APEWS

APEWS, systemet för identifiering av otillbörliga registreringar och tidiga varningar, är en innovativ och prisbelönt metod som baseras på bedömningar av mönster i domännamnsregistreringar. Systemet förutser om ett domännamn har potential att användas på ett otillbörligt sätt.  

Om systemet identifierar ett registrerat domännamn som potentiellt kopplat till missbruk fördröjs dess delegering i .eu-zonfilen och dess status i det webbaserade WHOIS anges som ”Server Hold”.

Domännamnet registreras. Däremot kommer inga tjänster kopplade till det (såsom webbplats, e-post eller annan tjänst) att fungera förrän vår kontrollrutin har slutförts.

När delegeringen av domännamn är fördröjd på grund av APEWS-systemet granskar EURid alltid domännamnen manuellt. Vi ber domäninnehavaren bekräfta sina registreringsdata och skicka in bevis på sin identitet. Granskningsprocessen kan leda till att domännamnet delegeras i .eu-zonfilen eller till att det inaktiveras. Om domännamnet skulle inaktiveras och sedan dras tillbaka kommer det att bli tillgängligt för ny registrering igen. 

Mer information om APEWS finns i följande vetenskapliga publikationer (endast tillgängliga på engelska):

Om du har några frågor om EURid:s behandling av personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy.

För att skydda slutanvändare mot potentiella missbruk av domännamn under den pågående COVID-19-pandemin har EURid uppdaterat APEWS-systemet så att det görs fler kontroller av nyregistrerade domännamn som innehåller nyckelord relaterade till pandemin.
Registranter av domännamn som innehåller identifierade nyckelord måste validera sina uppgifter genom att inom sju (7) kalenderdagar skicka in ett intyg som bekräftar att de har registrerat domännamnet ”i god tro”. Mer information om detta hittar du här.

Instruktioner för vad du ska göra när du har fått ett e-postmeddelande från EURid med begäran om att verifiera dina registreringsuppgifter hittar du här.
.