaționale, regionale și naționale. Memorandumul de înțelegere cu UNESCO a fost semnat la începutul anului 2013.

Din 2017, Raportului global al EURid-UNESCO cu privire la IDN-uri este disponibil online pe www.idnworldreport.eu.

Forumul Organizației Națiunilor Unite pentru Guvernanța Internetului

IGF reunește reprezentanți ai diferitor părți interesate pentru a discuta probleme de politici publice legate de internet. IGF este un forum deschis, care se reunește anual sub egida Organizației Națiunilor Unite.

Din 2011, am găzduit ateliere pe tema numelor de domeniu internaționalizate în parteneriat cu UNESCO. În 2017, am găzduit un atelier pe tema modului în care industria DNS poate contribui la un mediu mai bun.

Dialogul european cu privire la guvernanța internetului

Dialogul european cu privire la guvernanța internetului (European Dialogue on Internet Governance – EuroDIG) este o platformă deschisă multipartită, dedicată schimburilor de opinii despre internet și modul în care este acesta condus. Platforma a fost creată în 2008 de un număr de organizații, reprezentanți guvernamentali și experți și promovează dialogul și colaborarea cu comunitatea internetului pe tema politicilor publice pentru internet.

EURid a găzduit reuniunea EuroDIG la Bruxelles, în 2016.

Școala de vară europeană privind guvernanța internetului

Euro-SSIG a fost lansată ca urmare a eforturilor unor profesori universitari și experți de la ONU care au recunoscut absența cercetării și cursurilor universitare pe tema guvernanței internetului. Euro-SSIG ajută studenții și profesorii interesați, precum și persoane ce lucrează în sectorul privat sau în guvern, să înțeleagă mai bine guvernanța internetului la nivel global și să dobândească cunoștințe cuprinzătoare și structurate despre diversele sale aspecte.

Susținem proiectul școlii de la începuturile sale din 2007.

Centrul de Coordonare al rețelei Réseaux IP Européens

RIPE NCC este o organizație independentă nonprofit care susține infrastructura internetului prin coordonare tehnică. RIPE asigură un forum de colaborare tuturor părților interesate de rețelele de arie largă bazate pe protocolul de internet (IP) în Europa și în afara acesteia.

Reprezentanții echipei noastre tehnice participă cu regularitate la reuniunile RIPE în întreaga Europă, precum și la grupurile de lucru care discută despre infrastructura tehnică de bază a internetului și prezintă realizările noastre tehnice și de infrastructură.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

EUIPO este Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, responsabil cu administrarea mărcilor comerciale și a design-urilor comunitare înregistrate din UE. EUIPO este dedicat oferirii unei experiențe simple, universale și securizate de înregistrare la nivel național și la nivelul UE pentru creatori și inovatori.

În data de 23 iunie 2016, am semnat o scrisoare de colaborare și ne-am unit eforturile pentru conștientizarea mărcilor comerciale și a numelor de domeniu. Ca parte a eforturilor noastre de colaborare, ne-am extins serviciile către deținătorii de mărci comerciale ale Uniunii Europene (EUTM) în mai 2019. Deținătorii și solicitanții de EUTM pot opta să primească alerte atunci când este înregistrat un nume de domeniu .eu identic cu EUTM-ul lor sau solicitarea lor de EUTM. Prin primirea acestei alerte, deținătorii de EUTM sunt informați mult mai rapid și pot lua măsuri adecvate mult mai oportun.