APEWS

APEWS, systemet för identifiering av otillbörliga registreringar och tidiga varningar, är en innovativ och prisbelönt metod som baseras på bedömningar av mönster i domännamnsregistreringar. Systemet förutser om ett domännamn har potential att användas på ett otillbörligt sätt.  

Om systemet identifierar ett registrerat domännamn som potentiellt kopplat till missbruk fördröjs dess delegering i .eu-zonfilen och dess status i det webbaserade WHOIS anges som ”Server Hold”.

Domännamnet registreras. Däremot kommer inga tjänster kopplade till det (såsom webbplats, e-post eller annan tjänst) att fungera förrän vår kontrollrutin har slutförts.

När delegeringen av domännamn är fördröjd på grund av APEWS-systemet granskar EURid alltid domännamnen manuellt. Vi ber domäninnehavaren bekräfta sina registreringsdata och skicka in bevis på sin identitet. Granskningsprocessen kan leda till att domännamnet delegeras i .eu-zonfilen eller till att det inaktiveras. Om domännamnet skulle inaktiveras och sedan dras tillbaka kommer det att bli tillgängligt för ny registrering igen. 

Mer information om APEWS finns i följande vetenskapliga publikationer (endast tillgängliga på engelska):

Om du har några frågor om EURid:s behandling av personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy.