Gå direkt till huvudinnehållet

Tidslinje för EURid

1999

Det Europeiska Rådet diskuterar en unik toppdomän för Europa

April 2002

.eu startar i och med antagandet av Europaparlamentets och Rådets förordning nummer 733/2002

April 2003

EURid infogas under belgisk lag

Maj 2003

EURid utses till .eu's registreringsenhet av EU-Kommissionen efter en offentlig upphandling

April 2004

EU-Kommissionen presenterar de offentliga reglerna för .eu (Förordning (EC) nummer 874/2004)

Maj 2005

.eu läggs till rotzonen av Internets domännamnssystem (DNS)

December 2005

EURid börjar acceptera ansökningar för .eu-domäner från de med prioriterad rätt (Sunrise-perioden)

April 2006

Den 7 april öppnas det upp för .eu-registreringar. En miljon registreringar nås den första dagen (Landrush-perioden)

December 2009

.eu stödjer samtliga officiella EU språkskript genom att tillåta internationella domännamn (IDN)

Juni 2010

.eu aktiverar Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), en säkerhetsstandard på internet

September 2010

.eu betraktas som en av de mest säkra toppdomänerna med en komplett så kallad DNSSEC chain of trust

April 2011

EURid firar fem framgångsrika år med att registrera .eu-domäner och börjar erbjuda fleråriga registreringar (upp till 10 år)

Maj 2012

EURid är den första europeiska toppdomänsenheten som når certifiering enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionssystem (EMAS)

Juni 2012

EURid lanserar YADIFA, en snabb, säker och pålitlig open source-namnserver

October 2013

EURid mottar en CENTR-utmärkelse för sitt Co-Funded program. EURid tilldelas sin ISO27001-certifieering

Januari 2014

.eu omfattar nu även Island, Norge och Liechtenstein

April 2014

EURid bekräftas som de kommande fem årens .eu registry efter att Kommissionens utlysande om intresseförklaring

November 2015

EURid påbörjar delegeringsprocessen för .eu i kyrillisk skrift

Juni 2016

.eu lanseras i kyrillisk skrift (.ею)

Juli 2016

EURid och EUIPO tecknar samarbetsavtal

December 2016

EURid och Europol arbetar för att bekämpa cyberbrott

Oktober 2017

EURid vinner årets register vid 2017 CENTR Awards

Juni 2018

EURid och IACC arbetar för att bekämpa cyberbrott

September 2018

MOU förnyad med TaC International

Oktober 2018

EURid förnyar EMAS-certifieringen framgångsrikt fram till 2021

November 2018

EURid E har den femte utgåvan av .eu Web Awards tävlingen

December 2018

En överenskommelse nås mellan EU:s institutioner för den nya förordningen om toppdomänen .eu

April 2019

Tjänsteavtalet med EURid och EU-kommissionen förlängs till och med oktober 2022

Maj 2019

EURid och EUIPO stärker sitt samarbete

Juni 2019

.eu på grekiska godkänns med det påskyndade förfarandet för ICANN:s IDN-toppdomäner

Oktober 2019

Införande av behörighetskriterier för EU-medborgare som är bosatta i icke-EU-länder

Oktober 2019

EURid vinner årets register vid 2019 CENTR Awards

November 2019

Toppdomänen .eu på grekiska (.ευ) lanseras

December 2019

APEWS (Abuse Prevention Early Warning System) lanserades

Februari 2020

EG-rapporten till Parlamentet och Rådet visar att EURid är en effektiv och tillförlitlig registreringsenhet

Maj 2020

Koordinationscentret för .ru/.рф blir samarbetspartner angående den årliga IDN-rapporten EURid UNESCO World Report

September 2020

EURid inrättar en ungdomskommitté i samarbete med Youth IGF

September 2020

EURid lanserar Dynamic Coalition on Data and Trust (DC-DT)

Februari 2021

EURid inleder projektet Domain Trust tillsammans med Global Cyber Alliance

Mars 2021

EURid genomför projektet Know Your Customer (KYC)

Maj 2021

EURid blir den första toppdomänen som deltar i det framgångsrika projektet No More Ransom (NMR)

Juni 2021

EURid förlänger EMAS-registreringen fram till 2023

Juni 2022

EURid tecknar ett nytt tjänsteavtal med EU-kommissionen

Juni 2022

EURid och ICANN har undertecknat ett samförståndsavtal för att öka insatserna för att främja språklig mångfald och inkludering på internet

Oktober 2022

EURid och EUIPO undertecknade ett samförståndsavtal där de gemensamt åtar sig att verka för ökad medvetenhet om varumärken och domännamn

November 2022

EURid håller sin första .eu-dag med fem .eu Academy Masterclass-kurser, tillsammans med den nionde .eu Web Awards-ceremonin

December 2022

EURid förlänger EMAS-registreringen fram till 2024 

April 2023

EURid lanserar den tionde årliga .eu Web Awards-tävlingen 

Maj 2023

EURid presenterar WebClass – en avancerad lösning för maskininlärning för webbkategorisering 

November 2023

EURid håller sin andra .eu-dag med tre .eu Academy Masterclass-kurser, tillsammans med den tionde .eu Web Awards-ceremonin